Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:ana_80 [2015/11/10 15:06] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ana : 80~~
 +=== ANA ===
 +=== MAKS襤M GORK襤 ===
 +----
 +Hepimiz ge癟iririz bu hastal覺覺. G羹癟l羹ler daha hafif ge癟irirler,​ g羹癟s羹zler biraz daha a覺r. Bu hastal覺k bizim gibilere tebelle olur, yani istedii eyi bulan, ama daha yaam覺 anlamayan, yaamda alaca覺 yeri g繹remeyen kimselere. 襤nsan kendi t羹r羹n羹n tek 繹rnei olduunu san覺r; g羹zel bir meyve, herkesin 覺s覺rmak istedii k繹rpe bir salatal覺k gibi. Bir s羹re sonra, sendeki en iyi y繹nlerin bakalar覺nda da bulunduunu,​ bakalar覺n覺n senden daha k繹t羹 olmad覺klar覺n覺 g繹r羹rs羹n. Rahatlat覺r bu seni. Biraz da utan覺rs覺n... utan覺rs覺n,​ 癟羹nk羹 minnac覺k 癟覺ng覺ra覺n覺 sallamak i癟in 癟an kulesine t覺rmanm覺覺nd覺r,​ oysa yortularda b羹y羹k 癟an 癟almaya balay覺nca senin 癟覺ng覺ra覺n sesi bile iitilmez. Sonra, baka bir eyin fark覺na var覺rs覺n: senin 癟覺ng覺rak tek ba覺na 癟alarken yal覺 癟anlar覺n g羹mb羹rt羹s羹 i癟inde tere-ya覺na batan bir sinek gibi boulup gidiyor, boulup gidiyor ama koronun t羹m羹 i癟inde onun sesi de iitiliyor. Anl覺yor musun ne demek istediimi?​罈 \\
 +Nikolay kafas覺n覺 sallad覺: \\
 +竄Belki anl覺yorum! Ancak, inanm覺yorum!罈 \\
 +K羹癟羹krusyal覺 g羹ld羹, ayaa f覺rlad覺, dolamaya balad覺. \\
 +竄Ben de inanmazd覺m,​ mee odunu!罈 \\
 +Nikolay zoraki bir g羹l羹msemeyle Andrey'​e bakt覺. \\
 +竄Ni癟in mee odunu oluyormuum?​罈 \\
 +竄yle ite, hani 癟ok benziyorsun da!罈 \\
 +Vesovikov birden kahkahalarla g羹ld羹. Az覺 bir kar覺 a癟覺l覺yordu. \\
 +K羹癟羹krusyal覺 aalad覺,​ Nikolay'​覺n kar覺s覺nda durdu: 竄Ne oldu?罈 diye sordu. \\
 +竄Valla, kendi kendime diyordum ki, sana hakaret etmek i癟in insan budala olmal覺! B繹yle diyordum ite.罈 K羹癟羹krusyal覺 omuzlar覺n覺 silkti: 竄Ne hakareti?罈 \\
 +Vesovikov dilerini g繹stererek b繹n b繹n bakt覺. 竄Bilmiyorum,​罈 dedi. 竄Yani, sana hakaret edecek olan kimse daha sonra vicdan azab覺 癟eker.罈 Andrey g羹lerek: \\
 +竄Ha!罈 dedi, 竄s繹z羹 buraya getirmek istiyordun demek!罈 \\
 +Ana, mutfaktan seslendi: 竄Andrey!罈 \\
 +Odada yaln覺z kal覺nca, Vesovikov 癟evresine bak覺nd覺, baca覺n覺 uzatt覺, inceledi, eilip bald覺r覺n覺 yoklad覺. Sonra elini y羹z羹 hizas覺na kald覺rd覺, dikkatle ayas覺na, sonra elinin tersine bakt覺. Eli kal覺n, parmaklar覺 k覺sa, sar覺 bir t羹yle kapl覺yd覺. Elini havada sallad覺, yerinden kalkt覺. \\
 +Andrey semaverle d繹nd羹羹 zaman Vesovikov aynan覺n kar覺s覺ndayd覺. \\
 +竄oktand覺r g繹rmemitim surat覺m覺...罈 dedi. \\
 +Alayc覺 alayc覺 g羹lerek ekledi: \\
 +竄irkin bir surat覺m var!罈 \\
 +Andrey merakla bakt覺 ona ve: \\
 +竄Ne olacak?罈 dedi. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(262);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​