Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:ana_70 [2015/11/10 15:06] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ana : 70~~
 +=== ANA ===
 +=== MAKS襤M GORK襤 ===
 +----
 +Ana g繹zlerini k覺rp覺t覺r覺p korkuyla hayk覺rd覺: \\
 +竄Neler ge癟iliyorsun akl覺ndan?​..罈 \\
 +Ribin iskemlenin 羹zerinde hantal bir ay覺 gibi k覺p覺rdad覺. 竄Hah!罈 dedi. 竄Sorun bu. Bu d羹羹nceye var覺nca ben de sars覺ld覺m.罈 \\
 +竄Bir ey mi iittin?罈 \\
 +竄Aldatmaca bu! Burnum aldatmaca kokusu al覺yor. Bir ey bilmiyorum, ama aldatmaca olduuna eminim. Ben ger癟ei bilmeye merakl覺y覺md覺r. Ve anlad覺m ger癟ei. Ve bu beylerle y羹r羹meyeceim. Bana ihtiya癟lar覺 olduu zaman beni 繹ne s羹rerler, k繹pr羹 gibi kullanarak kemiklerime basa basa ilerlemek i癟in...罈 \\
 +Bu karanl覺k s繹zler Ana'​n覺n y羹reini dalad覺. Kayg覺ya kap覺larak: \\
 +竄Aman Allah覺m!罈 diye hayk覺rd覺. 竄Nas覺l olur da Pavel anlamaz bunu ve 繹teki...罈 \\
 +Yegor'​un,​ Nikolay 襤vanovi癟'​in,​ Sandrin'​in cidd簾 ve d羹r羹st y羹zleri g繹zleri 繹n羹ne geldi, i癟i s覺zlad覺. Kafas覺n覺 olumsuz anlamda sallayarak: \\
 +竄Hay覺r, hay覺r!罈 diye ekledi. 竄襤nanamam buna. Onlar kendi vicdanlar覺n覺n sesiyle hareket ediyorlar...罈 \\
 +竄Kimden s繹zediyorsun sen?罈 \\
 +竄Hepsinden g繹rd羹羹m herkesten, ayr覺m yapm覺yorum.罈 \\
 +Ribin ba覺na edi. \\
 +竄Sen onlara bakma, Ana, daha uzaa bak!罈 dedi. 竄Buraya gelenler, yak覺ndan g繹rd羹klerimiz,​ belki kendileri de bil-miyorlard覺r. 襤nan覺yorlar,​ gerekli olan da budur! Ama belki de, onlar覺n arkas覺nda, 癟覺kar kollayan baka kimseler vard覺r. 襤nsan bouna tepmez 癟覺kar覺n覺...罈 \\
 +Ve k繹yl羹 inad覺yla ayak diredi fikrinde: \\
 +竄Beylerden asla iyi bir ey beklenmez!罈 \\
 +Ana yeniden kukuya kap覺ld覺. \\
 +竄Sen ne karar verdin?罈 diye sordu. \\
 +竄Ben mi?罈 \\
 +Ribin, Ana'ya bakt覺, bir an sustu: \\
 +竄Beylerin ard覺na tak覺lmamak gerek, ite bu kadar!罈 diye yineledi. \\
 +Yeniden sustu. Surat覺ndan aksilik ak覺yordu. \\
 +竄Senin olanlarla birlikte 癟al覺mak istiyordum. Bu ite yararl覺 olurum ben, insanlara ne s繹ylemek gerektiini bilirim. Sorun bu. Ama imdi, 癟ekip gideceim. G羹venemem, gitmeliyim.罈 \\
 +Ba覺n覺 edi, d羹羹nd羹. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(262);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​