Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:ana_46 [2015/11/10 15:05] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ana : 46~~
 +=== ANA ===
 +=== MAKS襤M GORK襤 ===
 +----
 +Ribin: \\
 +竄Hepimiz ayn覺 kan覺day覺z!罈 dedi. M羹d羹r, Sizov'​a d繹nd羹. 竄Ya siz, aslan覺m?罈 dedi. \\
 +竄Ben de, o bir kapii kesmemenizi rica ediyorum.罈 Ve Sizov, 癟ekingen bir g羹l羹mseme ile ba覺n覺 yeniden \\
 +edi. \\
 +M羹d羹r, g繹zlerini a覺r a覺r kalabal覺覺n 羹zerinde gezdirdi, omuzlar覺n覺 silkti. Sonra Pavel'​i tepeden t覺rnaa s羹zerek: \\
 +竄San覺r覺m siz olduk癟a k羹lt羹rl羹 bir insans覺n覺z,​罈 dedi. 竄Bunun yararl覺 bir 繹nlem olduunu siz de mi anlam覺yorsunuz?​罈 \\
 +竄Eer fabrika batakl覺覺 kendi paras覺yla kurutursa, bunu herkes anlar!罈 \\
 +M羹d羹r dediim dedik bir tav覺rla: \\
 +竄Fabrika insanc覺l ilerle uramaz!罈 kar覺l覺覺n覺 verdi. 竄Hepinize, hemen ie balaman覺z覺 emrediyorum!罈 \\
 +Ve aa覺 inmeye balad覺. Ayakkaplar覺n覺n ucuyla dikkatle yoklad覺ktan sonra bas覺yordu demirlere. Kimsenin y羹z羹ne bakm覺yordu. \\
 +Bir honutsuzluk uultusu yay覺ld覺 kalabal覺kta. M羹d羹r durdu. 竄Ne oluyor?罈 diye sordu. \\
 +Herkes sustu. Yaln覺z bir ses y羹kseldi uzak bir yerden: 竄Git de sen 癟al覺!罈 \\
 +M羹d羹r, s繹zc羹klerin 羹zerine basa basa: \\
 +竄Eer,罈 dedi, 竄bir 癟eyrek saat i癟inde ie balamazsan覺z hepinize ceza kestiririm!罈 \\
 +Kalabal覺覺'​ yararak geldii yerden geri d繹nd羹. Arkas覺ndan bouk homurdanmalar y羹kseldi. M羹d羹r uzaklat覺k癟a,​ hayk覺r覺lar da gittik癟e iddetlendi. \\
 +竄Onunla konumaya gitsene!罈 竄Kim takar bizim haklar覺m覺z覺! Nasibimiz bu, ite!..罈 竄Hey, avukat, ne yapaca覺z imdi?罈 diye ba覺r覺yorlard覺 Pavel'​e. \\
 +竄Konumas覺na iyi konutun yas o gelince her ey mayna oldu!罈 \\
 +竄S繹yle bakal覺m, Vlasov, ne yapmal覺?罈 Hayk覺r覺malar gitgide kararl覺l覺k kazan覺yordu. Pavel s繹ze balad覺: \\
 +竄Arkadalar,​ o bir kapii kesmekten vazge癟medik癟e,​ ii b覺rakmam覺z覺 繹neriyorum...罈 \\
 +Cokunluk adamak覺ll覺 sar覺p sarmalad覺 kalabal覺覺. \\
 +竄Sen bizi aptal yerine mi koyuyorsun?​罈 \\
 +竄Greve mi gideceiz?​罈 \\
 +竄Hem de bir kapik i癟in!罈 \\
 +竄Ne olacak yani? Grev yapal覺m!罈 \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(262);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​