Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:ana_78 [2015/11/10 15:06] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ana : 78~~
 +=== ANA ===
 +=== MAKS襤M GORK襤 ===
 +----
 +mi vururum, dedim. Beni sal覺verdiler.罈 竄Yaaa!罈 dedi Pelageya. \\
 +Geri 癟ekildi. Bak覺lar覺 kar覺la覺nca elinde olmayarak g繹zlerini k覺rp覺t覺rd覺. \\
 +K羹癟羹krusyal覺,​ mutfaktan seslendi. \\
 +竄Fedor Mazin ne 璽lemde? iir yaz覺yor mu?罈 \\
 +竄Yaz覺yor. Akl覺m ermiyor buna! (Kafas覺n覺 sallad覺.) Kanarya m覺 bu adam? Kafese t覺km覺lar,​ 繹t羹yor! Benim anlad覺覺m bir tek ey var, o da u ki, can覺m eve gitmek istemiyor...罈 \\
 +Pelageya d羹羹nceli d羹羹nceli:​ \\
 +竄Elbette,​罈 dedi. 竄Eve gidip de ne yapacaks覺n sanki. Bombo ev, soba yanm覺yor, her ey donmu...罈 \\
 +Nikolay bir s羹re konumad覺. G繹zlerini k覺sm覺, a覺r a覺r sigara t羹tt羹r羹yordu. Kar覺s覺nda da覺lan gri duman覺 izledi. Bir k繹pek havlamas覺n覺 and覺ran kupkuru bir kahkaha att覺. \\
 +竄He ya! Her ey buz kesilmi olsa gerek. Yerde donmu hamamb繹cekleri var. Farelerde souktan kuyruu titretmitir.罈 \\
 +Ana'​n覺n y羹z羹ne bakmaks覺z覺n,​ bouk bir sesle: 竄Geceyi burda ge癟irmeme izin ver n'​olur!罈 dedi. Ana hemen: \\
 +竄Elbette, laf覺 m覺 olur!罈 diye at覺ld覺. Nikolay'​覺n yan覺nda s覺k覺lm覺t覺,​ rahats覺zd覺. 竄yle bir 癟ada ya覺yoruz ki, 癟ocuklar ana-babalar覺n-dan utan癟 duyuyorlar...罈 Ana 羹rperdi. \\
 +Nikolay, Ana'ya 繹yle bir bakt覺, g繹zlerini yumdu. opur y羹z羹 birdenbire k繹r bir insan覺n y羹z羹ne benzedi. 襤癟 ge癟irip tekrarlad覺:​ \\
 +竄Diyorum ki, 癟ocuklar ana-babalar覺ndan utfcn癟 duymaya bal覺yorlar! Sen s繹z konusu deilsin... Pavel senden asla utanmaz. Ama ben, babamdan utan覺yorum. Bir daha onun evine ayak basmam. Babam yok benim... evim de yok! G繹zetim alt覺nda bulunduracaklar beni, yoksa 癟eker giderdim Sibirya'​ya. Orada s羹rg羹nleri kurtar覺r, ka癟malar覺n覺 haz覺rlard覺m...罈 \\
 +Ana'​n覺n duyarl覺 y羹rei delikanl覺n覺n ac覺 癟ektiini anl覺yor, ama ac覺ma hissi duymuyordu. Sessiz durup onu*incitmemek i癟in: \\
 +竄Evet, elbette, madem 繹yle... gitmen daha iyi olur.罈 \\
 +dedi. \\
 +Andrey mutfaktan 癟覺k覺p sordu: 竄Neler anlat覺yorsun orda, ha?罈 Ana yerinden kalkt覺: 竄Yiyecek bir eyler haz覺rlamak gerek...罈 Vesovikov dik dik K羹癟羹krusyal覺n覺n y羹z羹ne bakt覺 ve ans覺z覺n: \\
 +竄Ne d羹羹n羹yorum,​ 繹yle insanlar var ki, onlar覺 繹ld羹rmek gerek!罈 \\
 +竄Yaaa! Niye peki?罈 竄K繹klerini kurutmak i癟in...罈 \\
 +Uzun boylu, kuru K羹癟羹krusyal覺,​ odan覺n ortas覺nda ayakta duruyor, bacaklar覺 羹zerinde sallan覺yor,​ elleri cebinde, y羹ksekten seyrediyordu Nikolay'​覺. Vesovikov iskemlesine y覺覺lm覺,​ bir duman bulutu ard覺nda kalm覺t覺. Solgun y羹z羹nde k覺z覺l benekler beliriyordu. \\
 +竄襤sai Gorbov'​un az覺n覺 burnunu k覺raca覺m,​ g繹receksin!罈 \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(262);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​