Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:ana_58 [2015/11/10 15:06] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ana : 58~~
 +=== ANA ===
 +=== MAKS襤M GORK襤 ===
 +----
 +竄Sayg覺deer babam g羹nde en az yirmi bardak 癟ay i癟erdi. Bu sayede rahat rahat yetmi 羹癟 y覺l yaad覺, ne hasta oldu ne birey. Y羹z yirmi alt覺 kiloydu. Voskresenski k繹y羹n羹n kilisesinde 癟al覺覺rd覺.罈 \\
 +Pelageya: \\
 +竄Siz Vanya Baba'​n覺n olu musunuz?罈 diye hayk覺rd覺. 竄Ta kendisi! Peki ama, siz nerden biliyorsunuz?​罈 竄Ben de Voskresenski'​liyim de ondan!..罈 竄Hemerimsiniz demek? Kimlerden?​罈 竄Komunuz Serengin'​lerden.罈 \\
 +竄Topal Nil'in k覺z覺 m覺s覺n覺z yoksa? 襤yi tan覺rd覺m onu, ka癟 kez kulaklar覺m覺 癟ekmitir!..罈 \\
 +Kar覺 kar覺ya durmular, kar覺l覺kl覺 soru-cevap yamuru alt覺nda g羹l羹羹yorlard覺. Sandrin,. 癟ay覺 haz覺rl覺yor,​ onlara bak覺p g羹l羹ms羹yordu. Bardaklar覺n sesi g繹revini an覺msatt覺 Ana'​ya. \\
 +竄Ay! Kusura bakmay覺n, gevezelie dald覺m!罈 dedi. 竄Bir hemeriye rastlamak 繹yle zevkli ki...罈 \\
 +竄Kendi evimdeymiim gibi davrand覺覺m i癟in ben 繹z羹r dilemeliyim,​罈 dedi Sandrin. 竄Fakat saat onbir oldu ve benim yolum uzun... \\
 +竄Nereye? Kente mi gideceksiniz?​罈 diye ak覺nca sordu \\
 +Ana. \\
 +竄Evet.罈 \\
 +竄Nas覺l olur? Gece vakti, hem de yamur ya覺yor... Siz ise yorgunsunuz! Burada kal覺n. Yegor mutfakta yatar, biz ikimiz de surda...罈 \\
 +竄Hay覺r, gitmem gerek,罈 dedi gen癟 k覺z. \\
 +竄Evet, hemerim, bu k羹癟羹khan覺m ortadan yok olmal覺. Burada tan覺yorlar onu. Yar覺n sokakta g繹r羹l羹rse hi癟 de iyi olmaz!罈 dedi Yegor. \\
 +竄Peki ama... yaln覺z ba覺na m覺 gidecek?罈 \\
 +Yegor g羹l羹msedi:​ \\
 +竄Evet罈 \\
 +Gen癟 k覺z kendine bir 癟ay doldurdu, bir par癟a 癟avdar ekmei ald覺, d羹羹nceli g繹zlerini Ana'ya dikerek yemee balad覺. \\
 +竄Nas覺l gidersiniz? Nataa da 繹yle yap覺yor! Ben olsam gitmezdim... korkard覺m!..罈 Yegor: \\
 +竄O da korkar,罈 dedi. 竄Deil mi, Sandrin?罈 竄Elbette!罈 \\
 +Ana bir onun, bir 繹tekinin y羹z羹ne bakt覺, al癟ak sesle: \\
 +竄Ne kadar da... kat覺s覺n覺z!罈 diye s繹ylendi ^ ay覺n覺 i癟tikten sonra Sandrin hi癟bir ey s繹ylemeden Yegor'​un elini sfkt覺, mutfaa ge癟ti. Ana peinden gitti. \\
 +竄Pavel'​i g繹r羹rseniz,​ benden sel璽m s繹yleyin l羹tfen.罈 \\
 +Eliyle kap覺n覺n madal覺n覺 tutmuken birden geriye d繹nd羹, hafif sesle: \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(262);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​