Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:babalar_ve_ogullar_104 [2015/11/10 15:07] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Babalar ve Oullar : 104~~
 +=== BABALAR VE OULLAR ===
 +=== 襤VAN SERGEYEV襤 TURGENYEV ===
 +----
 +Y羹z羹me bak覺n, bir tek s繹z s繹yleyin bana... Seviyorum... Sizi seviyorum... 襤nan覺n bana!" Katya, ciddi, parlayan g繹zlerle bakt覺 Arkadiy'​ye ve uzun bir d羹羹nceli durutan sonra, hafif bir g羹l羹mseme ile m覺r覺ldand覺. "​Evet."​ \\
 +Arkadiy yerinden f覺rlad覺. \\
 +"Evet! Evet dediniz Katerina Sergeyevna. Ne anlama geliyor bu? Sizi sevdiime inand覺覺n覺z覺,​ buna inand覺覺m覺z覺 m覺 g繹steriyor?​.. Yoksa... yoksa... Cesaret edemiyorum s繹z羹m羹 bitirmeye..."​ \\
 +"​Evet"​ diye tekrarlad覺 Katya. Bu sefer anlad覺 onu Arkadiy. Onun iri g羹zel ellerini tuttu ve mutluluktan soluu kesilmi bir ekilde g繹s羹ne bast覺rd覺. Ayakta g羹癟l羹kle duruyordu, "​Katya,​ Katya..."​ diye tekrarl覺yordu. \\
 +Katya ise, g繹zyalar覺na sessizce g羹lerek, 癟ocuk gibi a覺l覺yordu. Sevdiini g繹zlerinde b繹ylesi g繹zyalar覺n覺 g繹rmemi olan anlayamaz mutluluun b繹ylesini, y羹rek minnettarl覺k ve coku ile erirken. \\
 +Ertesi sabah erkenden Anna Sergeyevna, Bazarov'​a,​ 癟al覺ma odas覺na gelmesini rica eden bir haber g繹nderdi. Gelince de g羹lmeye 癟al覺arak katlanm覺 bir k璽覺t uzatt覺 ona. Arkadiy'​nin bir mektubu idi bu; ondan k覺z kardeini istiyordu. \\
 +Bazarov mektubu g繹zden ge癟irdi, o anda i癟inde uyanan sevinci gizlemek i癟in kendini zor tuttu. \\
 +"Demek 繹yle" dedi, "Oysa d羹n, onun Katerina Sergeyevna'​y覺 karde癟e sevdiini s繹yl羹yordunuz. imdi ne yapmay覺 d羹羹n羹yorsunuz?"​ \\
 +"Siz ne dersiniz?"​ diye sordu Anna Sergeyevna, g羹lmesini s羹rd羹rerek. \\
 +"​Bence..."​ diye kar覺l覺k verdi Bazarov, i癟inde needen baka bir duygu yoktu, onun gibi g羹lmek istemiyordu,​ ama gene de g羹ld羹, "Bence gen癟 癟ifte mutluluk dilemeniz gerekiyor. \\
 +Her bak覺mdan iyi bir k覺smet, Kirsanov olduk癟a zengindir, tek 癟ocuk, babas覺 da iyi bir adamd覺r... Engel olmaz bu ie." \\
 +Anna Sergeyevna, odada aa覺 yukar覺 dola覺yordu,​ y羹z羹 bir k覺zar覺yor,​ bir soluyordu. \\
 +"yle mi dersiniz?"​ dedi. "Eh, neden olmas覺n, hi癟bir engel g繹rm羹yorum... Katya i癟in seviniyorum ve Arkadiy Nikolayevi癟 i癟in. Elbette, babas覺n覺n ne diyecein bekleyeceim. \\
 +Arkadiy'​yi g繹ndereceim ona. A癟覺k癟as覺,​ d羹n size ikimizin de art覺k yal覺 insanlar olduumuzu s繹ylerken hakl覺ym覺覺m... Nas覺l da g繹z羹mden ka癟t覺? H璽l璽 a覺r覺yorum."​ \\
 +Anna Sergeyevna yine g羹lmeye balad覺 ve 癟ar癟abuk ba覺n覺 dier tarafa 癟evirdi. \\
 +"​Gen癟ler 癟ok kurnaz son zamanlarda"​ dedi Bazarov ve o da g羹ld羹. K覺sa bir sessizlikten sonra "​Allaha覺smarlad覺k"​ diye s繹ze balad覺. "​Umar覺m bu i mutlu bir sonunca var覺r; ben de uzaktan kat覺l覺r覺m sevince."​ \\
 +Bayan Odintsov hemen ona d繹nd羹. \\
 +"​Gitmiyorsunuz ya? Neden kalm覺yorsunuz art覺k? Kal覺n... Sizinle konumak heyecan verici... Bir u癟urumun kenar覺nda dolamaya benzer. nce korkuyor insan, sonra topluyor cesaretini, kal覺n."​ \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(117);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​