Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:ana_63 [2015/11/10 15:06] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ana : 63~~
 +=== ANA ===
 +=== MAKS襤M GORK襤 ===
 +----
 +ON ALTINCI BLM \\
 +O akam 癟ay覺n覺 yudumlarken,​ pencerenin alt覺nda 癟amuru d繹ven ayak sesleri iitti. Tan覺d覺k bir ses geldi d覺ardan. F覺rlamas覺yla mutfak kap覺s覺na sald覺rmas覺 bir oldu. Birisi 癟覺k覺yordu basamaklar覺. Ana'​n覺n g繹zleri karard覺. Pervaza yaslan覺p kap覺y覺 aya覺 ile itti. Hi癟 yabanc覺 olmayan bir ses: \\
 +竄襤yi akamlar, k羹癟羹kanne!罈 dedi. \\
 +Uzun, kuru eller kondu omuzlar覺na. D羹k覺r覺kl覺覺n覺n verdii ac覺 ile Andrey'​i yeniden g繹rmenin sevinci birbirine kar覺t覺 y羹reinde. Bu iki duygu kabard覺, derin, yak覺c覺 tek bir duyguya d繹n羹t羹 ve Ana'​y覺 kald覺r覺p Andrey'​in g繹s羹ne att覺. Delikanl覺, titrek kollar覺 aras覺nda s覺kt覺 onu. Ana, a覺z a癟madan usul usul al覺yordu. Andrey onun sa癟lar覺n覺 okad覺, tatl覺 bir sesle: \\
 +竄Alamay覺n,​ k羹癟羹kanne,​罈 dedi. 竄Y羹reinizi t羹ketmeyin! Hi癟 kukunuz olmas覺n, yak覺nda sal覺vercekler onu. Aleyhinde hi癟 bir kan覺tlar覺 yok ve b羹t羹n arkadalar tavada bal覺k gibi susuyorlar...罈 \\
 +Kollar覺n覺 Ana'​n覺n omuzlar覺na dolay覺p odaya g繹t羹rd羹. Pelageya, Andrey'​e yaslan覺yor,​ anlatacaklar覺n覺 merak ederek konumaya balamas覺n覺 beklerken tel璽la g繹zyalar覺n覺 siliyordu. \\
 +竄Pavel sizi 繹p羹yor. Sal覺覺 yerinde. Elverdiince yerinde keyfi. Hapishane t覺kl覺m t覺kl覺m. Gerek burada, gerek kentte, y羹zden fazla insan tutukland覺. 癟er d繹rder kii kal覺yorlar h羹crelerde. Hapishane m羹d羹riyetine diyecek yok, k繹t羹 deiller, ama ileri balar覺ndan ak覺n: O allah覺n bel璽s覺 jandarmalar 繹yle i 癟覺kard覺lar ki balar覺na! Ger癟ek u ki, 癟ok sert davranm覺yorlar. Her zaman bize: 竄Baylar, uslu uslu oturun, h覺r 癟覺karmay覺n!罈 derler. B繹ylece, her ey yolunda gidiyor. \\
 +Mahpuslar 癟ene 癟alar, birbirlerinden kitap al覺p verirler, yemei payla覺rlar. 襤yi bir hapishane! K繹hne bir yer, pislik i癟erisinde,​ ama tatl覺 bir havas覺 var. z羹nt羹ye kap覺lm覺yor insan. Adi su癟lular da iyi insanlar, bize 癟ok yard覺mlar覺 dokunuyor. Ben, Bukhin ve daha d繹rt kii sal覺verildik. Pavel de yak覺nda serbest b覺rak覺lacak,​ buna hi癟 kuku yok. En uzun s羹re kalacak olan覺, Vesovikov'​dur. M羹thi k覺z覺yorlar ona. Herkese kafa tutar hep. Jandarmalar hi癟 katlanam覺yorlar ona. Belki mahkemeye verirler onu, belki de falakaya yat覺r覺rlar. Pavel onu yat覺t覺rmaya ura覺yor:​ 竄Bover, Nikolay! Arkalar覺ndan ba覺rmakla onlar覺 yola getiremezsin!罈 diye 繹羹t veriyor. Ama o, '​hepsini tavanlar gibi geberteceim! diye bar bar ba覺r覺yor. Pavel iyi davran覺yor. Herkese kar覺 sakin, herkesle bar覺覺k. S繹yl羹yorum ya, yak覺nda sal覺verilir y羹zde y羹z...罈 \\
 +Ana'​n覺n y羹reine su serpilmiti. G羹l羹mseyerek:​ \\
 +竄Yak覺nda,​罈 diye yineledi. 竄Evet, biliyorum, yak覺nda.罈 \\
 +竄Madem biliyorsunuz,​ her ey yolunda! Hadi 繹yleyse, bana 癟ay doldurun da anlat覺n bakal覺m ne var ne yok?罈 \\
 +Andrey tatl覺 tatl覺 g羹l羹mseyerek Ana'ya bak覺yor, yuvarlak g繹zlerinde iyilik, yak覺nl覺k, biraz h羹z羹nl羹 ama, sevecen bir alev parl覺yordu. \\
 +Pelageya derin bir i癟 ge癟irme ile delikanl覺n覺n zay覺f y羹z羹n羹 seyretti; koyu renkte k覺l k羹meleri bu y羹ze g羹l羹n癟 bir hava veriyordu. \\
 +竄Sjzi 癟ok severim. Andrey'​ciim!罈 dedi. \\
 +竄Birazc覺k da sevseniz bana yeter. Beni sevdiinizi biliyorum, siz herkesi sevebilirsiniz,​ g繹nl羹n羹z gani!罈 dedi K羹癟羹krusyal覺 sandalyesinde ileri gelir sallanarak. \\
 +Ana 羹steledi: \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(262);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​