Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
rus_klasikleri:babalar_ve_ogullar_100 [2015/07/28 18:23]
127.0.0.1 external edit
rus_klasikleri:babalar_ve_ogullar_100 [2015/11/10 15:07] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Babalar ve Oullar : 100~~
 +=== BABALAR VE OULLAR ===
 +=== 襤VAN SERGEYEV襤 TURGENYEV ===
 +----
 +"H覺m! Bu yeni" dedi Bazarov al癟ak sesle. "Ama kendini 羹zme hi癟, bana v覺z gelir. Benim yerimde bir romantik olsa, '​Anl覺yorum ki yollar覺m覺z ayr覺l覺yor'​ derdi, ama ben sadece yorulduk birbirimizden diyeceim."​ "Ah Yevgeniy..."​ \\
 +"​Sevgili delikanl覺, felaket deil bu; insan覺 b覺kt覺racak eylerle doludur d羹nya. E art覺k seninle vedalasak iyi ederiz, deil mi? \\
 +Buraya geldiimden beri kendimi diken 羹st羹nde hissediyorum,​ sanki Gogol'​羹n Kaluga valisinin kar覺s覺na yazd覺覺 mektuplar覺n etkisi alt覺nda gibiyim. Zaten, atlar覺 癟繹zmemelerini s繹yledim."​ \\
 +"Ama dinle beni, olmaz bu!" "​Neden,​ sorabilir miyim?"​ \\
 +"​Benden t羹m ayr覺 bir ey, Anna Sergeyevna'​ya kar覺 kabal覺k olur. Seni g繹rmek isteyecektir,​ bilirim."​ \\
 +"Yok can覺m, yan覺l覺yorsun bu konuda."​ \\
 +"Hi癟 de deil, hakl覺 olduuma inan覺yorum"​ dedi Arkadiy. \\
 +"Hem ne diye numara yap覺yorsun?​ A癟覺k癟as覺,​ sen buraya onun i癟in gelmedin mi?" "​B繹yle sanmak doru olabilirdi, ama buna kar覺n yan覺l覺yorsun."​ \\
 +Ama Arkadiy hakl覺yd覺. Anna Sergeyevna, Bazarov'​u g繹rmek istedi ve kilerciba覺 ile haber yollad覺 ona. Kad覺n覺n yan覺na gitmeden 羹st羹n羹 ba覺n覺 deitirdi Bazarov; Anla覺l覺yordu ki, yeni giysisini, elini at覺nca bulacak gibi yerletirmiti. \\
 +Bayan Odintsov, Bazarov'​u oturma odas覺nda kabul etti, beklenmedik bir zamanda ak覺n覺 a癟覺klad覺覺 odada deil. Kibarca parmaklar覺n覺n ucunu uzatt覺 ona, fakat y羹z羹nde, 繹rtemedii bir heyecan覺n izleri okunuyordu. \\
 +"Anna Sergeyevna"​ dedi Bazarov acele ile "Her eyden 繹nce i癟inizi rahat ettirmem gerekir. Kar覺n覺zda 癟oktand覺r akl覺 ba覺na gelmi, bakalar覺n覺n da o sa癟mal覺klar覺 unuttuunu uman bir insan var. Uzun bir s羹re i癟in uzaklara gidiyorum ve her ne kadar, bildiiniz gibi, duygulu bir insan deilsem de, beni tiksinti ile d羹羹nd羹羹n羹z羹 bilerek gitmek beni 羹z羹nt羹lere board覺."​ Anna Sergeyevna, y羹ksek bir da覺n doruuna ulam覺 bir t覺rman覺c覺 gibi, derin derin i癟ini 癟ekti ve y羹z羹 bir g羹l羹mseyile ayd覺nland覺. Bazarov'​a bir daha uzatt覺 elini ve onun s覺kmas覺na kar覺l覺k verdi. \\
 +"​Ge癟mie mazi derler"​ dedi. "​Kald覺 ki, a癟覺k olarak s繹yleyeyim,​ ben de su癟luyum, uhluk etmedim ise de, baka bir tutumdan 繹t羹r羹. K覺sacas覺, gelin eskisi gibi dost olal覺m. teki bir d羹t羹, deil mi?" \\
 +"​Evet... ak... d羹ped羹z yapmac覺k bir duygudur."​ \\
 +"Sahi mi? Bunu sizden duyduum i癟in 癟ok memnunum."​ \\
 +襤kisi de b繹yle konutu, ikisi de doru konutuklar覺na inan覺yorlard覺. Doru muydu s繹zleri? Kendileri bilmiyorlard覺 bunu. Bu konumada her biri, kar覺s覺ndakine t羹mden inan覺yor gibiydi. Bu konuma s覺ras覺nda Anna Sergeyevna, Kirsanovlarda neler yapt覺覺n覺 sordu Bazarov'​a. Gen癟 adam, Pavel Petrovi癟'​le d羹ellosunu anlatmak 羹zere iken tuttu kendini, onun g繹z羹nde ilgin癟 olmak 癟abas覺na verir bu diye d羹羹nd羹. Sonra da orada her zamanki gibi 癟al覺t覺覺n覺 s繹yledi. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(117);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​