Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
rus_klasikleri:babalar_ve_ogullar_101 [2015/07/28 18:23]
127.0.0.1 external edit
rus_klasikleri:babalar_ve_ogullar_101 [2015/11/10 15:07] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Babalar ve Oullar : 101~~
 +=== BABALAR VE OULLAR ===
 +=== 襤VAN SERGEYEV襤 TURGENYEV ===
 +----
 +"Bense 繹nce, kim bilir neden, 癟ok s覺k覺ld覺m"​ dedi Anna Sergeyevna. "Hatta d覺ar覺 gitme tasar覺lar覺 kurdum. a覺lacak ey!.. Ge癟ti sonra, arkada覺n覺z Arkadiy geldi, ben de 繹zel rol羹m羹 yeniden oynamaya balad覺m."​ "Nedir o, sorabilir miyim?"​ \\
 +"​Teyze,​ dad覺, anne rol羹... Hangi ad覺 isterseniz verin. Akl覺ma gelmiken s繹yleyeyim. Biliyor musunuz, sizin Arkadiy ile olan yak覺n dostluunuzu anlam覺yordum,​ onu silik bir insan diye d羹羹n羹yordum daha 癟ok. Ama sonra daha iyi tan覺d覺m ve zek璽s覺n覺 anlad覺m. Fakat ne olursa olsun, gen癟 o, gen癟... Sizin benim gibi deil Yevgeniy Vasiliyi癟."​ \\
 +"Sizin yan覺n覺zda,​ eskisi gibi utan覺p s覺k覺l覺yor mu yine?" diye sordu Bazarov. \\
 +"​Nas覺l,​ eskiden..."​ diye balad覺 Anna Sergeyevna, fakat biran d羹羹nd羹kten sonra 繹yle s羹rd羹rd羹 s繹zlerini: "​imdi daha g羹veni var; konuuyor benimle. Eskiden ka癟ard覺 benden. \\
 +Ger癟ekte ben de onun arkadal覺覺n覺 aramazd覺m. Daha 癟ok Katya'​n覺n arkada覺."​ \\
 +Bazarov'​un can覺 s覺k覺ld覺. "​Kad覺n olsun da yalan s繹ylemesin"​ diye d羹羹nd羹. \\
 +"​Sizden ka癟t覺覺n覺 s繹yl羹yorsunuz"​dedi y羹ksek sesle ve souk bir g羹l羹mseyile,​ "Ama size 璽覺k olduunu biliyorsunuz her halde deil mi?" \\
 +"Ne? O da m覺?" s繹zleri 癟覺kt覺 Anna Sergeyevna'​n覺n az覺ndan. \\
 +"O da" diye tekrarlayarak eildi Bazarov, "​Bilmediinize inanamam. Size yeni bir ey mi s繹ylemi oldum?"​ \\
 +Anna Sergeyevna g繹zlerini yere indirdi. "​Yan覺l覺yorsunuz,​ Yevgeniy Vasiliyi癟."​ "​Sanm覺yorum. Ama belki de bunu s繹ylememem gerekirdi."​ "Sen de beni bir daha enayi yerine koyma" diye ekledi i癟inden. \\
 +"Neden s繹ylemeyecekmisiniz?​ Ama siz, bunda da, san覺r覺m ki, bir anl覺k bir izlenime a覺r覺 bir anlam vermeye kalk覺yorsunuz. Sizde abartma eilimi olduundan kukulanmaya bal覺yorum."​ "​Deitirelim konuyu, Anna Sergeyevna."​ \\
 +"Neden deitirecekmiiz?"​ dedi kad覺n, ama yine de baka bir y繹n verdi konumaya. Ger癟i ge癟miin unutulduunu ona s繹ylemi, kendisini de buna inand覺rm覺t覺,​ ama gene de huzursuzluk duyuyordu onun yan覺nda. Onunla en basit konular 羹zerinde dururken, hatta akala覺rken bile s覺k覺ld覺覺n覺,​ hafif bir korku duyduunu anl覺yordu. Denizde, gemideki insanlar da, ayaklar覺 karada imi癟esine 羹z羹nl羹r, konuup, g羹l羹羹rler;​ ama en k羹癟羹k bir aksama, beklenmedik hafif bir belirti olsun, o anda b羹t羹n y羹zlerde bir kayg覺ya yol a癟ar, hepsinde tela belirir. \\
 +Bayan Odintsov'​un Bazarovla konumas覺 pek uzun s羹rmedi. Gen癟 kad覺n kendi d羹羹ncelerine dalmaya, dalg覺nca kar覺l覺klar vermeye balad覺, sonunda salona ge癟melerini 繹nerdi. Orada prenses ile Katya'​y覺 buldular. Ev sahibi han覺m, "Peki, Arkadiy Nikolayevi癟 nerde?"​ diye sordu. Bir saatten beri ortal覺kta g繹r羹nmediini 繹renince onu aramas覺 i癟in bir uak g繹nderdi. Arkadiy; bah癟enin en 覺ss覺z k繹esine ka癟m覺, 癟enesi ellerine dayal覺, d羹羹nceler i癟inde oturuyordu. D羹羹nceleri derin ve ciddi idi, ama 羹z羹nt羹l羹 deildi. Anna Sergeyevna'​n覺n Bazarovla babaa olduunu biliyordu, ama eskisi gibi k覺skan癟l覺k duymuyordu; tam tersine, y羹z羹 yava yava ayd覺nlan覺yordu. Sanki bir eye a覺yor, seviniyor ve bir karara var覺yordu. \\
 +Anna Sergeyevna'​n覺n kocas覺 yeniliklerden holanmazd覺 ama "ince bir beeni ile yap覺lan belli birtak覺m g繹sterileri"​ hog繹r羹 ile kar覺lard覺 ve bunun sonucu olarak da, limonlukla g繹l aras覺ndaki a癟覺kl覺kta,​ Rus tulas覺ndan Yunan revaklar覺 羹slubunda bir yap覺 yapt覺rm覺t覺. Bu revak覺n arka d羹z duvar覺 boyunca, Odintsov'​un Avrupa'​dan 覺smarlamay覺 kurduu yontular i癟in alt覺 [[https://​tr.wikipedia.org/​wiki/​Ni%C5%9F_(mimarl%C4%B1k)|ni]] ((Ni, mimari yap覺larda duvar i癟inde b覺rak覺lan oyuklara verilen add覺r.)) haz覺rlanm覺t覺. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(117);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​