Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:ana_53 [2015/11/10 15:06] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ana : 53~~
 +=== ANA ===
 +=== MAKS襤M GORK襤 ===
 +----
 +襤ki adam kahkahalarla g羹ld羹ler. Ana, k覺rd覺覺 potu anlad覺, kendisi de g羹lmeye balad覺. G羹lmemeye 癟al覺覺yordu,​ utanm覺t覺,​ ama g羹lerken Samoylov'​a tak覺l覺r gibi bir hali de vard覺. G繹zlerini yere indirerek: \\
 +竄Herkesin kendi derdi 繹yle 癟ok ki, bakalar覺n覺 d羹羹nemiyor ite!罈 dedi. \\
 +竄Doal bir ey bu,罈 dedi Yegor. 竄Ama siz Pavel'​i merak etmeyin, umutsuzlua kap覺lmay覺n. Eskisinden daha iyi durumda 癟覺kar hapisten, insan hapishanede dinlenir, eitilir. Oysa bizler, 繹zg羹rken, ne dinlenmeye zaman buluruz, ne bilgimizi artt覺rmaya. rnein ben, 羹癟 kez hapse girdim; pek houma gitmedi elbette, ama y羹rek ve kafa bak覺m覺ndan benim i癟in 癟ok yararl覺 oldu.罈 \\
 +Pelageya dost癟a bir bak覺la: \\
 +竄Solumakta g羹癟l羹k 癟ekiyorsunuz ama!罈 dedi. \\
 +Yegor parma覺n覺 havaya kald覺rarak:​ \\
 +竄Bunun 繹zel nedenleri var!罈 dedi. 竄Demek ki anlat覺k Ana. Biz size yar覺n malzemeyi vereceiz... ve y羹zy覺llar覺n karanl覺覺n覺 yok edecek makine yeniden ilemeye balayacak. Yaas覺n konuma 繹zg羹rl羹羹,​ ve yaas覺n analar覺n y羹rei! imdilik ho癟a kal覺n.罈 \\
 +Samoylov, ana'​n覺n elini kuvvetle s覺karak: \\
 +竄Ho癟a kal覺n罈 dedi. 竄Benim i癟in durum ayn覺 deil, ben bu olup bitenler konusunda tek s繹z s繹yleyemem anama!罈 \\
 +Pelageya onun g繹nl羹n羹 almak i癟in: \\
 +竄Sonunda herkes anlayacak ger癟ekleri!罈 dedi. \\
 +Ziyaret癟iler gittikten sonra kap覺y覺 kapad覺, odan覺n ortas覺nda diz 癟繹kt羹, dua etmeye koyuldu. D覺arda yamurun sesi vard覺. 襤癟inden ediyordu duas覺n覺. Pavel'​in yaam覺na soktuu b羹t羹n bu insanlar tek bir b羹y羹k d羹羹nce i癟erisinde birletiriyordu. Hepsi aziz tasvirleri gibi ge癟iyorlard覺 g繹zleri 繹n羹nden, ve hepsi 繹yle g繹sterisiz,​ birbirlerine 繹yle yak覺n, ve de 繹ylesine yaln覺zd覺 ki! \\
 +Ertesi g羹n erkenden Maria Korsunov'​un evine gitti. Sat覺c覺 kad覺n覺n 羹st羹 ba覺 her zaman olduu gibi ya lekeleri i癟indeydi. \\
 +amatac覺 ve canayak覺n bir havayla kar覺lad覺 Ana'​y覺. Tombul eliyle omuzuna vurarak: \\
 +竄Keyfin yerinde deil mi?罈 diye sordu. 竄Ald覺rmaa! Al覺p g繹t羹rd羹ler de iyi halt ettiler sanki! Ne var bunda? Eskiden de b繹yleydi, bir ey 癟ald覺n m覺 kodese t覺karlard覺 insan覺. imdi ise, ger癟ei s繹yleyince hapse koyuyorlar. Pavel belki s繹ylenmemesi gereken eyler s繹ylemitir,​ ama hepsinin savunmas覺n覺 羹zerine ald覺覺n覺 herkes anlam覺t覺r,​ merak etme sen. Herkes b繹yle demiyor, ama mert insanlar 癟ok iyi biliyorlar bunun b繹yle olduunu. Hep seni ziyarete gelmek istiyordum, ama ne. yapay覺m ki zaman覺m yok, g繹r羹yorsun ite. Yemek yap覺yorum, sonra g繹t羹r羹p sat覺yorum. Yine de sokak serserileri gibi 繹l羹p gideceim sonunda. Sevgililerim s繹m羹r羹yorlar beni, serseriler! Kemiriyorlar,​ kemiriyorlar pisboazlar,​ t覺pk覺 hamamb繹ceklerinin ekmein i癟ini kemirmeleri gibi! On ruble koyuyorum bir k覺y覺ya, bir de bak覺yorsun o allahs覺zlardan biri geliyor, kala g繹z aras覺nda i癟 ediyor param覺. Kad覺n olmak fel璽ket. Pis bir hayat ya覺yoruz bu d羹ny璽da! Tek ba覺na yaamak zor, iki kiinin birlikte yaamas覺 ise... pek tats覺z bir ey!罈 Pelageya bu laf selini kesti: \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(262);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​