Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:ana_66 [2015/11/10 15:06] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ana : 66~~
 +=== ANA ===
 +=== MAKS襤M GORK襤 ===
 +----
 +竄Size bir ey s繹yleyeyim mi, k羹癟羹kanne,​罈 dedi. 竄Bir g羹n Vesovikov'​u biraz okarsan覺z iyi olur. Babas覺 da hapiste. 襤ren癟 ihtiyar覺n biri! Nikoiay penceresinden onu g繹r羹nce hakaret yad覺r覺yor. 襤yi ey deil yapt覺覺! 襤yi y羹rekli 癟ocuktur, k繹pekleri, s覺癟anlar覺 b羹t羹n yarat覺klar覺 sever, yaln覺z insanlar覺 sevmez. Nas覺l da yozlat覺r覺yorlar insan覺! \\
 +Pelageya d羹羹nceli d羹羹nceli:​ \\
 +竄Anas覺 ortadan yok oldu, babas覺 h覺rs覺z ve ayya,罈 dedi. \\
 +Andrey yatmaya gidince, Ana, sezdirmeden kutsad覺 onu. Yataa gireli yar覺m saat kadar olmutu ki, Pelageya usulca: \\
 +竄Uyuyor musunuz, Andrey?罈 diye seslendi. 竄Hay覺r... niye sordunuz?罈 竄Allah rahatl覺k versin!罈 \\
 +竄Teekk羹r ederim, k羹癟羹kanne,​ teekk羹r ederim!罈 dedi Andrey minnettarl覺kla. \\
 +ON YED襤NC襤 BLM \\
 +Ertesi g羹n羹 Pelageya y羹k羹n羹 s覺rtlay覺p fabrika kap覺s覺na geldiinde,​ bek癟iler onu kalabal覺kla durdurdular,​ yemek kazanlar覺n覺 yere b覺rakmas覺 buyruunu verdiler ve 繹zenle 羹st羹n羹 arad覺lar. \\
 +竄Yemeklerimi soutacaks覺n覺z,​罈 dedi Ana hi癟 bozuntuya vermeden. \\
 +Bek癟iler hi癟 s覺k覺lmadan giysinin alt覺n覺 yoklad覺lar. \\
 +竄Kapa 癟eneni!罈 diye homurdand覺 bek癟ilerden biri. \\
 +b羹r羹, Ana'​y覺 omuzundan hafif癟e iterek kendinden emin bir tav覺rla: \\
 +竄Ben demedim mi sana!罈 dedi. 竄Tahtaperdeden i癟eri at覺yorlar ite!罈 \\
 +Pelageya'​ya ilk yaklaan Sizov oldu. evresine bir g繹z att覺ktan sonra, al癟ak bir sesle sordu: \\
 +竄S繹ylenenleri iittin mi, Ana?罈 \\
 +竄Neymi o?罈 \\
 +竄Matbualar yine geldi! Ortal覺k bildiri dolu. Ekmee tuz eker gibi d繹rtbir yana serpmiler. Neye yarad覺 yapt覺klar覺 tutuklamalar,​ aramalar? Yeenim Mazin'​i kodese t覺kt覺lar da ne oldu sanki? Olunu al覺p g繹t羹rd羹ler. imdi belli oldu ki bu ii yapan onlar deilmi!罈 \\
 +Sakahn覺 avucunun i癟ine ald覺, Pelageya'​ya bakt覺, yan覺ndan ayr覺l覺rken:​ \\
 +竄Ura bize,罈 dedi. 竄襤nsan覺n can覺 s覺k覺l覺r, 繹yle yapayaln覺z...罈 \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(262);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​