Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:ana_79 [2015/11/10 15:06] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ana : 79~~
 +=== ANA ===
 +=== MAKS襤M GORK襤 ===
 +----
 +竄Ni癟in?罈 \\
 +竄Bir daha ispiyonluk, casusluk yapmas覺n diye. Babam onun , y羹z羹nden bu duruma d羹t羹. Ve imdi casus olarak ie al覺nmak i癟in ondan medet umuyor.罈 \\
 +Vesovikov h覺n癟la, kinle bak覺yordu Andrey'​e. \\
 +竄Bak hele!罈 dedi K羹癟羹krusyal覺. 竄Yahu, seni sorumlu tutan kim? Budalalar.罈 \\
 +Nikolay inatla kar覺l覺k verdi. \\
 +竄Budala olsun, ak覺ll覺 olsun, farketmez. Seni alal覺m... ak覺ll覺 癟ocuksun, PaveLde 繹yle... S繹yle bakal覺m, sizin i癟in ben Fedor Mazin'​le veya Samoylov'​la ayn覺 ayarda m覺y覺m? Ya da Pavel'​le sen birbirinizi nas覺l g繹r羹yorsan覺z beni de o bi癟im mi \\
 +g繹r羹yorsunuz?​ Doru s繹yle, yalan s繹ylesen de inanmam... Hepiniz beni bir yana itiyorsunuz ayr覺 bir yere koyuyorsunuz beni.罈 \\
 +K羹癟羹krusyal覺 Nikolay'​覺n yan覺na oturdu, tatl覺, hafif bir sesle: \\
 +竄Hastas覺n sen, Nikolay'​c覺m!罈 dedi. \\
 +竄Hasta m覺!.. Siz de hastas覺n覺z... Yaln覺z, sizin 繹nemsiz ac覺lar覺n覺z benimkilerden daha derin g繹r羹n羹yor g繹z羹n羹ze. Herkes, rezilin teki der kar覺s覺ndaki i癟in... Ben s繹yl羹yorum ite bunu. Ya ,sen, sen ne kar覺l覺k verebilirsin bu dediime? \\
 +Ha?罈 \\
 +Keskin bak覺覺n覺 Andrey'​e dikti, bekledi. Alayc覺, ac覺 bir g羹l羹mseme ile dilerini g繹steriyordu. opur y羹z羹 duygusuzdu. Kal覺n dudaklar覺 kaynar sudan yanm覺 gibi titriyordu. \\
 +K羹癟羹krusyal覺'​n覺n mavi g繹zleri 羹z羹nt羹l羹 ve s覺cak bir anlat覺mla okuyordu Vesovikov'​un kindar bak覺覺n覺. \\
 +竄Sana hi癟 bir kar覺l覺k verecek deilim!罈 dedi. 竄Y羹rei kanayan bir insanla tart覺maya kalkman覺n onu sinirlendirmekten baka bir ie yaramad覺覺n覺 bilirim. Ya, karde, bilirim!罈 \\
 +竄Benimle tart覺覺lmaz zaten, ben tart覺mas覺n覺 bilmem ki!罈 diye homurdand覺 Nikolay ve g繹zlerini yere indirdi. Andrey devam etti: \\
 +竄Ben 繹yle d羹羹n羹yorum:​ her birimiz k覺r覺k cam par癟alar覺 羹zerinde yal覺nayak y羹r羹m羹羹zd羹r,​ her birimiz i癟imizi s覺k覺nt覺 bast覺覺 zaman u anda senin yapt覺覺n gibi d羹羹nm羹羹zd羹r...罈 \\
 +Vesovikov,​ a覺r a覺r: \\
 +竄Bunu bana s繹yleyemezsin!罈 dedi. 竄Ruhum kurt gibi uluyor i癟imde!..罈 \\
 +竄Zaten bir ey s繹ylemek istemiyorum ki! B羹t羹n bildiim u ki, ge癟ecek bu durumun. Belki t羹m羹yle ge癟mez, ama yine de ge癟ecek!罈 \\
 +G羹lmeye balad覺. Nikolay'​覺n omuzuna vurdu: \\
 +竄Bu, karde, 癟ocukluk hastal覺覺d覺r,​ k覺zam覺k gibi bir ey. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(262);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​