Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:babalar_ve_ogullar_107 [2015/11/10 15:07] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Babalar ve Oullar : 107~~
 +=== BABALAR VE OULLAR ===
 +=== 襤VAN SERGEYEV襤 TURGENYEV ===
 +----
 +- "Yoo, sorup da can覺n覺 s覺kar m覺y覺m hi癟!" \\
 +Ama Bazarov, 癟ok ge癟meden kendisi 癟覺kt覺 bu kapanm覺 durumdan. 襤癟indeki 癟al覺ma atei s繹nm羹, bunun yerini karanl覺k bir can s覺k覺nt覺s覺,​ belirsiz bir tedirginlik alm覺t覺. B羹t羹n davran覺lar覺nda garip bir yorgunluk kendini g繹steriyordu;​ o sert, s覺k覺 y羹r羹y羹羹 bile deimiti. Tek ba覺na yapt覺覺 uzun gezintilerden vazge癟mi,​ arkadal覺k aramaya balam覺t覺;​ art覺k 癟ay覺n覺 oturma odas覺nda i癟iyor, bostanda babas覺 ile dola覺yor ve ununla "​sessiz sessiz, t羹t羹n"​ i癟iyordu, hatta bir kez papaz Aleksey'​i de sordu. \\
 +Vasiliy 襤vanyi癟 繹nce bu deiiklie sevindi, ama k覺sa s羹rd羹 sevinci. "​Yevgeniy i癟in 羹z羹l羹yorum"​ dedi kar覺s覺na yava癟a, s覺zlanarak. "Bir eye k覺zsa, sinirlense mesele yok; fakat 繹yle deil, durumu bozuk, kederli... iin k繹t羹s羹 de bu. Hep susuyor, bari bize ba覺r覺p 癟a覺rsa. Zay覺fl覺yor,​ sonra y羹z羹n羹n rengini de beenmiyorum."​ \\
 +"Allah yard覺mc覺m覺z olsun!"​ diye f覺s覺ldad覺 yal覺 kad覺n. "​Boynuna bir muska asard覺m ama b覺rakmaz Babalelbet."​ \\
 +Vasiliy 襤vanyi癟, birka癟 kez, 癟ok dikkatli davranarak Bazarov'​a 癟al覺malar覺n覺,​ sal覺覺n覺,​ Arkadiy'​yihlikesordu. Ama Bazarov ona isteksiz, batan savma kar覺l覺klar verdi. Bir seferinde ise, az覺ndan bir eyler almak istediinden kukulanarak,​ can覺 s覺kk覺n, dedi ki: "Sen ne diye d繹rt bir yan覺mda parmaklar覺n覺nzarovucuna basarak dola覺yorsun hep? Bu halin eskisinden de k繹t羹."​ "Peki, peki, bir ey dediim yok!" diye? kar覺l覺k verdi acele, mutsuz baba. Siyasal konulardaki tart覺malar da para etmiyordu. Bir g羹n k繹yl羹lerin yak覺nda 繹zg羹rl羹klerine kavuacaklar覺 konuuluyordu,​ olunun ilgisini kazanaca覺n覺 umarak, adamca覺z balad覺 ilerlemekten s繹z etmeye. Ama Bazarov ilgisizce kar覺l覺k verdi ona; "D羹n 癟itin yan覺ndan ge癟iyordum,​ bakt覺m buran覺n 癟ocuklar覺,​ eski g羹zel t羹rk羹ler s繹yleyecek yerde, '​Art覺k vakit geliyor, Kalbim akla titriyor...'​ ark覺s覺n覺 s繹yl羹yorlard覺. Senin i癟in ilerleme bu." Bazarov kimi g羹n k繹ye gidiyor, her zamanki alayc覺 sesiyle k繹yl羹n羹n birini tutup konuuyordu. "E kardeim"​ diyordu ona, "Anlat bakal覺m yaam 羹st羹ne g繹r羹lerini. 羹nk羹 bana s繹ylediklerine g繹re Rusya'​n覺n b羹t羹n g羹c羹 ve gelecei size bal覺 imi, yeni bir tarih d繹nemi balamak 羹zere imi... Siz bize ger癟ek bir dil ve kanunlar verecek misiniz."​ K繹yl羹 ya hi癟 kar覺l覺k vermiyor, ya da bir tak覺m anlams覺z kelimeler s繹yleniyorlard覺. "​imdi anlat bakay覺m, ne bi癟im bir ey u bizim k繹y kurulu"​ diye s繹z羹n羹 kesiyordu onun. "​k羹z羹n boynuzunda d羹nya gibi bir ey mi?" \\
 +"O yery羹z羹d羹r efendim, 繹k羹z羹n boynuzunda duran" diye a癟覺kl覺yordu k繹yl羹, yat覺t覺r覺rcas覺na bir i癟tenlikle ve tekd羹ze bir sesle, "Bizim d羹nyam覺za,​ k繹y kuruluna gelince, demek isterim, beyin buyruu y羹r羹r hep; ite sizler bizim babalar覺m覺z gibisinizdir. Bir bey ne denli sert olursa, biz k繹yl羹ler i癟in daha iyidir."​ \\
 +Bir kez Bazarov b繹yle bir kar覺l覺覺 dinledikten sonra nefretle omuzlar覺n覺 silkip arkas覺na d繹nd羹, adam anlata dursun. Bu adam覺n Bazarovla aras覺nda ge癟en konumaya kendi kul羹besinin kap覺s覺nda kulak misafiri olan orta yal覺, as覺k y羹zl羹 baka bir k繹yl羹, "Ne diyordu?"​ diye sordu. "​Borcun mu vard覺 yoksa?"​ \\
 +"Yok kardeim"​ dedi ilk k繹yl羹, art覺k sesinde o babacan tek d羹zelikten hi癟bir iz kalmam覺t覺,​ onu yerini ilgisiz bir soukluk alm覺t覺. "Eh undan bundan gevezelik etti, can覺 laf atmak istemi. E can覺m bey tak覺m覺 bu; ne anlayacak."​ \\
 +"​yle"​ diye tasdik etti onu 繹teki k繹yl羹. Sonra ikisi de kasketlerini geriye at覺p kuaklar覺n覺 aa覺 癟ekerek, kendi ilerinden dertlerinden konumaya dald覺lar. Yaz覺k ki, nefretle omuz silken Bazarov, k繹yl羹lerle nas覺l konuulaca覺n覺 bildiini sanan Bazarov, onlar覺n g繹z羹nde bir maskaradan baka bir ey olmad覺覺n覺n fark覺na bile varamad覺. Sonunda uraacak bir ey buldu yine de. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(117);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​