Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:ana_50 [2015/11/10 15:06]
127.0.0.1 external edit
rus_klasikleri:ana_50 [2016/04/01 17:32] (current)
metecuma
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ana : 50~~
 +=== ANA ===
 +=== MAKS襤M GORK襤 ===
 +----
 +Olunun par癟alanm覺,​ kanl覺 v羹cudu g繹zleri 繹n羹ne geldi. Dehet, donmu kil gibi g繹s羹ne 癟繹kt羹, ezdi. G繹zleri yan覺yordu. Oca覺 yakmad覺, yemek piirmedi, 癟ay i癟medi. Ancak gece ge癟 vakit bir lokma ekmek yedi. Yataa girince, 繹mr羹 boyunca hi癟 bu derece yaln覺z, b繹ylesine 癟覺plak olmad覺覺n覺 d羹羹nd羹. Son y覺llarda, 繹nemli, mutlu bir eyin bekleyii i癟erisinde yaamaya al覺m覺t覺. evresinde g羹r羹lt羹l羹 ve neeli gen癟ler canl覺, c覺v覺l c覺v覺l bir hava yarat覺yorlard覺. Bu kayg覺l覺 ama iyi yaant覺n覺n yarat覺c覺s覺 olan olunun ciddi y羹z羹 hep kar覺s覺ndayd覺. imdi olu orada deildi art覺k. O olmay覺nca da baka hi癟bir ey kalmad覺 demekti. \\
 +=== ON DRDNC BLM ===
 +G羹n ge癟ti, gece oldu, uykusuz bir gece, sonra daha uzun bir g羹n balad覺, birisi 癟覺kagelir diye umutland覺, ama kimse 癟almad覺 kap覺s覺n覺. Akam oldu, gece oldu. Buz gibi bir yamur s羹z羹l羹yordu duvarlardan. R羹zg璽r oca覺n i癟ine 羹f羹r羹yordu. D繹emenin alt覺nda bir eyler k覺p覺ndan覺yordu. Damdan sular ak覺yordu damla damla; damlalar覺n h羹z羹nl羹 sesi saatin tiktak覺na elik ediyordu. Sanki evin t羹m羹 korkudan donakalm覺,​ 癟evresinde olup bitenleri umursamadan usul usul sallan覺yordu... \\
 +Pencere t覺klat覺ld覺,​ 繹nce bir, sonra iki t覺klama. \\
 +Al覺k覺nd覺 bu iarete, 羹rkmezdi; bu kez, sevin癟ten 羹rperi. Belirsiz bir umutla yataktan f覺rlad覺, omuzlar覺na bir al ald覺 ve kap覺y覺 a癟t覺. \\
 +Samoylov girdi i癟eri. Onu izleyen ikinci adam apkas覺n覺 g繹zleri 羹zerine indirmi, y羹z羹n羹 paltosunun yakas覺yta 繹rtm羹t羹. \\
 +Samoylov, Ana'​y覺 sel璽mlamad覺. Surat覺 as覺k ve kayg覺l覺yd覺 bu kez: \\
 +竄Uyand覺rd覺k m覺?罈 diye sordu. \\
 +竄Uyumuyordum,​罈 dedi Ana. \\
 +Ve susarak g繹zlerini ziyaret癟ilere dikti, bekledi. \\
 +Samaylov'​un arkada覺 derin bir soluk verdi, apkas覺n覺 癟覺kard覺, k覺sa parmakl覺 geni elini Ana'ya uzatt覺, eski bir dostla konuuyormu gibi i癟tenlikle:​ \\
 +竄襤yi akamlar, Ana!罈 dedi. 竄Beni tan覺mad覺n覺z m覺?罈 \\
 +Pelageya birdenbire sevin癟le doldu.竄Siz misiniz, Yegor 襤vanovi癟?​罈 diye hayk覺rd覺. \\
 +Ziyaret癟i, papaz gibi uzun sa癟l覺 iri ba覺n覺 eerek: \\
 +竄Ta kendisi!罈 dedi. \\
 +A癟覺k bir g羹l羹mseme ayd覺nlat覺yordu yuvarlak y羹z羹n羹. Sevecen ve duru bak覺l覺 k羹癟羹k gri g繹zlerini Ana'ya dikti. K覺sa, kal覺n, yuvarlak boynu ve k覺sa kollar覺yla semavere benziyordu. Y羹z羹 parl覺yordu. Y羹ksek sesle soluyordu. G繹s羹nden bouk bir nezle h覺r覺lt覺s覺 癟覺k覺yordu. \\
 +竄Odaya ge癟in, ben hemen giyineyim,​罈 dedi Pelageya. \\
 +Samoylov d羹羹nceli bir tav覺rla, g繹z ucuyla Ana'ya bak覺p: \\
 +竄Size s繹yleyeceklerimiz var,罈 dedi. Yegor 襤vanovi癟, odaya ge癟erek: \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(262);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​