Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:ana_92 [2015/11/10 15:06] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ana : 92~~
 +=== ANA ===
 +=== MAKS襤M GORK襤 ===
 +----
 +竄Herkes! Ayaklar覺ma dolanan, beni tutan hi癟 bir sevgi, hi癟 bir dostluk istemiyorum...罈 \\
 +竄Vay yiitim vay! Sen hele burnunu sil de git Sandrin'​e s繹yle bunlar覺. As覺l ona s繹ylemen gerekirdi.罈 \\
 +竄Ona da s繹yledim!..罈 \\
 +竄B繹yle mi s繹yledin? Yalan! Onunla tatl覺 tatl覺 konutun, yumuak konutun. Konuman覺 iitmedim ama biliyorum b繹yle olduunu! Anan覺n kar覺s覺nda ise kabaday覺l覺k taslad覺n. Yapt覺覺n kabaday覺l覺k metelik etmez, anlaana bunu, hayvan!罈 \\
 +Pelageya yanaklar覺ndaki yalar覺 tel璽la sildi. K羹癟羹krusyal覺'​n覺n Pavel'​i g羹cendirmesinden korkuyordu. Hemen a癟覺verdi kap覺y覺, mutfaa girdi, 羹z羹nt羹 ve korkudan titrerken: \\
 +竄B覺rr! Amma da souk!罈 dedi. 竄S繹z羹mona bahar geldi...罈 \\
 +襤 olsun diye tencerelerin,​ kaplar覺n yerlerini deitiriyordu. Gen癟lerin sesini bast覺rmak i癟in sesini y羹kseltip devam etti: \\
 +竄Her ey deiti vallahi. 襤nsanlar k覺z覺覺yor,​ havalar souyor. Eskiden bu mevsimde s覺cak yapard覺, hava g羹neli olurdu...罈 \\
 +Odaya sessizlik 癟繹kt羹. Ana mutfakta duruyordu. Ne bekledii belli deildi. K羹癟羹krusyal覺 al癟ak sesle: \\
 +竄Duydun mu?罈 dedi. 竄insan biraz anlay覺l覺 olmal覺! Onun g繹nl羹 seninkinden daha zengin duygudan yana!罈 \\
 +竄ay i癟ecek misiniz?罈 diye sordu Ana. \\
 +Sesi hafif癟e titriyordu. Titreyiini gizlemek i癟in, kar覺l覺k beklemeksizin s繹ylendi: \\
 +竄Niye b繹yle donuyorum ben?罈 \\
 +Pavel a覺r a覺r anas覺na yaklat覺. G繹z ucuyla bak覺yordu ona. Su癟lu bir g羹l羹mseme k覺p覺rdat覺yordu dudaklar覺n覺. \\
 +竄Kusura bakma, anne!罈 dedi usulca. 竄Ben daha 癟ocuum. Ak覺ls覺z bir 癟ocuk...罈 \\
 +Ana, Pavel'​in ba覺n覺 g繹s羹ne bast覺rarak 羹z羹nt羹yle hayk覺rd覺: \\
 +竄Azarlama beni! Bir ey s繹yleme! G繹nl羹nce hareket et. Kendi hayat覺n, senin bilecein i! Ama beni azarlama bir daha. Bir ana ac覺madan durabilir mi hi癟? Hay覺r. Ben hepinize ac覺r覺m. 羹nk羹 hepiniz bana 癟ok yak覺ns覺z覺n,​ ve hepiniz lay覺ks覺z覺n bu duyguma! Ben ac覺mayay覺m da kim ac覺s覺n size? Sen gidiyorsun, bakalar覺 da her eyi b覺rak覺p seni izliyor... Pavel'​ciim!罈 \\
 +B羹y羹k, yak覺c覺 bir d羹羹nce Ana'​y覺 esinlendiriyor,​ sanki kanatland覺r覺yordu onu. S覺k覺nt覺 ve ac覺 ile kar覺覺k bir sevin癟 veriyordu bu d羹羹nce ona. Ama s繹zc羹kleri bulam覺yordu. Bunu belirlememenin g羹癟s羹zl羹羹 i癟inde k覺vran覺yor,​ elini sall覺yor, derin bir ac覺yla yanan g繹zlerini oluna dikip kalakal覺yordu. \\
 +Pavel ba覺n覺 eerek: \\
 +竄Doru, anneciim!罈 diye f覺s覺ldad覺. \\
 +G羹l羹mseyerek anas覺na bakt覺, sonra 繹te yana d繹nd羹, utanga癟 ama neeli bir sesle: \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(262);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​