Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:ana_96 [2015/11/10 15:06] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ana : 96~~
 +=== ANA ===
 +=== MAKS襤M GORK襤 ===
 +----
 +Fabrikay覺 癟evreleyen duvar覺n yak覺n覺nda,​ yeni yanan bir \\
 +evin y覺k覺nt覺lar覺 aras覺nda bir kalabal覺k birikmiti. Bir ar覺 k羹mesi gibi uuldayarak,​ k繹m羹rlemi enkaz覺 ve u癟uan k羹lleri 癟iniyorlard覺. Bir s羹r羹 kad覺n, kad覺ndan 癟ok da 癟ocuk vard覺. D羹kkanc覺lar,​ han uaklar覺, polis memurlar覺 ve g繹s羹 madalyalarla s羹sl羹, ak sakall覺 ihtiyar jandarma Petlin, hepsi oradayd覺. \\
 +襤sai yerde uzanm覺 yat覺yordu. S覺rt覺 kararm覺 bir kalasa yaslan覺yordu. 覺plak ba覺 a omuzu 羹zerine eilmiti. Sa eli pantolonunun cebindeydi. Sol elinin parmaklar覺 yumuak topra覺 eelemiti. \\
 +Ana, 繹l羹n羹n y羹z羹ne bakt覺: donuk g繹zleri bacaklar覺 aras覺nda duran kasketine dikilmiti. Az覺, hayret ifadesiyle yar覺 a癟覺k duruyordu. K覺z覺l sakal覺 diken dikendi. elimsiz bedeni, kemikli ve 癟illi y羹z羹, sivri kafas覺 daha da ufalm覺t覺 繹l羹mden sonra. Ana i癟ini 癟ekerek ha癟 癟覺kard覺. Sal覺覺nda,​ 襤sai'​den tik-sinirdi;​ imdi ise bir par癟a ac覺yordu ona. \\
 +Kalabal覺ktan biri, f覺s覺lt覺yla:​ \\
 +竄Kan yok!罈 dedi. 竄Mutlaka yumrukla vurmu olmal覺lar...罈 \\
 +H覺n癟l覺 biri y羹ksek sesle: \\
 +竄Bir casusun az覺 kapat覺ld覺...罈 dedi. \\
 +Jandarma birden irkildi, elleriyle kad覺nlar kalab覺覺n覺 yararak tehditk璽r bir tav覺rla: \\
 +竄Kim onu s繹yleyen ha?罈 diye sordu. \\
 +Adam覺n yolu 羹zerinde bulunanlar geri 癟ekildiler. Birka癟覺 hemen s覺v覺覺verdi oradan. Biri d羹manca g羹ld羹. \\
 +Ana evine d繹nd羹. \\
 +竄Kimse ona ac覺m覺yor!罈 diye d羹羹nd羹. \\
 +Nikolay'​覺n dev c羹ssesi bir b繹lge gibi kar覺s覺na dikiliyordu. K覺s覺k g繹zlerinde souk, ac覺mas覺z bir par覺lt覺 vard覺. Sa eli, burkulmu gibi sark覺yordu... \\
 +Pavel'​e Andrey yemee geldiklerinde ilk s繹z羹 u oldu: \\
 +竄Ne oldu? Kimseyi tutuklad覺lar m覺... 襤sai i癟in?罈 \\
 +竄Bu konuda hi癟 bir ey iitmedim!罈 dedi K羹癟羹krusyal覺. \\
 +Ana, ikisinin de 癟ok 羹zg羹n olduklar覺n覺 g繹rd羹. Al癟ak \\
 +sesle \\
 +sordu: \\
 +竄Nikolay hakk覺nda bir ey denmiyor mu?罈 \\
 +Pavel sert bak覺lar覺n覺 anas覺na 癟evirdi, s繹zc羹klerin 羹zerine basa basa: \\
 +竄Onu az覺na alan yok,罈 dedi. 竄Ondan kukulanan b羹e yok. O burda deil. D羹n 繹leyin 覺rmaa inmi, daha d繹nmemi. Hakk覺nda haber istedim...罈 \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(262);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​