Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:ana_69 [2015/11/10 15:06] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ana : 69~~
 +=== ANA ===
 +=== MAKS襤M GORK襤 ===
 +----
 +yaant覺lar覺n覺 繹yle s羹rd羹r羹rler! 襤nsan akl覺n覺n zincirlerini koparan kimseler ger癟ek insanlard覺r. imdi siz de g羹c羹n羹z yettiinde bu ie ko- \\
 +yulmu bulunuyorsunuz.罈 Ana i癟ini 癟ekti. \\
 +竄Beni kar覺t覺rmay覺n,​罈 dedi. 竄Benim elimden ne gelirki!罈 \\
 +竄Niye gelmesin? Bu iler yamur gibidir... her bir damla bir \\
 +tohumu sular. Okumay覺 繹rendiiniz zaman...罈 Andrey g羹lmeye balad覺, kalk覺p yukar覺 aa覺 gezindi. 竄Evet, 繹reneceksiniz!.. Ve Pavel eve d繹n羹nce... ha?罈 竄Ah Andrey!罈 dedi Ana. 竄襤nsan gen癟ken her ey basit. Yaland覺k癟a 羹z羹nt羹ler artar, g羹c羹 eksilir, kafa ise hi癟 kalmaz...罈 \\
 +ON SEK襤Z襤NC襤 BLM \\
 +Akam olunca, K羹癟羹krusyal覺 d覺ar覺 癟覺kt覺. Pelageya lambay覺 yakt覺, 癟orap 繹rmek i癟in masan覺n yan覺nda oturdu. Ama 癟ok ge癟meden kalkt覺, karars覺z ad覺mlarla gezindi, mutfaa girdi, kap覺y覺 s羹rg羹ledi,​ tasal覺 bir g繹zle odaya d繹nd羹. Perdeleri 癟ekti. Sonra, raftan bir kitap al覺p masaya oturdu yine, odaya bir g繹z gezdirdi ve sayfalar覺n 羹zerine eildi. Dudaklar覺 oynamaya balad覺. Sokaktan bir g羹r羹lt羹 gelince titreyerek kitab覺 kapat覺yor ve dikkatle kulak kabart覺yordu. Sonra g繹zlerini k璽h yumarak, k璽h a癟arak, m覺r覺ldana m覺r覺ldana heceliyordu:​ \\
 +竄D羹n-ya-m覺z...罈 \\
 +Kap覺 vuruldu. Tel璽la ayaa kalkt覺, kitab覺 raf覺n 羹zerine att覺, kayg覺yla sordu: 竄Kim o?罈 竄Ben...罈 \\
 +Ribin i癟eri girdi, sakal覺n覺 a覺r a覺r s覺vazlad覺. \\
 +竄Eskiden kim o diye sormadan i癟eri al覺rd覺n ziyaret癟ileri..:​罈 dedi. 竄Yaln覺z m覺s覺n? 襤yi. K羹癟羹krusyal覺n覺n burada olduunu san覺yordum. Onu g繹rd羹m bug羹n. Hapislik insan覺 bozmuyor.罈 \\
 +Oturdu. \\
 +竄Biraz konual覺m,​罈 dedi. \\
 +A覺rbal覺,​ gizemli bir havas覺 vard覺. Ana'​n覺n i癟ini belirsiz bir korku b羹r羹d羹. Ribin a覺r sesiyle s繹ze balad覺: \\
 +竄Her ey parayla olur. Hi癟 bir ey paras覺z olmaz, ne doum, ne 繹l羹m. Hi癟 bir ey. 襤te b繹yle. Bro羹r basmak, bildiri basmak, bunlar da para. Peki nerden geliyor bu para, kim 繹d羹yor masraflar覺 haberin var m覺?罈 \\
 +Pelageya tehlike kokusu alm覺t覺. Usulca: \\
 +竄Bilmiyorum,​罈 dedi. \\
 +竄Bilmezsin elbet. Ben de bilmiyorum. Kim yaz覺yor bunlar覺?罈 \\
 +竄Bilginler...罈 \\
 +竄Yani beyler! Sorun bu ite!罈 Ribin'​in y羹z羹 gerildi, k覺zard覺. \\
 +竄Demek ki bro羹rleri beyter haz覺rl覺yor,​ da覺t覺yorlar. Ve bu kitaplar da beylere kar覺 yaz覺l覺yor. imdi s繹yle bakay覺m, halk覺 kendilerine kar覺 ayakland覺rmak i癟in para harcamakta ne 癟覺karlar覺 var, ha?罈 \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(262);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​