Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:babalar_ve_ogullar_10 [2015/11/10 15:07] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Babalar ve Oullar : 10~~
 +=== BABALAR VE OULLAR ===
 +=== 襤VAN SERGEYEV襤 TURGENYEV ===
 +----
 +Dierlerini ise uzun bir s羹re uyku tutmad覺. Olunun eve d繹n羹羹 Nikolay Petrovi癟'​i 癟ok heyecanland覺rm覺t覺. Yata覺na yatt覺, fakat mumu s繹nd羹rmedi ve ba覺n覺 ellerine dayayarak derin derin d羹羹nd羹. Kardei ise, 癟al覺ma odas覺nda, birka癟 k繹z羹n hafif癟e parlad覺覺 oca覺n 繹n羹ndeki koltuunda oturmaktayd覺. Vakit gece yar覺s覺n覺 ge癟tii halde Pavel Petrovi癟 soyunmam覺t覺. Sadece rugan ayakkab覺lar覺n覺 癟覺karm覺,​ terliklerini giymiti. Elinde Gaignani'​nin son sayfas覺n覺 tutuyor, ama okumuyordu; mavimt覺rak bir alevin yan覺p s繹nd羹羹,​ sonra gene parlad覺覺 ocaa dikmiti g繹zlerini. Akl覺ndan neler ge癟tiini Allah bilir, ama ge癟mie kadar uzanm覺yordu o d羹羹nceler. Y羹z羹nde 癟etin, gergin bir anlat覺m vard覺, kendini an覺lar覺na b覺rakm覺 bir insan覺n anlat覺m覺 olabilirdi bu ancak. Ve arkada k羹癟羹k bir odada Feni癟ka adl覺, s覺rt覺nda mavi bir h覺rka, siyah sa癟lar覺nda beyaz bir 繹rt羹 bulunan bir kad覺n, b羹y羹k bir sand覺覺n 羹zerine oturmu, bazen 癟evresini dinliyor, bazen uyukluyordu. Bir 癟ocuk karyolas覺n覺n g繹r羹nd羹羹 ve uyuyan 癟ocuun soluyular覺n覺n duyulduu a癟覺k kap覺ya bak覺yordu. \\
 +Sabah ilk Bazarov uyand覺 ve evden 癟覺kt覺. evresinde bak覺narak, "T羹h yahu!" diye d羹羹nd羹,​ "Pek b羹y羹k bir yer deil buras覺."​ Nikolay Petrovi癟 topra覺n覺 k繹yl羹ler ile b繹l羹t羹kten sonra, yeni evini ancak dokuz akrelik, d羹z ve k覺ra癟 bir yerde yapt覺rmak zorunda kalm覺t覺. Bunun 羹zerine bir ev, y繹netim ve 癟iftlik yap覺lar覺 kurmu, bir bah癟e, bir g繹l yapt覺rm覺,​ bir de kuyu a癟t覺rm覺t覺;​ ama fidanlar覺 iyi tutmam覺, g繹l de 癟ok az su toplam覺, kuyulardan da ac覺mt覺rak bir su 癟覺km覺t覺. Fakat 癟arda覺n leylaklar覺 iyice b羹y羹m羹t羹;​ orada 癟ay i癟iyor, yemek yiyorlard覺 arada bir. Bazarov birka癟 dakikada, bah癟enin b羹t羹n yollar覺n覺 gezmi, ah覺r覺, avluyu g繹zden ge癟irmiti,​ sonra da orac覺kta arkada oluverdii 癟iftlikten iki 癟ocukla birlikte, evden bir mil kadar uzaktaki k羹癟羹k bir batakl覺a,​ kurbaalar覺 g繹rmeye gitmiti. "O kurbaalar覺 ne yapacaks覺n bey?" diye sordu ona 癟ocuklardan biri. Kendisinden aa覺 d羹zeydeki insanlara hi癟bir zaman y羹z vermedii ve uzak durduu halde, onlar覺n g羹venini kazanmaya 繹zel gayreti olan Bazarov, "​Anlatay覺m"​ dedi. "​Kurbaan覺n i癟ini a癟覺p ne var ne yok anlayaca覺z."​ "Peki, bunu ne diye 繹reneceksin?"​ \\
 +"​Hastaland覺覺n zaman bakarken bir yanl覺l覺k yapmayay覺m diye." \\
 +"Sen doktor musun?"​ dedi 癟ocuk. \\
 +"​Evet."​ \\
 +"​Duydum mu Vaska? Bey diyor ki, sen de, ben de t覺pk覺 kurbaaym覺覺z. Vay can覺na!"​ \\
 +Sar覺 sa癟l覺, 癟覺plak ayak, s覺rt覺nda dik yakal覺, k羹l rengi bir g繹mlek olan, yedi yalar覺ndaki Vaska, \\
 +"Ben kurbaalardan korkar覺m"​ dedi. \\
 +"​Korkacak ne var? Is覺rmaz ki seni, 覺s覺r覺r m覺 hi癟?" \\
 +Bazarov, "Hadi, girin suya bakal覺m, benim gen癟 filozoflar覺m"​ dedi. \\
 +Bu s覺rada, Nikolay Petrovi癟 de uyanm覺, Arkadiy'​yi g繹rmeye gitmiti, giyimli buldu onu. \\
 +Baba ile oul, 羹st羹ne tente gerilmi tara癟aya 癟覺kt覺lar. Korkuluun yan覺nda, kocaman leylak dallar覺 aras覺nda, kaynayan bir semaver vard覺. Akam onlar覺 kap覺 繹n羹nde ilk kar覺layan k羹癟羹k k覺z 癟覺kt覺 o s覺rada, ince bir sesle; "​Fedosya Nikolayevna pek iyi deil, gelemeyecek kahvalt覺ya"​ dedi. "Dedi ki bana, git sor dedi, 癟ay覺 l羹tfen kendiniz mi al覺rs覺n覺z,​ yoksa Dunyaa'​y覺 yollayay覺m m覺?" "Ben yapar覺m, ben yapar覺m"​ diye kesti onun s繹z羹n羹 Nikolay Petrovi癟. "​ay覺n nas覺l olsun Arkadiy? Kremal覺 m覺, limonlu mu?" \\
 +"​Kremal覺"​ dedi Arkadiy. K覺sa bir susutan sonra da. "​Baba?"​ diye hitap etti. \\
 +Nikolay Petrovi癟, s覺k覺nt覺 ile oluna bakt覺. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(117);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​