Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:ana_87 [2015/11/10 15:06] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ana : 87~~
 +=== ANA ===
 +=== MAKS襤M GORK襤 ===
 +----
 +竄San覺r覺m hepsini b覺rakacaklar. 襤sai'​nin ihbarlar覺 d覺覺nda hi癟 bir kan覺t yok tutuklananlar覺n aleyhinde. 襤sai ne s繹ylemi olabilir ki?罈 \\
 +Ana kouup duruyor ve olunu seyrediyordu. Andrey, ellerini ard覺nda kavuturmu,​ bir aa覺 bir yukar覺 gezinen delikanl覺n覺n anlatt覺klar覺n覺 dinliyordu. Sakal覺 uzam覺, yanaklar覺nda yuvarlak, ufak, siyah halkalar oluturmutu. Bu nedenle esmer y羹z羹 biraz a癟覺k g繹r羹n羹yordu. \\
 +Ana yemei getirdi. \\
 +竄Sofraya buyrun,罈 dedi. \\
 +Yemekte, Andrey, Ribin'​den s繹z a癟t覺. Olanlar覺 anlat覺p bitirince, Pavel yerindi: \\
 +竄Ben burada olsayd覺m koyvermezdim onu. Giderken ne g繹t羹rd羹 beraberinde?​ Hi癟: b羹y羹k bir isyank璽rl覺k ve karmakar覺覺k fikirler.罈 \\
 +K羹癟羹krusyal覺 g羹l羹msedi:​ \\
 +竄Evet ama, bir insan k覺rk覺na varm覺 ve uzun s羹re kendi kendini yemise, onu deitirmek g羹癟t羹r.罈 \\
 +Tart覺maya balad覺lar. Her zaman olduu gibi, ana, yine bir癟ok deyimi anlayam覺yordu. Yemek bittikten sonra da iki arkada zor anla覺l覺r s繹zc羹klerle birbirlerini yayl覺m ateine tutmay覺 s羹rd羹rd羹ler. Arada bir, daha a癟覺k bir dille konuuyorlard覺. \\
 +Pavel sars覺lmaz bir inan癟la: \\
 +竄Bir ad覺m bile sapmadan devam etmeliyiz yolumuza!罈 dedi. \\
 +竄Ve yolda, bizi d羹man olarak kar覺layacak olan on milyonlarca insanla 癟at覺mal覺y覺z...罈 \\
 +Ana dinliyordu. Pavel'​in,​ k繹yl羹leri sevmediini anl覺yordu. Oysa Andrey onlar覺 savunuyor, k繹yl羹lerg de iyilii 繹retmek gerektiini kan覺tlamaya 癟al覺覺yordu Ana, Andrey'​i daha iyi anl覺yordu, onun hakl覺 olduunu 羹羹n羹yordu. Gelgelelim Andrey'​in Pavel'​e her kar覺l覺k veriinde, soluunu tutarak kulak kabart覺yor,​ sab覺rs覺zl覺kla olunun verecei yan覺t覺 bekliyordu: K羹癟羹krusyal覺'​n覺n s繹zlerinden al覺n覺p al覺nmad覺覺n覺 merak ediyordu 癟羹nk羹. Ama hay覺r, ateli ateli tart覺malar覺na kar覺n ikisi de birbirlerine sinirlenmiyorlard覺. \\
 +Aras覺ra Ana, oluna: \\
 +竄Demek, 繹yle, Pavel?罈 diye soruyordu. \\
 +Ve olu g羹l羹mseyerek:​ \\
 +竄Elbette 繹yle!罈 diyordu. \\
 +Andrey sevimli bir alayc覺l覺kla:​ \\
 +竄Rica ederim beyefendi, t覺kabasa yediniz ama iyi 癟inemediniz!罈 diyordu. 竄Lokma boaz覺n覺zda kald覺. Gargara edin k羹癟羹k dilinizi!罈 \\
 +Pavel: \\
 +竄B覺rak imdi sululuu!罈 diye kesti. \\
 +竄Yoo! Cenaze alay覺na kat覺lan bir kimse kadar ciddiyim \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(262);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​