Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:babalar_ve_ogullar_110 [2015/11/10 15:07] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Babalar ve Oullar : 110~~
 +=== BABALAR VE OULLAR ===
 +=== 襤VAN SERGEYEV襤 TURGENYEV ===
 +----
 +Arina Vlasyevna da yatmad覺, 癟al覺ma odas覺n覺n kap覺s覺n覺 aral覺k b覺rakarak ikide bir "​Yevgeniy'​nin nas覺l soluk ald覺覺n覺"​ dinlemek i癟in geldi gitti, boyuna Vasiliy 襤vanyi癟'​in y羹z羹ne bakt覺. Kocas覺n覺n iki b羹kl羹m durumda olduunu g繹rebiliyordu ancak, ama bu bile onu biraz avutuyordu. \\
 +Bazarov sabah kalkmak istedi, ama ba覺 d繹nd羹, burnu kanamaya balad覺 ve tekrar yatt覺. Vasiliy 襤vanyi癟 sessizce oluna yard覺m ediyordu; Arina Vlasyevna i癟eri girdi, "​nas覺l"​ diye sordu. Adamca覺z "Daha iyi" diye kar覺l覺k verdi ve y羹z羹n羹 duvardan yana 癟evirdi. Sonra kar覺s覺na iki eliyle iaret etti; kad覺n alamamak i癟in duda覺n覺 覺s覺rd覺, odadan 癟覺kt覺. Eve sanki birden bir karanl覺k 癟繹km羹t羹;​ b羹t羹n y羹zler uzam覺, her eyi garip bir sessizlik sarm覺t覺. G羹r sesli bir horoz avludan al覺n覺p k繹ye g繹t羹r羹ld羹,​ hayvan bu bi癟im davran覺a at覺. Bazarov, y羹z羹 duvara d繹n羹k, yat覺yordu 繹yle. Vasiliy 襤vanyi癟 bir iki ey sormay覺 denedi, ama bu sorular sadece yoruyordu Bazarov'​u ve adamca覺z koltuunda oturup kald覺 hi癟 k覺m覺ldamadan. Yaln覺z arada bir parmaklar覺n覺 癟覺tlat覺yordu. Bir ara bah癟eye 癟覺kt覺 k覺sa bir s羹re, anlat覺lamayacak bir ak覺nl覺a uram覺癟as覺na ta gibi durdu orada. Sonra yine geldi olunun odas覺na, kar覺s覺n覺n kayg覺l覺 sorular覺ndan ka癟覺nmaya 癟al覺arak. Sonunda kad覺n onu kolundan yakalad覺, titreyerek, neredeyse onu su癟lar gibi "Nesi var?" diye sordu kocas覺na. O zaman adam kendisini 癟ekti ve g羹l羹msemekle kar覺l覺k vermek istedi. Fakat g羹l羹mseme yerine, kendisini de korkutan bir kahkaha f覺rlad覺 az覺ndan. G羹n 覺覺rken doktora adam yollam覺t覺. Dar覺lmas覺n diye bunu oluna s繹ylemek gereini de duymutu. \\
 +Bazarov birden d繹nd羹 divan覺n 羹zerinde, donuk bir bak覺la bakt覺 babas覺na, i癟ecek bir ey istedi. \\
 +Vasiliy 襤vanyi癟 su verdi ona, bu arada olunun aln覺n覺 yoklad覺. Ate gibi yan覺yordu. "​Durumum k繹t羹 babac覺覺m"​ dedi Bazarov, a覺r, uykulu bir sesle. "​Yakaland覺m hastal覺a,​ birka癟 g羹ne kalmaz, g繹meceksiniz beni." \\
 +Vasiliy 襤vanyi癟, sanki biri aa覺dan bacaklar覺na vurmu gibi salland覺. "​Yevgeniy"​ diye f覺s覺ldad覺. "Neler s繹yl羹yorsun?​.. Allah korusun! 羹tm羹s羹n."​ \\
 +"​B覺rak imdi"​ diye babas覺n覺n s繹z羹n羹 kesti Bazarov gene o a覺r, ilgisiz sesle. "Bir doktor b繹yle konumaz. Hastal覺覺n b羹t羹n belirtileri var bende, bunu sen de biliyorsun."​ "Nerde o belirtiler, hangi hastal覺覺n,​ Yevgeniy? Rica ederim."​ \\
 +Bazarov geceliinin yenini s覺y覺rarak kolundaki uursuz k覺rm覺z覺 lekeleri g繹sterdi babas覺na. "Peki bu ne?" \\
 +Vasiliy 襤vanyi癟 titredi ve korkudan buz gibi oldu. \\
 +"​Diyelim ki" dedi sonunda, "​Diyelim ki... bu... bu bir hastal覺k."​ \\
 +"​Piyemi"​ dedi olu. \\
 +"Ee, peki... salg覺n bir.." \\
 +"​Piyemi"​ diye tekrarlad覺 Bazarov, souk ve diren癟li. "​Okuduun kitaplar覺 unuttun mu?" "Peki, peki, 繹yle olsun... Ama biz gene de iyi ederiz seni." \\
 +"​Ge癟mi ola! Ama sorun o deil. Ben bu kadar 癟abuk 繹leceimi beklemiyordum;​ olaca覺 varm覺 ve dorusunu s繹yleyelim,​ 癟ok tats覺z bir ey. imdi sen de, annem de g羹癟l羹 inanc覺n覺za g羹venmelisiniz,​ ite kendinizi s覺naman覺z i癟in bir f覺rsat size." Bir iki yudum su i癟ti. "​Senden bir ey rica etmek istiyorum, akl覺m ba覺mda iken. Biliyorsun, yar覺n ya da 繹b羹r g羹n bende ak覺l diye bir ey kalmayacak. imdi bile pek kendimde olduumdan emin deilim. Demin burada yatarken 癟evremde k覺rm覺z覺 k繹peklerin koutuunu \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(117);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​