Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:ana_86 [2015/11/10 15:06] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ana : 86~~
 +=== ANA ===
 +=== MAKS襤M GORK襤 ===
 +----
 +竄Anneciim,​ bir癟ok eyin seni incittiini,​ ar覺na gittiini g繹r羹yordum. D羹羹n羹yordum ki... bizlerle asla badamayacakt覺n,​ y覺ld覺z覺n bar覺mayacakt覺,​ g繹r羹lerimizi benimsemeyecektin,​ gel gelelim bize katlanacakt覺n,​ ses 癟覺karmadan,​ her zaman her eye katland覺覺n gibi. ok 羹z羹c羹 bir eydi bu!..罈 \\
 +竄Andrey bana 癟ok ey 繹reft襤!罈 \\
 +Pavel g羹lerek: \\
 +竄Evet, anlatt覺 bana!罈 dedi. \\
 +竄Yegor da 繹retti. 襤kimiz ayn覺 k繹ydenmiiz. Hatta Andrey bana okuma 繹retmek istemiti...罈 \\
 +竄Ve sen... biraz utanm覺s覺n,​ gizliden gizliye yaln覺z ba覺na 繹renmeye koyulmusun.罈 \\
 +Ana a覺r覺verdi. \\
 +竄Ya! Beni ispiyonlam覺 demek!罈 dedi. Ve a覺r覺 sevin癟ten 癟覺rp覺narak Pavel'​e:​ 竄Onu i癟eri 癟a覺rmal覺y覺z,​罈 dedi. 竄Mahsus 癟覺km覺t覺r odadan, bizi rahats覺z etmemek i癟in. Onun... anas覺 yok da...罈 Pavel antrenin kap覺s覺n覺 a癟覺p: 竄Andrey!..罈 diye seslendi. 竄Andrey, nerdesin?罈 竄Buraday覺m. Odun yaraca覺m.罈 竄Gelsene buraya!罈 \\
 +Hemen gelmedi. Mutfaa girerek bir evsahibi tavr覺yla: 竄Nikolay'​a s繹ylemeli de odun getirsin, odun kalmam覺,​罈 dedi. 竄G繹rd羹n羹z m羹, k羹癟羹kanne,​ Pavel'​imiz ne hale gelmi! Resm簾 makamlar asileri cezaland覺racaklar覺na,​ semirtiyorlar...罈 \\
 +Ana g羹lmeye balad覺. Y羹rei huzurla doluyor, sevin癟le kendinden ge癟iyordu. Fakat sevincini hasislikle kullanmak geliyordu i癟inden, ve olunun da 繹l癟羹l羹 davran覺p her zaman olduu gibi sakin durmas覺n覺,​ heyecan覺n覺 bir anda harcamamas覺n覺 diliyordu. Bu mutluluk pek fazlayd覺 Ana i癟in; yaant覺s覺n覺n bu ilk b羹y羹k mutluluu sonuna dek y羹reini doldursun \\
 +ve orada hep derin, hep canl覺 kals覺n istiyordu. Ve harcanmas覺n,​ eksilmesin diye rastlant覺yla harika bir ku yakalayan bir avc覺 gibi, alelacele sakl覺yordu onu. \\
 +竄Sofraya otural覺m, Pavel,罈 diye 繹nerdi. 竄Herhalde yemek yememisindir.罈 \\
 +Durmadan gidip geliyor, fazla megul g繹r羹n羹yordu ev iiyle. \\
 +Pavel: \\
 +竄Hay覺r, yemedim,罈 dedi. 竄Gardiyan d羹n bana serbest b覺rak覺laca覺m覺 bildirdi; bug羹n ne ac覺kt覺m, ne susad覺m. Burada ilk rastlad覺覺m kimse, ihtiyar Sizov oldu. Beni g繹r羹r g繹rmez kar覺 kald覺r覺mdan yan覺ma vard覺 beni sel璽mlamak i癟in. Kendisine dedim ki: '​imdi ihtiyatl覺 olmal覺s覺n覺z art覺k, ben mimli, tehlikeli bir adam覺m art覺k, polis g繹zetimi alt覺nday覺m.'​ '​Zarar覺 yok,' dedi. Sonra, biliyor musun ne sordu yeeni hakk覺nda? 'Eee? 襤癟erde Fedor uysal davrand覺 m覺?' dedi. 'Uysal davrand覺 m覺 demekle neyi kasdediyorsunuz?'​ '​Yani... arkadalar覺ndan s繹zederken fazla konumad覺 ya?..' Kendisine, Fedor'​un namuslu ve ak覺ll覺 bir 癟ocuk oluunu s繹yledim. Sakal覺n覺 s覺vazlad覺,​ gururla: 'Bizim Sizov'​lardan k繹t羹 adam 癟覺kmaz!'​ dedi.罈 \\
 +Andrey ba覺n覺 sallad覺: \\
 +竄Hi癟 de aptal deil,罈 dedi. 竄ou kez 癟ene 癟alar覺z onunla, iyi adamd覺r! Yak覺nda b覺rak覺rlar m覺 Fedor'​u?​罈 \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(262);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​