Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:babalar_ve_ogullar_05 [2015/11/10 15:06] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Babalar ve Oullar : 05~~
 +=== BABALAR VE OULLAR ===
 +=== 襤VAN SERGEYEV襤 TURGENYEV ===
 +----
 +Arkadiy bu soruya bo vererek, "​Yaz覺k,​ g繹lgeliimiz yok hi癟" dedi. \\
 +Nikolay Petrovi癟 birden, "​Piyotr",​ diye seslendi, kolunu uzat覺p g繹stererek,​ "u arabadakiler bizim k繹yl羹ler deil mi?" \\
 +Piyotr, efendisinin g繹sterdii yere bakt覺. Dar k繹y yolundan, gemsiz atlar覺n koulduu bir ka癟 araba geliyordu. Her arabada bir iki k繹yl羹 vard覺. "yle efendim"​ dedi Piyotr. "​Nereye gidiyorlar? Kente mi?" \\
 +"Kente olacak. Meyhaneye"​ diye ekledi hor g繹rerek ve g繹rd羹n m羹 der gibilerden arabac覺ya d繹nd羹 hafif癟e. Fakat arabac覺 hi癟 oral覺 olmad覺, modern g繹r羹leri tutmayan eski t羹r bir k繹yl羹yd羹. \\
 +Nikolay Petrovi癟 sonra oluna d繹nd羹, "Evin kuzey yan覺ndaki verandan覺n 羹st羹ne b羹y羹k bir tente gerdirdim,"​ dedi, "​imdi yemeimizi a癟覺k havada yiyebiliriz art覺k."​ \\
 +"Ama yazl覺k bir k繹k g繹r羹n羹m羹 vermeyecek mi bu eve? Neyse, zarar yok. Ne hava! Ne g羹zel! Derim ki, d羹nyan覺n hi癟bir yerinde hava b繹ylesine tatl覺 kokmaz. Sonra bu ne g繹ky羹z羹..."​ Arkadiy birden durdu, arkas覺na bir g繹z att覺, sustu sonra. \\
 +"​Elbette"​ dedi Nikolay Petrovi癟, "​Burada dodum, her ey seni etkileyecek,​ 繹zel bir..."​ \\
 +"Ama baba, insan nerede domu olursa olsun, ne fark eder?" \\
 +"​Ama..."​ \\
 +"Yo, hi癟 fark etmez."​ \\
 +Nikolay Petrovi癟 oluna yan yan bakt覺, konuma yenilenmeden 繹nce araba yar覺m mil kadar alm覺t覺. \\
 +"Sana yaz覺p yazmad覺覺m覺 unuttum"​ diye s繹ze balad覺 Nikolay Petrovi癟, "​yal覺 dad覺n Yegorovna'​n覺n 繹ld羹羹n羹."​ \\
 +"Deme? Zavall覺 kad覺n! Ya Prokofyi癟? Sa m覺 o?" \\
 +"Evet, hem de hi癟 deimedi,​ gene eskisi gibi geveze. Ger癟ekten de Maryino'​da hi癟bir deiiklik bulamayacaks覺n."​ "​Kahya,​ eski kahya m覺?" \\
 +"Ha onu deitirdim. Eskiden evde uakl覺k edip de 繹zg羹rl羹klerini kazanm覺 olanlar覺n hi癟birini tutmamaya karar verdim; ya da g羹venlik isteyen ilerde g羹venmiyorum onlara, en az覺ndan."​ Arkadiy, Piyotr'​dan yana bir g繹z att覺. Frans覺zca konuarak "​zg羹r art覺k o" dedi. Nikolay Petrovi癟 al癟ak sesle, "Ama uak o. Benim yeni k璽hya kasabal覺 imdi, 癟ok becerikli g繹r羹n羹yor. Y覺lda iki bin elli ruble veriyorum. Ancak unu da ilave edeyim"​ dedi eli ile kalar覺n覺 ve al覺n覺n s覺vazlayarak (bu hareketi can覺n覺n s覺k覺ld覺覺n覺 g繹sterirdi hep), "​Maryino'​da hi癟bir deiiklik bulamayaca覺n覺 s繹ylemitim ya... Tam da doru deil. San覺r覺m seni uyarmak zorunday覺m ki..." \\
 +Bir anda duraklad覺, sonra Frans覺zca s羹rd羹rd羹 s繹zlerini; "Kat覺 bir ahlak癟覺 benim bu i癟tenliimi uygunsuz bulurdu; ama en bata gizlemek olanaks覺z bunu, sonra da, bildiin gibi. \\
 +Baba oul aras覺ndaki ilikiler vard覺r hep. Gene de hakl覺 olabilirsin beni su癟larsan. Benim ya覺mda... Neyse uzatmayal覺m s繹z羹... u k覺z can覺m, belki de duymusundur."​ \\
 +"​Feni癟ka m覺?" diye sordu Arkadiy Petrovi癟, ilgisizce. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(117);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​