Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:babalar_ve_ogullar_106 [2015/11/10 15:07] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Babalar ve Oullar : 106~~
 +=== BABALAR VE OULLAR ===
 +=== 襤VAN SERGEYEV襤 TURGENYEV ===
 +----
 +Arkadiy, eski ustas覺n覺n ve arkada覺n覺n boynuna at覺ld覺, g繹zlerinden yalar akt覺. "​Gen癟lik budur ite!"​ dedi Bazarov sakin sakin. "Neyse ben Katerine Sergeyevna'​ya g羹veniyorum. O seni 癟ar癟abuk avutur, g繹r羹rs羹n!"​ \\
 +"​Allaha覺smarlad覺k kardeim"​ dedi Bazarov arabaya bindikten sonra ve damda yan yana duran iki alacakargay覺 g繹stererek,​ "​unlara bak! rnek olsun sana!" diye ekledi. "Ne demek bu?" diye sordu Arkadiy. \\
 +"Ne demek mi? Doa bilimlerinde o kadar m覺 zay覺fs覺n, yoksa unuttun mu alacakargan覺n en sayg覺 deer yuvac覺 ku olduunu? Ondan 繹ren... Elveda signor!"​ Araba t覺ng覺rdad覺 ve yola koyulup uzaklat覺... \\
 +Doru s繹ylemiti Bazarov. O akam Katya ile konuurken Arkadiy ilk ustas覺n覺 t羹mden unutmutu. Katya'​n覺n etkisi alt覺na girmeye balam覺t覺 bile. Katya da bunu anl覺yor ve hi癟 a覺rm覺yordu. Arkadiy ertesi g羹n, babas覺n覺 g繹rmek 羹zere, Maryino'​ya gitti. Anna Sergeyevna gen癟leri rahats覺z etmek istemiyor, ancak gelenek g繹renek gerei 繹yle pek de uzun boylu ba baa b覺rakm覺yordu. Evlilik haberi 羹zerine g繹zleri korkun癟 bir 繹ke ile dolan prensesi yanlar覺ndan uzaklat覺rm覺t覺. \\
 +Balang覺癟ta Anna Sergeyevna onlar覺n mutluluunu g繹rmenin kendisine ac覺 geleceinden korkmutu, ama tam tersi oldu; ac覺 gelmesini b覺rak覺n, gen癟lerin mutluluu megul ediyordu kafas覺n覺, sonunda t羹mden kendini buna verdi. Hem seviniyor, hem g羹l羹yordu. "​Bazarov hakl覺ym覺"​ diye d羹羹n羹yordu. "​Sadece merak var bende, bir de rahat覺ma d羹k羹nl羹k ve bencillik."​ \\
 +"​ocuklar!"​ dedi y羹ksek sesle, "​s繹yleyin bana, ak yapmac覺k bir duygu mu?" Onun ne demek istediin Katya da anlamad覺, Arkadiy de. Ondan 羹rk羹yorlard覺,​ duyduklar覺 konumay覺 unutam覺yorlard覺. Ama Anna Sergeyevna, onlar覺 bu tedirgin durumdan kurtard覺 t羹mden; onun i癟in hi癟 de g羹癟 deildi bu, 癟羹nk羹 kendisi de yat覺m覺t覺. \\
 +Bazarov'​un anne-babas覺,​ hi癟 beklemedikleri i癟in onun gelmesine 癟ok sevindiler. Arina Vlasyevna 繹ylesine heyecanland覺,​ evin i癟inde oraya buraya 繹ylesine koumaya balad覺 ki, kocas覺 onu k羹癟羹k bir keklie benzetti. K覺sa ceketinin k覺salt覺lm覺 kuyruu ger癟ekten ona k羹癟羹k bir ku g繹r羹n羹羹 veriyordu. Vasiliy 襤vanyi癟 ise sadece homurdan覺yor,​ 癟ubuunu amber a覺zl覺覺n覺 癟iniyordu;​ ya parmaklar覺 ile boynunu tutup g羹zelce vidalanm覺 olup olmad覺覺n覺 anlamak ister gibi ba覺n覺 癟epe癟evre d繹nd羹r羹yor ya da birden geni az覺n覺 a癟arak sessiz kahkahalarla g羹l羹yordu. \\
 +"Tam iki hafta kalmaya geldim babac覺覺m"​ dedi Bazarov ona. "​al覺mak istiyorum, ne olur rahat覺m覺 ka癟覺rmay覺n."​ \\
 +"​Y羹z羹m羹 bile unutacaks覺n... Rahat覺n覺 ne kadar 癟ok ka癟覺raca覺m覺 anla art覺k"​ dedi Vasiliy 襤vanyi癟. \\
 +Dediini de yapt覺. Olunu eskisi gibi 癟al覺ma odas覺na yerletirdikten sonra, yaln覺z kendi uzak durmakla kalmad覺, kar覺s覺n覺 da a覺r覺 sevgi g繹sterilerinden al覺koydu. "​Ge癟en sefer onu biraz s覺kt覺k han覺m"​ dedi kar覺s覺na. "Bari bu sefer daha ak覺ll覺 davranal覺m."​ \\
 +襤htiyar kad覺n kocas覺n覺 onayl覺yor fakat bundan pek az yararlan覺yordu,​ 癟羹nk羹 olunu yaln覺z yemeklerde g繹r羹yor, o zaman da konumaktan korkuyordu onunla. "Benim Yevgeniy'​im"​ diye bal覺yordu,​ fakat olu daha ondan yana bakmadan sinirli sinirli belindeki torban覺n iplerini kar覺t覺r覺yor,​ "Yo, bir ey yok, bir ey yok, i癟imden geldi" diye kekeliyordu. Sonra kocas覺n覺n yan覺na gidip yana覺n覺 eline day覺yor, "​Can覺m,​ nas覺l anlasam, acaba Yevgeniy bug羹n 繹le yemeinde ne istiyor, lahana 癟orbas覺 m覺, pancar 癟orbas覺 m覺?" diye soruyordu. "Peki, neden kendisine sormad覺n?"​ \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(117);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​