Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:ana_77 [2015/11/10 15:06] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ana : 77~~
 +=== ANA ===
 +=== MAKS襤M GORK襤 ===
 +----
 +Ana'​y覺 odadan 癟覺kar覺rken homurdand覺:​ \\
 +竄Alama... onu da salarlar! Hepsini sal覺yorlar... Yer kalmad覺 burda...罈 \\
 +Ana eve d繹nd羹羹nde i癟i i癟ine s覺m覺yordu. Az覺 kulaklar覺na var覺yordu. \\
 +竄繹yle ustal覺kla konutum ki!罈 dedi K羹癟羹krusyal覺ya. 竄Anlad覺!罈 \\
 +襤癟ini 癟ekti. \\
 +竄Anlad覺 ya!.. Yoksa beni kucaklamazd覺. Hi癟 kucakla-mam覺t覺 daha 繹nce!罈 Andrey g羹ld羹: \\
 +竄Ah! Ah!罈 dedi, 竄tam da size yak覺覺r bir s繹z bu! Herkes bir eyler bekler, ama bir anan覺n bekledii... okanmakt覺r hep...罈 \\
 +Pelageya birdenbire ak覺nl覺kla hayk覺rd覺: 竄Ah! Andrey... oraya ziyarete gelenler nas覺l da al覺m覺lar! Ellerinden evl璽tlar覺 al覺nm覺, hapsedilrt覺i,​ oysa onlar覺n umurunda bile deil, gelip oturuyorlar,​ bekliyorlar,​ 癟ene 癟al覺yorlar... G繹r羹yor musun? Okumu kimseler bu kadar kolay al覺覺yorlarsa eer, yoksul halka ne demeli?..罈 \\
 +Andrey g羹l羹msedi:​ \\
 +竄Doal bir ey bu,罈 dedj. 竄Yasa onlar i癟in daha yumuak. Onlar覺n, bizden fazla ihtiyac覺 var yasalara. Ger癟i yasalardan bir amar yediler mi, suratlar覺n覺 ekitirler,​ ama pek fazla deil. 襤nsan kendi sopas覺n覺 yiyince daha az ac覺 duyar...罈 \\
 +Y襤RM襤NC襤 BLM \\
 +Bir akam Ana 癟orap 繹rer. K羹癟羹krusyal覺 Roma'​da k繹le ayaklanmas覺n覺n tarihini y羹ksek sesle okurken, kap覺ya iddetle vuruldu. Andrey a癟t覺. Vesovikov girdi. Kolunun alt覺nda bir 癟覺k覺n vard覺. apkas覺n覺 ensesine y覺km覺t覺. Dizlerine dek 癟amura batm覺t覺. \\
 +Garip bir sesle a癟覺klad覺:​ \\
 +竄Ge癟iyordum... pencerede 覺覺k g繹rd羹m. Size iyi akamlar dilemek i癟in girdim. Doru hapishaneden geliyorum!罈 Pelageya'​n覺n elini tutarak kuvvetle s覺kt覺. 竄Pavel'​in size sel璽m覺 var.罈 \\
 +Karars覺z bir tav覺rla iskemleye 癟繹kt羹, kukuyla 癟evresine bakt覺. \\
 +Ana'​n覺n houna gitmezdi Nikolay. K覺rk覺lm覺,​ k繹eli kafas覺nda, ufac覺k g繹zlerinde,​ Ana'​y覺 羹rk羹ten bir ey vard覺. Ama Pelageya onu g繹rd羹羹ne sevinmiti bu kez, Sevecenlikle g羹l羹msedi. \\
 +竄Zay覺flam覺s覺n,​罈 dedi. 竄Ona 癟ay yapal覺m, Andrey...罈 K羹癟羹krusyal覺 mutfaktayd覺 zaten. 竄Semaveri haz覺rl覺yorum,​罈 diye seslendi. 竄Pavel nas覺l? Baka 癟覺kan var m覺, yolsa yaln覺z seni mi sald覺lar?​罈 \\
 +Nikolay ba覺n覺 edi. \\
 +竄Pavel h璽l璽 i癟erde, diini s覺k覺yor!罈 dedi. 竄Yaln覺z beni sald覺lar!..罈 \\
 +Ba覺n覺 kald覺r覺p Ana'ya bakt覺, dilerini s覺kt覺, a覺r a覺r devam etti: \\
 +竄Kendilerine 繹yle dedim: Buras覺 yeterince kalabal覺k, koyverin beni, yoksa birini 繹ld羹r羹r羹m,​ sonra da kendi kendi- \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(262);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​