Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:ana_64 [2015/11/10 15:06] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ana : 64~~
 +=== ANA ===
 +=== MAKS襤M GORK襤 ===
 +----
 +竄Hay覺r, sizi 繹zel olarak severim! Eer bir anneniz olsayd覺, sizin gibi bir olu olduu i癟in herkes imrenirdi ona...罈 Andrey f覺s覺ldar gibi: \\
 +竄Benim de bir anam vard覺r, kim bilir nerede...罈 dedi. \\
 +Ana: \\
 +竄Bug羹n ne yapt覺m, biliyor musunuz?罈 diye hayk覺rd覺. Ve \\
 +keyfinden kekeleyerek,​ biraz da s羹sleyip p羹sleyerek,​ 襤覺 bro羹rleri fabrikaya nas覺l soktuunu ateli ateli anlatt覺. \\
 +Andrey 繹oce ak覺nl覺kla g繹zlerini a癟t覺, sonra kas覺klar覺n覺 tutarak kahkahalarla g羹ld羹, elini kafas覺nda aklatt覺, sevin癟le ba覺rd覺: \\
 +竄Ne diyorsunuz? aka etmiyorsunuz ya! Yaman bir i g繹rm羹s羹n羹z! Pavel zevkten d繹rtk繹e olacak! 襤te bu iyi, k羹癟羹kanne! Pavel i癟in de, herkes i癟in de iyi!罈 \\
 +Kendinden ge癟miti. Parmaklar覺n覺 ak覺rdat覺yor,​ 覺sl覺k 癟al覺yor, sandalyesinde sallan覺p duruyordu. Tak覺n sevinci Ana'da derin yank覺lar uyand覺r覺yordu. Pelageya, sanki y羹rei a癟覺l覺vermi de i癟indeki sevinci belirten s繹zc羹kler ak覺r ak覺r d覺ar覺 f覺k覺rm覺 gibi devam etti: \\
 +竄Sevgili Andrey'​ciim! Kendi yaam覺m覺 d羹羹nd羹m de, aman allah覺m! Ne diye yaam覺覺m sanki? al覺mak... dayak yemek i癟in mi?.. Kocam'​dan baka kimsenin y羹z羹n羹 g繹rmezdim, korkudan baka bir ey bilmezdim. Pavel nas覺l b羹y羹d羹, bilmem. Kocam saken, olumu sever miydim? Bunu bile bilmiyorum. B羹t羹n derdim, d羹羹ncem,​ bir tek eye y繹nelikti: o vahi hayvan覺 yedirip, yemeini zaman覺nda koyay覺m da k覺zmas覺n, beni d繹vmesin, hi癟 deilse bir kez ba覺las覺n beni. Beni ba覺lad覺覺n覺 hi癟, ama hi癟 an覺msamam. D繹verdi beni. Beni ben olduum i癟in d繹vmezdi de, b羹t羹n nefret ettii kimseler yerine d繹verdi sanki! Yirmi y覺l b繹yle yaad覺m. Evlendikten 繹nceki yaant覺m覺 unuttum bile. An覺msar gibi oluyorum... sonra hi癟 bir ey g繹rm羹yorum art覺k, k繹r gibiyim! Benimle ayn覺 k繹yden olan Yegor 襤vanovi癟 buradayd覺, undan bundan s繹z ediyordu, bense... evleri, insanlar覺 an覺ms覺yorum,​ ama nas覺l yaarlard覺,​ neler konuurlard覺,​ ne oldular, unuttum gitti! Yang覺nlar覺 an覺ms覺yorum... 襤ki kez yang覺n 癟覺km覺t覺. Her ey u癟up gitmi i癟imden. Ruhum, terkedilmi,​ k繹r, sa覺r bir ev gibi kapal覺...罈 \\
 +Ana, sudan 癟覺km覺 bal覺k gibi, derin derin soludu. ne doru eildi, daha c覺l覺z bir sesle devam etti: \\
 +竄Kocam 繹l羹nce, oluma t羹t羹nd羹m... Ama o, ite bu \\
 +gibi ilerle uramaya balad覺. Hi癟 houma gitmedi bu. Ona da ac覺yordum... Ba覺na bir ey gelirse ben nas覺l yaayacakt覺m tek ba覺ma? Ne kayg覺lar, ne korkular ge癟irdim! Ba覺na gelecekleri d羹羹n羹nce y羹reim hop ediyordu...罈 Ba覺n覺 a覺r a覺r sallad覺: \\
 +竄Biz kad覺nlar覺n sevgisi saf deildir!罈 diye s羹rd羹rd羹. 竄Biz sevmeye gerek duyduumuz eyleri severiz. S繹zgelimi sizi d羹羹n羹yorum da, siz ki anan覺z覺 繹zl羹yorsunuz,​ ne ihtiyac覺n覺z var anan覺za? Halk i癟in ac覺 癟eken, hapishaneye ya da Sibirya'​ya giden, 繹len bunca kii i癟in de durum ayn覺... Karanl覺kta,​ karda 癟amurda, yamur alt覺nda yollara d羹en, buraya gelmek i癟in yedi kilometre yol tepen o gencecik k覺zlar覺 kovalayan ne? 襤ten ne? Sevgi! Kat覺ks覺z sevgi bu ite! 襤nan覺yorlar,​ Andrey, imanlar覺 var. Bense, b繹yle sevmesini bilmem. Andrey! Benim olan, benle ilgisi olan her eyi severim ben!罈 \\
 +K羹癟羹kmsyal覺,​ Ana'​n覺n y羹z羹ne bakmaks覺z覺n,​ kafas覺n覺, yana覺n覺 g繹zlerini ovdu bast覺ra bast覺ra: \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(262);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​