Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
rus_klasikleri:babalar_ve_ogullar_03 [2015/10/21 13:42]
metecuma
rus_klasikleri:babalar_ve_ogullar_03 [2015/11/10 15:06] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Babalar ve Oullar : 03~~
 +=== BABALAR VE OULLAR ===
 +=== 襤VAN SERGEYEV襤 TURGENYEV ===
 +----
 +Derin d羹羹ncelere dalm覺t覺 Nikolay Petrovi癟. "​Olum,​ 羹niversite mezunu... Benim Arkadiy'​yim..."​ Bu s繹zler d繹n羹yordu kafas覺n覺n i癟inde. Baka eyler d羹羹nmeye 癟al覺覺yorsa da hep ayn覺 s繹zler gelip saplan覺yordu. len kar覺s覺 geldi akl覺na. "Bu g羹nleri g繹remedi",​ diye m覺r覺ldand覺,​ 羹zg羹n 羹zg羹n. Tombul, kuruni bir g羹vercin yola kondu, kuyunun yan覺ndaki birikintiden telala su i癟ti. Nikolay Petrovi癟 ona bak覺yordu ama, yaklaan bir araban覺n tekerlek seslerini duymutu bile. \\
 +"​Geliyorlar galiba efendim"​ dedi uak, kap覺n覺n aras覺nda ba覺n覺 tutarak. Nikolay Petrovi癟 yerinden f覺rlad覺, g繹zlerini yola dikti. Yan yana koulmu 羹癟 posta beygirinin 癟ektii bir araba g繹r羹nd羹 uzakta. G繹zleri hemen se癟ti araban覺n i癟indeki 繹renci kasketinin siperini ve o 癟ok sevgili, bildik y羹z羹n 癟izgilerini. \\
 +"​Arkadiy! Arkadiy!"​ diye ba覺rd覺 Kirsanov ve kollar覺n覺 sallayarak ileri doru at覺ld覺... Birka癟 saniye sonra dudaklar覺n覺 gen癟 羹niversite mezununun g羹ne yan覺覺, tozlu, yumuak yana覺na yap覺t覺rd覺. \\
 +"Dur 繹yle 羹st羹m羹 ba覺m覺 silkeleyeyim 繹nce baba" dedi Arkadiy, yolculuktan dolay覺 biraz k覺s覺lm覺 olmas覺na ramen h璽l璽 癟ocuk癟a ve bir 癟覺ng覺rak gibi berrak bir sesle. Sonra, "Seni toza topraa bulayaca覺m"​ diye ekledi, babas覺n覺n kucaklamalar覺na nee ile kar覺l覺k vererek. Olundan 癟ok daha heyecanl覺yd覺 Nikolay Petrovi癟. "​Zarar覺 yok, zarar yok" deyip duruyordu Nikolay Petrovi癟, sevecenlikle g羹l羹mseyerek,​ olunun ve kendi paltosunun yakalar覺n覺 birka癟 kez silkeleyerek. "​B覺rak da sana bir bakay覺m, b覺rak da bakay覺m"​ diye s羹rd羹rd羹 s繹zlerini, biraz geri 癟ekildi, sonra da posta dura覺na doru acele ile y羹r羹yerek ba覺rd覺: "Bu yandan, bu yandan. abuk, hadi atlar覺."​ \\
 +Arkadiy durdurdu onu. "​Baba"​ diye ba覺rd覺, "Dur sana yak覺n dostum Bazarov'​u tan覺tay覺m,​ mektuplar覺mda ondan s覺k s覺k s繹z ederdim hani. Buraya gelip bizimle kalmak nezaketini g繹sterdi."​ \\
 +Nikolay Petrovi癟 h覺zla d繹nd羹, tam o s覺rada arabadan atlayan, p羹sk羹ll羹,​ uzun, bol bir palto giymi bir adama doru kotu. Onun k覺rm覺z覺, eldivensiz elini dost癟a tuttu, olunun arkada覺 ise elini ona vermekte a覺r davranm覺t覺. "ok sevindim geldiinize"​ diye balad覺 Nikolay Petrovi癟, "Bizi ziyaret etmek l羹tfunda bulunduunuz i癟in minnettar覺m. Ad覺n覺z覺 繹renebilir miyim?"​ \\
 +"​Yevgeniy Vasilyevi癟"​ diyerek kar覺l覺k verdi Bazarov, a覺r ve erkek癟e bir sesle. Sonra paltosunun yakas覺n覺 arkaya atarak Nikolay Petrovi癟'​e b羹t羹n y羹z羹n羹 g繹sterdi. Uzun, ince bir y羹z羹, geni bir aln覺 vard覺, burnunun 羹st羹 bas覺k, ucu sivriydi, iri yeilimsi g繹zleri, u癟lar覺 aa覺 sark覺k k覺z覺lmas覺 b覺y覺klar覺 g繹ze 癟arp覺yordu. T羹m y羹z羹, kendine g羹veni ve zekay覺 belirten bir g羹l羹mseme ile canlan覺yordu. "​Umar覺m ki aziz Yevgeniy Vasilyi癟"​ diye s羹rd羹rd羹 s繹zlerini Nikolay Petrovi癟, "​S覺k覺lmazs覺n覺z bizimle."​ \\
 +Bazarov'​un ince dudaklar覺nda bir b羹z羹lme oldu, fakat apkas覺n覺 癟覺karmaktan 繹te bir kar覺l覺kta bulunmad覺. \\
 +"Haydi Arkadiy"​ dedi gene Nikolay Petrovi癟, oluna d繹nerek, "Hemen koal覺m m覺 atlar覺? \\
 +Yoksa biraz dinlenmek ister misiniz?"​ \\
 +"Evet dinleniriz baba. S繹yle, kosunlar atlar覺."​ \\
 +"​imdi,​ imdi"​ dedi babas覺. "Hey Piyotr, duruyor musun! K覺m覺lda biraz olum canlan!"​ Piyotr, yeni moda uaklardan olduu i癟in, gen癟 efendisinin elini 繹pmeye kalkmad覺, uzaktan hafif癟e selamlad覺 onu, kap覺dan s羹z羹ld羹 gitti yine. \\
 +Arkadiy, han sahibinin kar覺s覺n覺n getirdii demir marapadan su i癟erken, Bazarov atlar覺 癟繹zen arabac覺n覺n yan覺na gidip piposunun yakt覺. Nikolay Petrovi癟 ise telala, "Benim fayton burada, ama sizin araba i癟in de 羹癟 at var" dedi. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(117);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​