Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:ana_93 [2015/11/10 15:06] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ana : 93~~
 +=== ANA ===
 +=== MAKS襤M GORK襤 ===
 +----
 +竄Emin ol ki bunu asla unutmayaca覺m!罈 diye ekledi. \\
 +Pelageya olundan ayr覺ld覺, g繹zleriyle Andrey'​i arad覺 odan覺n i癟erisinde,​ yalvaran, sevecen bir sesle: \\
 +竄Andrey'​ciim,​罈 dedi. 竄Onu azarlamay覺n ne olur. Elbette, siz ondan ya癟a b羹y羹ks羹n羹z,​ ama...罈 \\
 +Ana'ya s覺rt覺 d繹n羹k duran K羹癟羹krusyal覺 k覺p覺rdamad覺,​ g羹l羹n癟 bir sesle k羹kredi: \\
 +竄Vuvw! Vuvw! diye kovalayaca覺m onu, dahas覺 pataklayaca覺mda!罈 \\
 +Pelageya elini uzatarak a覺r ad覺mlarla Andrey'​e yaklat覺: \\
 +竄Benim iyiy羹rekli sevgili olum...罈 \\
 +K羹癟羹krusyal覺 繹te yana d繹nd羹 bir boa gibi ba覺n覺 edi, ellerini ard覺nda kavuturup mutfaa gitti. Oradan, alayc覺 sesi iitildi: \\
 +竄Kafan覺 koparmam覺 istemiyorsan defol, Pavel!.. Yok can覺m, inanma s繹zlerime k羹癟羹kanne,​ aka ediyorum! Ben semaveri haz覺rlayaca覺m. Yahu ne berbat k繹m羹r bu!.. Ip覺slak! Tuh allah!罈 \\
 +Sesi kesildi, Ana mutfaa girdiinde,​ yere oturmu, semaveri yakmaya 癟al覺覺yordu. Pelageya'​n覺n y羹z羹ne bakmaks覺z覺n b覺rakt覺覺 yerden devam etti: \\
 +竄Korkmay覺n,​ dokunmam ona! Halanm覺 algam gibi yumuak bir adam覺m ben. Sen bakma s繹ylediklerime,​ kahraman! H覺nz覺r olan覺 severim dorusu. Gelgeldim... yeleini seviyorum. \\
 +Yeni bir yelek giymi, fiyakas覺ndan ge癟ilmiyor. Art覺k g繹beini dikerek y羹r羹yor, herkesi d羹rt羹yor bak benim ne cici yeleim var dercesine! Doru, g羹zel yelek ama... can覺m, milleti itip kakman覺n 璽lemi mi var? Zaten gereinden fazla s覺k覺覺k durumday覺z!罈 \\
 +Pavel g羹l羹msedi:​ \\
 +竄Daha 癟ok homurdanacak m覺s覺n? Bukadar kafa iirmen yetmez mi?罈 \\
 +K羹癟羹krusyal覺 h璽l璽 yerdeydi; semaveri bacaklar覺 aras覺na alm覺 seyrediyordu. Ana kap覺n覺n yak覺n覺nda ayakta duruyor, sevecen ve h羹z羹nl羹 g繹zlerini Andrey'​in yuvarlak ensesine, uzun, eik boynuna dikiyordu. Andrey ellerini d繹emeye dayad覺, arkaya doru gerildi hafif癟e k覺zaran g繹zlerini k覺rp覺t覺rarak ana-oula bakt覺: \\
 +竄襤yi insanlars覺n覺z dorusu!罈 dedi. \\
 +Pavel eilip kolunu tuttu. \\
 +竄ekme, d羹eceim!..罈 \\
 +Ana 羹zg羹n bir tav覺rla: \\
 +竄Ni癟in 癟ekiniyorsunuz!罈 dedi. 竄繹yle varg羹c羹n羹zle ku-caklasan覺z...罈 Pavel: \\
 +竄襤ster misin?罈 diye sordu. Andrey: \\
 +竄Ni癟in istemeyeyim?​罈 diyerek ayaa kalkt覺. \\
 +Kucaklat覺lar,​ bir an k覺m覺ldamadan'​durdular,​ iki v羹cut bir tek ruhla yaad覺, ve bu ortak ruh s覺cak bir dostluk duygusala yan覺yordu. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(262);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​