Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:ana_81 [2015/11/10 15:06] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ana : 81~~
 +=== ANA ===
 +=== MAKS襤M GORK襤 ===
 +----
 +Nikolay a覺r a覺r konutu: \\
 +竄Sandrin diyor ki, insan覺n y羹z羹 ruhunun aynas覺d覺r,​ diyor.罈 \\
 +竄Oysa doru deil bu!.. Sandrin'​in de burnu kemerli, elmac覺k kemikleri 癟覺k覺k, ama bir y覺ld覺z gibi p覺r覺l p覺r覺l bir ruhu var!罈 \\
 +Vesovikov Andrey'​e bakt覺, g羹l羹msedi. aya oturdular. \\
 +Vesovikov iri bir patates ald覺, sert bir hareketle bir par癟a ekmee tuz ekti, s羹k羶netle,​ a覺r a覺r, gevi getirir gibi 癟inemeye balad覺. \\
 +竄Burada ne var ne yok?罈 diye sordu lokmas覺n覺 yutmadan. \\
 +Andrey, propagandan覺n fabrikada nas覺l zemin kazand覺覺n覺 nee ile anlat覺nca, Nikolay'​in y羹z羹 yine as覺ld覺. Bouk bir sesle: \\
 +竄B繹yle eyler uzun s羹rer, uzun!罈 dedi. 竄Daha h覺zl覺 ilerlemek gerek...罈 \\
 +Ana, Nikolay'​覺n y羹z羹ne bakt覺, yeniden belli belirsiz bir k覺zg覺nl覺k duydu ona kar覺. \\
 +竄Yaam beygir deildir ki kam癟覺yla y羹r羹tesin!罈 dedi Andrey. \\
 +Fakat Vesovikov kafas覺n覺 inatla sall覺yordu. 竄ok uzun s羹rer bu!罈 dedi. 竄Sabr覺m yok benim! Ne yapmal覺 ki?罈 \\
 +G羹癟s羹zl羹k belirten bir hareketle kollar覺n覺 iki yana a癟t覺. K羹癟羹krusyal覺'​ya bakt覺, susup cevap bekledi. Andery ba覺n覺 edi: \\
 +竄Hepimiz 繹renmeli ve bakalar覺na 繹retmeliyiz,​ iimiz bu!罈 \\
 +竄Peki, ne zaman d繹v羹eceiz?​罈 K羹癟羹krusyal覺 g羹l羹msedi:​ \\
 +竄Daha 繹nce 癟ok dayak yiyeceiz. Bunu bilirim ben. Gelgelelim ne zaman d繹v羹羹leceini bilmem, 繹nce kafalar覺 silahland覺rmal覺y覺z,​ sonra elleri. Benim kan覺m bu.罈 \\
 +Nikolay yeniden yemeye koyuldu. Ana, onun geni y羹z羹n羹 ka癟amak bak覺larla s羹z羹yor, onunla, onun iri yar覺 v羹cuduyla badamas覺n覺 salayacak bir eyler bulmaya 癟abal覺yordu. Ve bak覺覺 onun k羹癟羹k, keskin g繹zlerine rastlad覺k癟a 羹rkek 羹rkek g繹zlerini k覺rp覺t覺r覺yordu. Andrey'​de 癟覺rp覺nt覺l覺 bir hal vard覺. Konumaya, g羹lmeye bal覺yor, sonra birdenbire s繹z羹n羹 kesip 覺sl覺k 癟al覺yordu. \\
 +na, onun bu halini anlar gibi oluyordu. Nikolay ise sessiz sedas覺z oturuyordu. K羹癟羹krusyal覺 kendisine bir ey sorunca, belli bir isteksizlikle k覺sa k覺sa kar覺l覺klar veriyordu. \\
 +ok ge癟meden, Ana ile Andrey'​e s覺k覺nt覺 bast覺 k羹癟羹k odan覺n i癟inde. 襤癟leri darald覺. Arada s覺rada ka癟amak bak覺lar f覺rlat覺yorlard覺 ziyaret癟iye. \\
 +Sonunda, Nikolay kalkt覺. \\
 +竄Gidip yatsam iyi olur,罈 dedi. 竄Orda hep kapal覺 kald覺m, sonra birdenbire sal覺verdiler,​ y羹r羹d羹m, y羹r羹d羹m... Yorgunum.罈 \\
 +Mutfaa ge癟ti. Bir s羹re daha k覺p覺rdad覺. Sonra birden 繹l羹 gibi hareketsiz kald覺. Kulak kabartan Ana, Andrey'​e:​ \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(262);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​