Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:ana_49 [2015/11/10 15:06] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ana : 49~~
 +=== ANA ===
 +=== MAKS襤M GORK襤 ===
 +----
 +B羹t羹n iradesini toplad覺, az konumak i癟in kendini zorlad覺, olunun elini s覺k覺p 繹yle kald覺. Sonra, soluunu tutarak a覺r a覺r, al癟ak sesle: \\
 +竄G羹le g羹le, Pavel'​im,​罈 dedi. 竄Gerekli olan her eyi ald覺n m覺?罈 \\
 +竄Evet, sen merak etme...罈'​ \\
 +竄Tanr覺 seninle olsun...罈 \\
 +Jandarmalar Pavel'​i g繹t羹r羹nce,​ sedirin 羹zerine 癟繹kt羹, g繹zlerini yumdu, usul usul h覺癟k覺rd覺. Eskiden kocas覺n覺n yapt覺覺 gibi s覺rt覺n覺 duvara yaslad覺, ba覺n覺 edi. G羹癟s羹zl羹羹n羹n onur k覺r覺c覺 bilinci ve duyduu derin kayg覺, gerginliini art覺r覺yordu. Uzun s羹re alad覺, alad覺, h覺癟k覺r覺klar覺n tekd羹ze iniltisinde ya-ra襤Ly羹reinin t羹m ac覺s覺n覺 d覺ar覺 ak覺tt覺. Sar覺 benizli, ince b覺y覺kl覺 o surat覺, ac覺 癟ektirmekten holanan o k覺s覺k g繹zleri, k覺m覺lt覺s覺z bir leke halinde kar覺s覺nda g繹r羹r gibi oluyordu. Ger癟ei arad覺覺 i癟in bir evl璽d覺 anas覺ndan 癟ekip koparak insanlara kar覺 duyduu kin ve 繹fke g繹s羹nde d羹羹mleniyordu. \\
 +Hava" souktu. Yamur camlar覺 d繹v羹yordu. Karanl覺kta pusu kurmu uzun kollu, k覺rm覺z覺 ablak suratl覺, g繹zs羹z karalt覺lar evin 癟evresinde dolan覺p duruyorlard覺 sanki. Hafif bir mahmuz 覺k覺rt覺s覺 iitiliyordu. Pelageya: \\
 +竄Bari beni de yakalay覺p g繹t羹rselerdi ya!罈 diye d羹羹n羹yordu. \\
 +襤ba覺 d羹d羹羹 utudu. Bug羹n bouk, c覺l覺z 癟覺k覺yordu d羹d羹羹n sesi. Kap覺 a癟覺ld覺, Ribin i癟eri girdi. Sakal覺na tak覺lan yamur damlalar覺n覺 eliyle silerek sordu: \\
 +竄G繹t羹rd羹ler mi?罈 \\
 +Ana i癟ini 癟ekti: \\
 +竄Evet. Al癟aklar...罈 \\
 +Ribin ac覺 ac覺 g羹ld羹: \\
 +竄Tamam! Bende de arama yapt覺lar, her yeri alt羹st ettiler, yaaa! Ba覺r覺p 癟a覺rd覺lar. Ama onurumu k覺ramad覺lar... Demek g繹t羹rd羹ler Pavel'​i!.. Anl覺yorum. M羹d羹r g繹z k覺rpm覺t覺r,​ jandarma da anla覺ld覺 diye bir iaret 癟akm覺t覺r,​ sonra y羹r羹 bakal覺m!.. U癟tu adam. Ayn覺 bokun soyu deiller mi? Birileri boynuzlardan tutar, 繹b羹rleri de saar halk覺...罈 \\
 +Ana ayaa kalkt覺. \\
 +竄Pavel i癟in bir eyler yapmal覺s覺n覺z!罈 diye hayk覺rd覺. 竄Ne yapt覺ysa sizin i癟in, hepiniz i癟in yapt覺.罈 \\
 +竄Kimmi o bir eyler yapacak olan?罈 竄Siz hepiniz!罈 \\
 +竄Ya 繹yle mi san覺yorsun sen? Hi癟 g羹venme buna, hay覺r.罈 \\
 +Ve alayl覺 alayl覺 g羹lerek, a覺r ad覺mlarla 癟覺k覺p gitti. Umut b覺rakmayan sert s繹zleri Ana'​n覺n 羹z羹nt羹s羹n羹 art覺rd覺. \\
 +竄Ya d繹verlerse?​.. Ya ikence ederlerse?​..罈 \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(262);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​