Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:ana_75 [2015/11/10 15:06] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ana : 75~~
 +=== ANA ===
 +=== MAKS襤M GORK襤 ===
 +----
 +Ufak tefek yal覺 bir kad覺n oturuyordu yan覺ba覺nda. Y羹z羹 k覺r覺 k覺r覺t覺,​ ama bak覺lar canl覺yd覺 daha. C覺l覺z boynunu uzat覺p konumalara kulak kabart覺yor,​ herkese meydan okur gibi bak覺yordu. \\
 +Pelageya usulca sordu: \\
 +竄Mahpusunuz mu var?罈 \\
 +竄Olum. renci.罈 \\
 +襤htiyar kad覺n 癟abuk 癟abuk ve y羹ksek sesle kar覺l覺k vermiti. \\
 +竄Ya siz?罈 \\
 +竄Benim de olum burada. 襤癟idir.罈 \\
 +竄Ad覺 ne?罈 \\
 +竄Vlasov.罈 \\
 +竄Tan覺mam. ok oldu mu gireli?罈 竄Alt覺 haftay覺 ge癟ti.罈 竄Benimki, on ay覺 ge癟ti!罈 \\
 +Sesinde gurura benzer, anlat覺lmas覺 g羹癟 bir ey vard覺, ya da Pelageya'​ya 繹yle geldi. \\
 +K覺sa boylu, dazlak kafal覺 ihtiyar tel璽l覺 tel璽l覺: \\
 +竄Evet, evet,罈 diyordu. 竄Art覺k sab覺r kalmad覺... Herkes k覺z覺yor, ba覺r覺yor,​ her eyin fiyat覺 art覺yor. Ona g繹re insanlar覺n deeri de d羹羹yor. Uzlat覺r覺c覺 sesler duyulduu yok.罈 \\
 +竄ok doru!罈 dedi eski asker. 竄Bir kargaa ki, sorma gitsin! Art覺k birinin kalk覺p susunuz diye emretmesi gerek! Gerekli olan bu. Sert bir ses...罈 \\
 +Konuma hararetlendi. Herkes kat覺ld覺 tart覺maya,​ yaam konusunda kendi fikrini ileri s羹rd羹. Ama hepsi de al癟ak sesle konuuyorlard覺. Ana, b羹t羹n bu insanlarda kendisine yabanc覺 olan bir ey seziyordu. Kendi evinde baka t羹rl羹 konuulurdu,​ daha anla覺l覺r,​ daha basit, daha a癟覺k se癟ik bir dil kullan覺l覺rd覺. \\
 +K覺z覺l d繹rt k繹e sakall覺 iko bir gardiyan. Ana'​n覺n ad覺n覺 ba覺rd覺, onu batan aa覺 s羹zerek: \\
 +竄Arkamdan gel,罈 dedi. \\
 +Ve hafif topallayaraktan uzaklat覺. \\
 +Ana, gardiyan覺n ard覺 s覺ra gitti. Daha 癟abuk y羹r羹s羹n diye s覺rt覺ndan itmek geliyordu i癟inden. Ufak bir odada, Pavel yakta bekliyor, g羹l羹ms羹yordu. Elini uzatt覺. Ana olunun elini tuttu, g羹lmeye balad覺. G繹z kapaklar覺 a癟覺l覺p kapan覺yordu. S繹yleyecek s繹z bulamay覺nca usulca: \\
 +竄Sel璽m... sel璽m...罈 dedi. \\
 +竄Sakin ol, anne!罈 \\
 +Kuvvetle s覺kt覺 anas覺n覺n elini. \\
 +竄Bir eyim yok.罈 \\
 +Gardiyan i癟ini 癟ekerek: \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(262);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​