Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
rus_klasikleri:babalar_ve_ogullar_02 [2015/11/02 16:08]
metecuma
rus_klasikleri:babalar_ve_ogullar_02 [2015/11/10 15:06] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Babalar ve Oullar : 02~~
 +=== BABALAR VE OULLAR ===
 +=== 襤VAN SERGEYEV襤 TURGENYEV ===
 +----
 +Disiplinli bir komutan kar覺s覺yd覺,​ g繹sterili bal覺klar,​ h覺覺r h覺覺r ipek giysiler kuan覺r ve kilisede ha癟覺n bulunduu yere ilk o 癟覺kard覺 daima. Y羹ksek sesle ve 癟abuk konuur, 癟ocuklar覺n覺n sabah elini 繹pmelerine izin verir, akamlar覺 da onlar覺 kutsard覺. K覺sacas覺 hayat覺ndan memnundu. Bir general olu olarak Nikolay Petrovi癟 de, aabeyi Pavel gibi, orduya girmiti. Ama cesaretten yana pek de kendisini g繹sterecek durumda deildi, hatta bu y羹zden ona "​繹dlek"​ ad覺n覺 takm覺lard覺. Fakat tam tayin haberi geldii g羹n, baca覺n覺 k覺rd覺 ve iki ay yatt覺ktan sonra, hafif癟e topal kald覺. General de art覺k olu ile uramaktan vazge癟ip, onun sivil alanda bir g繹rev almas覺na raz覺 olmutu. On yedi ya覺na basar basmaz onu Petersburg'​a g繹t羹rerek,​ 羹niversiteye kaydettirdi. \\
 +Nikolay'​覺n aabeyi ise muhaf覺z alay覺na subay olmutu. 襤ki delikanl覺, ana taraf覺ndan kuzenleri olan ve 繹nemli bir g繹revde bulanan 襤lya Kolyazin'​in nezareti alt覺nda, beraberce bir ev tuttular. General, tugay覺na ve kar覺s覺n覺n yan覺na d繹nd羹 ve oullar覺na arada bir, arzuhalci elinden 癟覺kma, s羹sl羹 p羹sl羹 yaz覺larla dolu, kuruni b羹y羹cek ka覺tlar yollad覺. Alt覺nda da 繹zene bezene at覺lm覺 g繹sterili bir imza, "​Piyotr Kirsanov, T羹mgeneral"​. \\
 +Nikolay Petrovi癟 1835'​te 羹niversiteyi bitirdi ve ayn覺 y覺l General Kirsanov, tugay覺n覺n erleri ge癟it t繹reninde d羹zenli olarak y羹r羹medikleri gerek癟esiyle emekli listesine al覺nd覺 ve ei ile Petersburg'​a gelip yerleti. \\
 +Nikolay Petrovi癟, bu s覺rada anne-babas覺na b羹y羹k 羹z羹nt羹 veren bir i kar覺t覺rm覺,​ ufak bir memur olan, eski ev sahibi Propolovenskiy'​nin k覺z覺na a覺k olmaya kalkm覺t覺. Ho bir k覺zd覺 bu, hani "​[[https://​tr.wikipedia.org/​wiki/​Entelekt%C3%BCel|entelekt羹el]]"​ dedikleri, dergilerde ciddi, bilimsel makaleler okumaya d羹k羹n 癟eitten. Yas s羹resi biter bitmez o k覺zla evlendi, babas覺n覺n n羹fuzu ile bir memuriyet ele ge癟irdii Toprak Da覺t覺m覺 Bakanl覺覺'​ndan ayr覺ld覺. \\
 +General Kirsanov, Tavri癟eskiy park覺n覺n yan覺nda bir ev alay覺m, 襤ngiliz kul羹b羹ne yaz覺lay覺m derken aniden inme indi ve 繹ld羹. ok ge癟meden ei de onun ard覺ndan mezarl覺覺 boylad覺. Bakentin renksiz hayat覺na ayak uyduramam覺 ve tugaydan uzak kalman覺n can s覺k覺nt覺s覺na kapt覺rm覺t覺 kendini. \\
 +Nikolay Petrovi癟 ise Maa'​s覺 ile b羹y羹k bir mutlulua erdi. nce Orman Enstit羹s羹'​n羹n yan覺nda yazl覺k bir evde oturdular, sonra kentte, tertemiz merdiveni, souk癟a bir oturma odas覺 olan k羹癟羹c羹k bir daireye ta覺nd覺lar ve en son olarak da olu Arkadiy'​nin d羹nyaya geldii k繹ye s羹rekli olarak yerletiler. Kar覺 koca 癟ok rahat ve sakin bir hayat s羹r羹yorlard覺:​ Birbirlerinden hemen hi癟 ayr覺lm覺yorlar,​ birlikte okuyor, ark覺 s繹yl羹yor, piyanoda yan yana d羹etler 癟al覺yorlard覺. Kocas覺 arada bir ava gittiinde ya da 癟iftlik ileriyle ura覺rken,​ kad覺n 癟i癟ek yetitiriyor,​ tavuklara bak覺yordu ve Arkadiy b羹y羹d羹k癟e b羹y羹yordu. O da anne babas覺 gibi rahatl覺k ve sessizlik i癟indeydi. On y覺l bir r羹ya gibi gelip ge癟ti. \\
 +1847'​de Kirsanov'​un kar覺s覺 繹ld羹. Bu darbe neredeyse onu da 繹ld羹rd羹. Birka癟 hafta i癟inde sa癟lar覺 aard覺. D羹羹ncelerinden bir nebze olsun kurtulmak umudu ile d覺ar覺 gitmeye karar verdi. Fakat sonra [[https://​tr.wikipedia.org/​wiki/​1848_Devrimleri|1848 y覺l覺]] geldi 癟att覺. 襤stemeyerek de olsa k繹y羹ne d繹nd羹. Uzunca s羹ren bir durgunluk d繹neminden sonra, 癟iftliin y繹netimini gelitirmeye verdi kendini. 1855'​te Nikolay Petrovi癟, olunu 羹niversiteye getirdi ve 羹癟 k覺覺 onun yan覺nda ge癟irdi. Petrsburg'​ta,​ 癟ok az d覺ar覺 癟覺k覺yordu. Genellikle olu Arkadiy'​nin s覺n覺f覺ndan gen癟lerle arkadal覺k kurmaya 癟al覺覺yordu. Fakat bu k覺 Peterburg'​a gidememiti. Sa癟lar覺 t羹mden aarm覺, imanlam覺,​ kamburu 癟覺km覺 bir durumda, bu 1859 May覺s覺nda olunun geliini bekliyordu. niversiteyi bitirmiti olu, bir zamanlar kendisi de bitirmiti ya. \\
 +Uak sayg覺s覺zl覺k olmas覺n diye, belki de efendisinin g繹z羹 繹n羹nde bulunmaya heves duymad覺覺 i癟in, d覺 kap覺ya gitmi, piposunu yakm覺t覺. Nikolay Petrovi癟, ba覺 繹ne eik, sundurman覺n k覺r覺k d繹k羹k merdivenlerine bakarak d羹羹ncelere dalm覺t覺. Orada benekli koca bir tavuk b繹b羹rlenerek dola覺yordu. Pis bir kedi, demir parmakl覺覺n 羹st羹ne 癟覺km覺 tavua hi癟 de dost癟a olmayan g繹zlerle bak覺yordu. G羹ne ortal覺覺 kavurmaktayd覺. Han覺n karanl覺k kap覺s覺ndan taze bir 癟avdar ekmei kokusu geliyordu. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(117);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​