Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:ana_48 [2015/11/10 15:06] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ana : 48~~
 +=== ANA ===
 +=== MAKS襤M GORK襤 ===
 +----
 +竄Pavel, yavrum, nen var?罈 \\
 +Pavel d羹羹nceli d羹羹nceli:​ \\
 +竄Ba覺m ar覺yor,​罈 dedi. \\
 +竄Sen yat, ben gidip doktor 癟a覺ray覺m.罈 \\
 +Pavel, anas覺na bakt覺. \\
 +竄Hay覺r, hay覺r, gerei yok,罈 dedi. \\
 +Ve birdenbire sesini al癟altarak:​ \\
 +竄Ben gencim, gereince deneyli deilim, durum bu!.. Bana g羹venmediler,​ ard覺mdan gelmediler, demek ki ger癟ei anlatamad覺m onlara!.. G羹c羹me gidiyor bu... k羹癟羹k d羹t羹m!罈 \\
 +Ana olunun as覺k y羹z羹ne bakt覺, onu avutmak i癟in tatl覺 bfr sesle: \\
 +竄Bekle!罈 dedi. 竄Bug羹n anlamad覺lar,​ yar覺n anlarlar...罈 竄Anlamalar覺 gerekirdi!罈 \\
 +竄Elbette... g繹r羹yorsun ite, ben bile anl覺yorum ger癟ei...罈 \\
 +Pavel anas覺na yaklat覺. \\
 +竄Ama sen yiit bir kad覺ns覺n, ana...罈 \\
 +Ve 繹te tarafa d繹nd羹. Pelageya, olunun al癟ak sesle s繹yledii s繹zlerden 繹ylesine iddetli bir cokunlua kap覺ld覺 ki, tepeden t覺rnaa 羹rperdi. Pavel'​in bu okay覺c覺 繹vg羹s羹n羹 i癟inde saklamak i癟in elini y羹reine bast覺rarak uzaklat覺. \\
 +Geceleyin, Pelageya uyurken, olu da yata覺nda okurken, jandarmalar yine geldiler, azg覺nl覺kla her yan覺 aramaya balad覺lar. Ne avlu kald覺 aramad覺k, ne de tavanaras覺. Sar覺 benizli subay ilk geliindeki gibi k覺r覺c覺, alayc覺 davrand覺, onlar覺 k羹癟羹k d羹羹rmekten zevk ald覺. Ana-oulu y羹reklerinden vurmaya 癟al覺t覺. Ana bir k繹ede oturmu susuyor, g繹zlerini olundan ay覺rm覺yordu. Pavel, heyecan覺n覺 bast覺rmaya 癟abal覺yor,​ ama subay g羹ld羹羹 zaman parmaklar覺 garip bir bi癟imde oynuyordu. Jandarmaya kar覺l覺k vermemek i癟in kendini zor tuttuu, onun alaylar覺na katlanmak i癟in kendini 癟ok s覺kt覺覺 belli oluyordu. Daha 癟ok, kin duyuyordu, ve bu kurun簾 羹niformal覺,​ mahmuzlu, davetsiz gece konuklar覺na kar覺 duyduu kin, korkusunu silip s羹p羹r羹yordu. \\
 +Pavel f覺rsat覺n覺 bulup anas覺na f覺s覺ldad覺:​ \\
 +竄G繹t羹recekler beni...罈 \\
 +Ana ba覺n覺 edi, usulca: \\
 +竄Anl覺yorum...罈 diye yan覺tlad覺. \\
 +Evet, anl覺yordu: onu hapse t覺kacaklard覺,​ 癟羹nk羹 o g羹n i癟ilere seslenmiti. 襤yi ama t羹m羹 de onunla ayn覺 kan覺dayd覺,​ 繹yleyse hepsi onu savunmal覺yd覺lar... o zaman, 癟abucak 癟覺kard覺 hapisten... \\
 +Olunu kollar覺 aras覺na al覺p s覺kmak ve alamak isterdi, ama subay yan覺ba覺nda durmu, k覺s覺k g繹zlerini 羹st羹ne dikmiti. Dudaklar覺 titriyor, b覺y覺klar覺 oynuyordu. Bu adam g繹zyalar覺,​ iniltiler, yalvar覺p yakarmalar bekliyor gibi geldi Pelageya'​ya. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(262);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​