Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:ana_82 [2015/11/10 15:06] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ana : 82~~
 +=== ANA ===
 +=== MAKS襤M GORK襤 ===
 +----
 +竄Korkun癟 d羹羹nceleri var...罈 diye f覺s覺ldad覺. K羹癟羹krusyal覺 kafas覺n覺 sallad覺. \\
 +竄Uysal 癟ocuk deil,罈 diye onaylad覺. 竄Ama deiir. Ben de 繹yleydim. 襤nsan覺n y羹reinde yanan ate parlak deilse, kurum birikir. Siz gidin yat覺n, k羹癟羹kanne. Ben biraz daha oturup kitap okuyaca覺m.罈 \\
 +Pelageya, yata覺n覺n bulunduu, basma perdeyle kapat覺lm覺 k繹eye gitti. Masa ba覺nda, oturan Andrey onun uzun s羹re m覺r覺ldanarak dua ettiini i癟ini 癟ektiini iitti. Kitab覺n sayfalar覺n覺 h覺zl覺 h覺zl覺 癟eviriyor, bir yandan da ateli ateli aln覺n覺 siliyor, uzun parmaklar覺yla b覺y覺klar覺n覺 buruyor, ayaklar覺n覺 sall覺yordu. Saatin sarkac覺 saniyeleri taneliyor, r羹zg璽r pencerelerde inliyordu. Ana'​n覺n zay覺f sesi iitildi: \\
 +竄Yarabbim! D羹nyada bunca insan var, ama hepsi kendine g繹re bir eyden yak覺n覺yor. Peki, hani mutlu olanlar?罈 K羹癟羹krusyal覺 onu yank覺larcas覺na kar覺l覺k verdi: 竄Var, daha imdiden mutlu insan var! Yak覺nda daha 癟ok olacak, evet, daha 癟ok.罈 \\
 +Y襤RM襤 B襤R襤NC襤 BLM \\
 +Yaam, ayd覺nl覺k ve karanl覺k g羹nleriyle,​ h覺zla ak覺p gidiyordu. Her ge癟en g羹n yeni bir ey getiriyor, ama bu getirdikleri art覺k kayg覺land覺rm覺yordu Ana'​y覺. Akamlar覺,​ gittik癟e daha s覺k uruyorlard覺 yabanc覺lar. Tasal覺 g繹r羹n羹yorlar. Andrey'​le al癟ak sesle konuuyorlard覺. Gece ge癟 vakit yakalar覺n覺 kald覺r覺yor,​ apkalar覺n覺 g繹zlerine dek indiriyor, dikkati 癟ekmemek i癟in sessizce ayr覺l覺p karanl覺a dal覺yorlard覺. Cokunluklar覺n覺 dizginledikleri hissediliyordu. Hepsi de ark覺 s繹ylemek, g羹lmek isterlerdi, ama her zaman acele ileri olduundan bo zaman bulam覺yorlard覺. Kimileri alayc覺 ve a覺r, kimileri neeliydi, gen癟likle dolup taan bir g羹癟 ta覺yorlard覺. Dalg覺n ve durgun olanlar覺 da vard覺. Ana'​n覺n g繹z羹yle, hepsi de inat癟覺 ve kendinden emindiler. Her birinin y羹z 癟izgileri farkl覺 olduu halde, Pelageya onlarda bir tek y羹z g繹r羹yordu:​ sakin bir kararl覺l覺k ta覺yan, ayd覺nl覺k, s羹zg羹n bir y羹z. Emma羹s'​e giden 襤sa'​n覺n g繹zleri gibi hem okay覺c覺 hem sert, derin bak覺l覺 g繹zleri olan bir y羹z... \\
 +Ana onlar覺 say覺yor, Pavel'​in 癟evresini alan bir kalbal覺k gibi g繹r羹yor, bu kalabal覺覺n ortas覺nda olunun, d羹manlar覺n覺n g繹z羹nden ka癟aca覺n覺 d羹羹n羹yordu. \\
 +Bir akam, canl覺, 癟evik, sa癟lar覺 bukle bukle bir k覺z 癟覺ka-geldi kentten. Andrey'​e bir paket getirdi. Giderken, ayd覺nl覺k, neeli bir bak覺la: \\
 +竄Ho癟a kal, arkada!罈 dedi Pelageya'​ya. \\
 +Ana g羹lmesini tutarak: \\
 +竄G羹le g羹le!罈 dedi. \\
 +K覺z覺 kap覺ya kadar ge癟irdikten sonra pencereye yaklat覺, g羹lerek 竄arkada罈覺n覺n ufak ad覺mlarla, seke seke uzakla \\
 +mas覺n覺 izledi; bir bahar 癟i癟ei kadar taze, bir kelebek gibi hafifti k覺z. G繹zden kaybolunca, Ana kendi kendine: 竄Arkada!罈 diye yineledi. 竄Ah! ekerim, Allah sana 繹m羹r boyunca iyi bir arkada versin!罈 \\
 +Kentten gelenlerde 癟ocuksu bir hava g繹r羹yor, hog繹r羹yle g羹l羹ms羹yordu. Fakat en 癟ok onlar覺n inan癟l覺 hallerine bay覺l覺yor,​ hem a覺yor, hem seviniyordu. Ve gittik癟e daha iyi anl覺yordu bu inanc覺n derinliini:​ Adaleti egemen k覺lma umudu onu heyecanland覺r覺yor,​ benliini 覺s覺t覺yordu. Ger癟i konumalar覺n覺 dinlerken belirsiz bir h羹zne kap覺l覺p istemeden i癟ini 癟ektii oluyordu ama onlar覺n i癟tenliini,​ kiisel yaant覺lar覺n覺 b繹ylesine c繹mert癟e hi癟e saymalar覺n覺 da pek beeniyordu. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(262);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​