Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:ana_65 [2015/11/10 15:06] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ana : 65~~
 +=== ANA ===
 +=== MAKS襤M GORK襤 ===
 +----
 +竄Siz de 繹yle sevebilirsiniz,​罈 dedi. 竄Hepsi de severler, yak覺nlar覺n覺. Ama sevgi dolu bir y羹rek i癟in uzak olanlar bile yak覺n say覺l覺r. ok sevgi ta覺yabilirsiniz siz o u癟suz bucaks覺z ana y羹reinizde...罈 \\
 +竄襤nallah!罈 diye m覺r覺ldand覺 Pelageya. 竄Bana 繹yle geliyor ki g羹zel bir ey b繹yle yaamak! rnein sizi, belki Pavel'​den de 癟ok seviyorum. O, i癟ine kapan覺k bir olan... Baksan覺za, Sandrin'​le evlenmek istiyormu da, bana hi癟 癟覺tlatmad覺 bunu, ben ki onun anas覺y覺m...罈 \\
 +竄Yalan! Doru olmad覺覺m覺 biliyorum. Seviyor k覺z覺, k覺z da onu seviyor, bu doru. Ama i evlenmeye gelince, hay覺r! Sandrin ister, ama Pavel istemiyor...罈 \\
 +Ana, d羹羹nceli tasal覺 bak覺覺n覺 Andrey'​e dikti: \\
 +竄Ya! yle mi?罈 dedi. 竄Demek 繹yle? 襤nsanlar kiisel yaant覺lar覺n覺 feda ediyorlar demek...罈 \\
 +Andrey al癟ak sesle: \\
 +竄Pavel az bulunur bir insan!罈 dedi. 竄Demir gibi adam...罈 \\
 +竄Ama imdi hapishanede! Kayg覺 verici, korkutucu bir ey bu. Ne var ki, daha imdiden, kayg覺n覺n nitelii deimitir. Yaam ayn覺 yaam deil ne de korku ayn覺 korku. Ben hepsi i癟in tasalan覺yorum. Benim y羹reim de bakalat覺:​ ruhun g繹zleri a癟覺ld覺, bakm覺yor, 羹z羹l羹yor ve de seviniyor. Anlad覺覺m eyler 癟ok deil. Sonra, Tanr覺ya inanmaman覺z g羹c羹me gidiyor, burukiuk veriyor bana. Neyse, bunun 癟aresi yok. Yaln覺z, g繹r羹yorum ki iyi insanlars覺n覺z,​ evet, iyi insanlar! Ve halk uruna kendinizi zor bir yaant覺ya adam覺s覺n覺z,​ evet, ac覺l覺 bir yaant覺ya,​ ger癟ek uruna. Sizin ger癟einizi ben de anlam覺 bulunuyorum:​ G羹癟l羹 zenginler varolduk癟a,​ halk覺n hi癟 bir eyi olmayacak, ne adalet, ne mutluluk, hi癟bir, ey! Baksan覺za, aran覺zda ya覺yorum;​ kimi geceler eski yaant覺m gelir akl覺ma, ayaklar alt覺nda 癟inenen g羹c羹m, ezilen y羹reim... Akl覺ma geldik癟e de kendi kendime ac覺r覺m. Ama ne de olsa, yaant覺m daha iyi imdi. Her ge癟en g羹n kendimi biraz daha kendim olarak g繹r羹yorum... Kendimi buluyorum...罈 \\
 +K羹癟羹krusyal覺 kalkt覺, b羹y羹k zay覺f ayaklar覺n覺 s羹rtmemeye 癟al覺arak yukar覺 aa覺 y羹r羹meye balad覺. \\
 +竄S繹yledikleriniz g羹zel, g羹zel!.. Ker癟'​te gencecik bir Yahudi vard覺. iir yazard覺. Bir g羹n 繹yle yazd覺: \\
 +ld羹r羹len su癟suzlar覺 \\
 +Diriltecektir bir g羹n \\
 +Ger癟ein g羹c羹! \\
 +竄Kendisi de 繹ld羹r羹ld羹,​ polis taraf覺ndan,​ Ker癟'​te. Ama bu 繹nemli deil. O biliyordu ger癟ei. Ve ger癟ein tohumlar覺n覺 insanlar覺n i癟ine serpti. Siz de 繹ld羹r羹lm羹 bir su癟suzsunuz ite...罈 \\
 +竄Baksan覺za nas覺l konuuyorum imdi! Konuuyorum,​ kendi s繹ylediklerimi kendim dinliyorum, kulaklar覺ma inanam覺yorum. mr羹m boyunca, bir tek ey d羹羹nm羹羹md羹r:​ ge癟ip giden g羹nlerin k覺y覺s覺nda yaamak, bir k繹eye 癟ekilmek, g繹ze g繹r羹nmemek,​ yeter ki kimse bana dokunmas覺n... imdiyse, herkesi d羹羹n羹yorum. Yapt覺覺n覺z ileri pek anlam覺yorum belki, ama herkes benim yak覺n覺m, herkese ac覺yorum, herkesin iyiliini istiyorum. zellikle sizin, sevgili Andrey!..罈 \\
 +K羹癟羹krusyal覺,​ Ana'ya yakla覺p: 竄Teekk羹r ederim!罈 dedi. \\
 +Elini avucuna al覺p s覺kt覺, sallad覺, sonra h覺zla 繹te yana d繹nd羹. \\
 +Heyecandan yorulan Pelageya bula覺klar覺 a覺r a覺r y覺kad覺. Suskunlam覺t覺. Yiitlik duygusu tatl覺 bir s覺cakl覺k yay覺yordu y羹reine. \\
 +K羹癟羹krusyal覺:​ \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(262);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​