Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:ana_74 [2015/11/10 15:06] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ana : 74~~
 +=== ANA ===
 +=== MAKS襤M GORK襤 ===
 +----
 +竄Kolay! Pazara kente gideriz, sizi doktora g繹t羹r羹r羹m,​ g繹zl羹羹n羹z羹 al覺rs覺n覺z...罈 \\
 +ON DOKUZUNCU BLM \\
 +Pavel'​i g繹rmek i癟in izin istemeye gitmiti 羹癟 kez. Her seferinde de, jandarma komutan覺 tatl覺l覺kla geri 癟evirmiti. K覺rm覺z覺 yanakl覺, iri burunlu k覺r sa癟l覺, ufak tefek bir ihtiyar olan general: \\
 +竄Bir hafta sonra, han覺mc覺覺m,​ daha 繹nce olmaz!罈 demiti. 竄Bir hafta sonra bakar覺z. imdi s覺ras覺 deil:..罈 \\
 +Tostoparlak,​ iko general, d羹kk璽nda biraz fazla bekleyip k羹flenmeye y羹z tutmu olgun bir erik kurusuna benzerdi. San, sivri u癟lu bir 癟繹p par癟as覺yla ufac覺k beyaz dilerini kar覺t覺r覺p dururdu habire. Yuvarlak, k羹癟羹k yeilimt覺rak g繹zlerinin i癟i sevecenlikle g羹l羹mserdi. Sesi sevimli, dost bir sesti. \\
 +ok terbiyeli!罈 dedi Ana, K羹癟羹krusyal覺ya. 竄Hep g羹l羹ms羹yor...罈 \\
 +竄yle 繹yle! Sevimlidirler,​ g羹le癟tirler. 襤te size ak覺ll覺 ve namuslu bir adam, bizim i癟in tehlikelidir,​ as覺n onu!' derler onlara. Onlar da g羹l羹mserler,​ adam覺 asarlar, sonra yeniden g羹l羹msemeye balarlar.罈 \\
 +竄Bize aramaya gelen daha s覺radan biriydi, pis herifin teki olduu hemen belli oluyordu.罈 \\
 +竄Bunlar insan deiller ki. 襤nsanlar覺 sa覺rlat覺rmak i癟in kafas覺na kafas覺na inen 癟eki癟lerdir. Birer alet. Daha kullan覺l覺 hale gelmemiz i癟in bize bi癟im vermeye yarayan aletler. Kendileri de, bizi y繹neten ele g繹re yap覺lm覺lard覺r. Kendilerine buyurulan her ii yapabilirler. D羹羹nmeden,​ neye yarad覺覺n覺 sormadan.罈 \\
 +En sonunda izin 癟覺kt覺. Pelageya pazar g羹n羹 hapishane kalemine geldi, bir k繹eye 癟ekilip oturdu. Bas覺k tavanl覺, dar ve kirli odada, ziyaret saatini bekleyen birka癟 kii daha vard覺. \\
 +Herhalde bu ilk gelileri olmasa gerek ki, birbirlerini tan覺yorlard覺. Al癟ak, tekd羹ze bir sesle konuuyor, k璽h s覺zlan覺yor,​ k璽h dedikodu yap覺yorlard覺. \\
 +Dizleri 羹zerinde bir 癟anta ta覺yan buruuk suratl覺 iman bir kad覺n 繹yle diyordu: \\
 +竄Biliyor musunuz? Bu sabah ilk ayin s覺ras覺nda koro efi bir ark覺c覺 癟ocuun kula覺n覺 nerdeyse kopar覺yordu...罈 \\
 +Emekli asker 羹niformas覺 ta覺yan yal覺ca bir adam y羹ksek sesle 繹ks羹rd羹 ve u kar覺l覺覺 verdi: \\
 +u kilise ark覺c覺lar覺 yok mu... hepsi haylaz!罈 \\
 +襤leriye doru 癟覺k覺k 癟eneli, k覺sa bacakl覺, uzun kollu, dazlak kafal覺, ufak tefek bir yal覺 adam oday覺 tel璽l覺 tel璽l覺 ar覺nl覺yor,​ tasal覺 bir sesle hi癟 durmadan yak覺n覺yordu:​ \\
 +竄Hayat gittik癟e pahalan覺yor,​ insanlar her zamankinden daha beter oluyorlar. 襤kinci kalite s覺覺r eti yirmi sekiz kapik oldu; ekmek, ikibu癟uk kapie sat覺l覺yor...罈 \\
 +Ara s覺ra tutuklular giriyordu i癟eri; hepsi de gri 羹niforma ve a覺r mein ayakkab覺 giymilerdi. Lo odaya girince g繹zlerini k覺rp覺t覺r覺yorlard覺. Birisinin aya覺nda pranga vard覺. \\
 +Her ey durgun, her ey 癟irkin bir yal覺nl覺k i癟indeydi. Sanki b羹t羹n bu insanlar 癟oktand覺r bu havaya al覺k覺nd覺lar,​ yad覺rgam覺yorlard覺 art覺k. Kimileri rahat rahat oturuyorlard覺. Kimileri, n繹bet tutuyorlard覺. Bakalar覺 da ziyaret ka癟覺nm覺yorlar,​ olaanm覺 gibi tutuklular覺 g繹rmeye geliyorlard覺. Ana'​n覺n y羹rei sab覺rs覺zl覺kla titriyordu. ak覺n ak覺n 癟evresindekileri izliyor, onlar覺n bu durumunu yad覺rg覺yordu. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(262);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​