Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:ana_61 [2015/11/10 15:06] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ana : 61~~
 +=== ANA ===
 +=== MAKS襤M GORK襤 ===
 +----
 +竄Tam da size d羹er yani bana bu dersi vermek!罈 dedi. Yegor bir an sustu, oday覺 ar覺nlad覺,​ sonra Ana'ya yaklat覺: \\
 +竄Zor i, hemerim! Bana 繹yle geliyor ki sizin i癟in 癟ok zor olacak.罈 \\
 +Ana elini sallad覺. \\
 +竄Herkes i癟in zordur!罈 dedi. 竄Belki ancak anlayanlara kolay gelir bu... Ama ben de art覺k yava yava anl覺yorum yiit insanlar覺n ne istediklerini...罈 \\
 +Yegor a覺r bir sesle: \\
 +竄Eer bunu anl覺yorsan覺z,​ anne, demek hepsi de size muhta癟, hepsi!罈 dedi. \\
 +Pelageya, Yegor'​a bir g繹z att覺, hi癟 bir ey demeden g羹l羹msedi. \\
 +leyin, g繹s羹n羹 bro羹rlerle doldurdu. Alabildiine serinkanl覺yd覺. Bu ii 繹yle bir ustal覺kta yapt覺 ki, Yegor sevincinden dilini aklatt覺. \\
 +竄M羹kemmel!罈 diye hayk覺rd覺. 竄Ta覺d覺覺n覺z edebiyat sizi hi癟 deitirmedi,​ anne. Her zamanki gibi tatl覺 bir kad覺n olarak kald覺n覺z, olgun ya|a, topluca, uzun boylu bir kad覺n. Ne kadar tanr覺 varsa, korusun sizi!罈 \\
 +Yar覺m saat sonra, Ana,​.y羹k羹n羹n a覺rl覺覺 alt覺nda iki b羹kl羹m, s羹k羶n ve huzur i癟inde, fabrika kap覺s覺na dayand覺. 襤癟i \\
 +lerin alaylar覺na sinirlenen iki bek癟i hi癟 nazik davranm覺yor,​ avluya giren herkesin 羹st羹n羹 ar覺yorlard覺. Kar覺l覺kl覺 k羹f羹rler savruluyordu. Bir yanda bir polis duruyordu, bir de c覺l覺z bacakl覺, k覺rm覺z覺 suratl覺, sinsi bak覺l覺 bir adam. \\
 +Pelageya s覺r覺覺 bir omuzundan 繹b羹r omuzuna aktar覺yor, bir yandan da g繹zucuyla adam覺n hareketlerini izliyordu. Onun bir ispiyon olduunu seziyordu. \\
 +襤riyar覺, k覺v覺rc覺k sa癟l覺 bir delikanl覺, apkas覺n覺 ensesine y覺km覺, 羹st羹n羹 arayan bek癟ilere 繹yle ba覺r覺yordu:​ \\
 +竄Cepleri deil, kafam覺n i癟ini aramak gerek, zebaniler!罈 \\
 +Bek癟ilerden biri: \\
 +竄Kafan覺n i癟inde bitten baka bir ey yok...罈 dedi. 竄iyi ya ite, siz de bitleri ay覺klay覺n,​ baka eye akl覺n覺z ermez zaten!罈 \\
 +襤spiyon, seri bir bak覺la delikanl覺y覺 s羹zd羹, yere t羹k羹rd羹. \\
 +竄B覺rak覺n da ge癟eyim ben,罈 dedi Ana. 竄G繹r羹yorsunuz ki y羹k羹m a覺r, belim k覺r覺ld覺!罈 \\
 +ileden 癟覺km覺 olan bek癟i: \\
 +竄Ge癟, ge癟! Fazla s繹ylenme!罈 diye ba覺rd覺. \\
 +Yerine var覺nca, Ana kaplar覺 yere b覺rakt覺, y羹z羹ndeki teri silerek 癟evresine bir g繹z att覺. ilingir Gusev kardeler hemen yan覺na yaklat覺lar. B羹y羹羹, Vasili, kalar覺n覺 癟atarak y羹ksek sesle sordu: \\
 +竄Etli b繹rek var m覺?罈 \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(262);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​