Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:ana_89 [2015/11/10 15:06] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ana : 89~~
 +=== ANA ===
 +=== MAKS襤M GORK襤 ===
 +----
 +Yegor ufac覺k g繹zlerini 癟evire 癟evire kahkahay覺 bast覺, soluk ald覺, g繹s羹n羹 bast覺ra bast覺ra ovarak: \\
 +竄Valla, t覺pat覺p dediiniz gibi, Ana!罈 dedi. 竄Tam 羹st羹ne bast覺n覺z. Biraz s羹slediniz,​ biraz ilediniz ger癟ein zeminini, ama bu bir ey deitirmez iin asl覺ndan. Halk覺 覺s覺ran b繹ceklerin en zehirlisi, en g羹nahk璽r覺 ger癟ekten o semiz k羹癟羹k adamlar. Frans覺zlar,​ pek yerinde bir tan覺mlamayla burjuva derler onlara. Akl覺n覺zda olsun, Ana, bur-ju-va derler. Bizi ezerler, kan覺m覺z覺 emerler...罈 \\
 +竄Zenginler yani, desenize?罈 diye sordu Ana. \\
 +竄Tam璽m. Bir bebein mamas覺na azar azar bak覺r katars覺n覺z,​ kemiklerin gelimesi durur ve 癟ocuk c羹ce kal覺r. Ayn覺 ekilde, bir insan覺 alt覺nla zehirlerseniz,​ o adam覺n ruhu k羹癟羹l羹r,​ solar, renksizleir,​ on paral覺k lastik top gibi...罈 \\
 +Bir defas覺nda Yegor'​dan s繹zederken Pavel: \\
 +竄Biliyor musun, Andrey,罈 dedi, 竄En en akrak insanlar en 癟ok ac覺 癟ekenlerdir...罈 \\
 +K羹癟羹krusyal覺 bir an sessiz durdu, sonra kar覺l覺k verdi. \\
 +竄Dediin eer doru olsayd覺, t羹m Rusya'​n覺n g羹lmekten kat覺lmas覺 gerekirdi...罈 \\
 +Nataa yeniden ortaya 癟覺kt覺. O da hapse girmiti, ama baka bir kentte. Mahpusluk onu deitirmemiti. Ana bir eyin fark覺na vard覺: Nataa orada olduu zaman K羹癟羹krusyal覺 daha neeli oluyor, akala覺yor,​ ona buna tak覺l覺yor,​ i癟inde k繹t羹l羹k olmaks覺z覺n herkesi ineliyor ve k覺z覺 g羹ld羹r羹yordu. K覺z gidince, 覺sl覺kla mahzun mahzun sonu gelmez ark覺lar覺n覺 癟al覺yor ve ayaklar覺n覺 s羹r羹yerek uzun s羹re odada dola覺yordu. \\
 +Sandrin de koar gelirdi s覺k s覺k. Surat覺 be kar覺t覺 hep, her zaman acele ederdi ve her g羹n biraz daha ters, biraz daha h覺r癟覺n oluyordu. \\
 +Bir g羹n Pavel onu sokak kap覺s覺na dek ge癟irmi, kap覺y覺 da 繹rtmemiti ard覺ndan. Ana aralar覺ndaki k覺sa konumaya kulak kabartt覺 i癟erden. Gen癟 k覺z usulca: \\
 +竄Bayra覺 ta覺yacak m覺s覺n覺z?​罈 diye sordu. \\
 +竄Evet.罈 \\
 +竄Kararl覺 m覺s覺n覺z?​罈 \\
 +竄Evet, bu benim hakk覺m.罈 \\
 +竄Yine mi hapis?罈 \\
 +Pavel cevap vermedi. \\
 +竄Acaba ey yapamazm覺yd覺n覺z?​..罈 \\
 +Pavel Sandrin'​in s繹z羹n羹 keserek: \\
 +竄Ne yapamazd覺m?​罈 diye sordu. \\
 +竄Bu ii baka birisine b覺karamaz m覺yd覺n覺z?​..罈 \\
 +Pavel y羹ksek sesle: \\
 +竄Hay覺r,罈 dedi. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(262);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​