Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:babalar_ve_ogullar_112 [2015/11/10 15:07] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Babalar ve Oullar : 112~~
 +=== BABALAR VE OULLAR ===
 +=== 襤VAN SERGEYEV襤 TURGENYEV ===
 +----
 +Arina Vlasyevna, kap覺n覺n yan覺ndaki al癟ak bir iskemlede oturuyor, yaln覺z dua etmek i癟in uzakla覺yordu oradan. Birka癟 g羹n 繹nce, elinden k羹癟羹k bir ayna d羹羹p k覺r覺lm覺t覺,​ bunu her zaman uursuzlua yorard覺 kad覺n; hatta bu y羹zden Anf覺uska onu yat覺t覺racak bir s繹z bulam覺yordu. Timofeyi癟, haberi iletmek i癟in Bayan Odintsov'​a gitmiti. Gecesi k繹t羹 ge癟ti Bazarov'​un... Y羹ksek ateten k覺vrand覺 durdu. Sabaha kar覺 biraz iyileti. Sa癟lar覺n覺 taramas覺n覺 istedi annesinden, elini 繹pt羹 onun, bir iki yudum 癟ay i癟ti. Vasiliy 襤vanyi癟 biraz ferahlad覺. \\
 +"​Allah'​a 羹k羹rler olsun!"​ deyip duruyordu. "Kriz geldi, ge癟ti."​ \\
 +"​襤te bak覺n!"​ diye m覺r覺ldand覺 Bazarov. "Bir s繹zc羹k nelere yarar! Bir s繹z buldu... Kriz, dedi ve i癟ini rahatlatt覺. 襤nan覺l覺r ey deil, insanlar h璽l璽 nas覺l da inan覺yorlar s繹zlere! Bir adama budala de, s繹zgelii,​ d繹vmesen de 羹z羹l羹r; ama ak覺ll覺 de de paras覺n覺 verme... memnun kal覺r."​ Bazarov'​un,​ eski n羹ktelerini hat覺rlatan bu k覺sa konuma babas覺n覺 canland覺rd覺. "​Bravo! Ne g羹zel s繹yledi, harika!"​ diye ba覺rd覺, sanki el 癟覺rpar gibi yaparak. Bazarov 羹zg羹n 羹zg羹n g羹ld羹. \\
 +"Ne dersin"​ dedi, "Kriz ge癟ti mi, yoksa geliyor mu?" \\
 +"Daha iyisin, g繹rd羹羹m bu benim, sevinmem bundan."​ \\
 +"Bu iyi, sevinmekten hi癟bir k繹t羹l羹k gelmez insana. Ona haber yollad覺n m覺?" \\
 +"Elbet yollad覺m."​ \\
 +襤yiye d繹n羹 k覺sa s羹rd羹. Hastal覺k iddetini art覺rd覺. Vasiliy 襤vanyi癟, olunun ba覺ndan hi癟 ayr覺lm覺yordu. Sanki baka t羹rl羹 bir ac覺 onu pen癟esine alm覺t覺. Birka癟 kez, bir ey s繹ylemek i癟in az覺n覺 a癟t覺... Fakat s繹zc羹kler t覺kad覺 onu. "​Yevgeniy!"​ dedi sorunda. "​Olum,​ benim sevgili olum!"​ \\
 +Bu al覺覺lmam覺 seslenmi Bazarov'​u etkiledi. Ba覺n覺 hafif癟e 癟evirdi, a覺r basan dalg覺nl覺ktan s覺yr覺lmaya 癟al覺t覺覺 besbelli, "Ne var, baba?" diye m覺r覺ldand覺. \\
 +"​Yevgeniy"​ dedi yine Vasiliy 襤vanyi癟 yata覺 yan覺nda diz 癟繹kerek. Bazarov g繹zlerini a癟mam覺t覺,​ onu g繹remiyordu. "​Yevgeniy,​ imdi daha iyisin, iyileeceksin inallah; ama bu andan yararlanarak anneni ve beni memnun et, H覺ristiyanl覺k 繹devini yerine getir! Sana bunu s繹ylemek korkun癟 bir ey benim i癟in; ama daha da korkun癟 olan覺... sonsuza dein Yevgeniy, sonsuza dein... Sen demek istediimi d羹羹n..."​ \\
 +Yal覺 adam覺n sesi kesildi, g繹zleri h璽l璽 kapal覺 yatan olunun y羹z羹nde garip bir g繹r羹n羹 belirdi. "Sizi rahatlatacaksa hi癟bir itiraz覺m yok" diye kar覺l覺k verdi sonunda. "Ama aceleye l羹zum yok gibi geliyor bana. Daha iyi olduumu sen s繹yl羹yorsun."​ \\
 +"Daha iyisin. Yevgeniy, daha iyisin; ama kim bilir, her ey Allah'​覺n emrine ba覺l覺d覺r,​ borcunu yerine getirsen..."​ \\
 +"​Hay覺r,​ biraz daha bekleyeceim"​ diye s繹z羹n羹 kesti onun Bazarov. "Ben de senin gibi d羹羹n羹yorum,​ kriz ge癟irdim. Ama yan覺ld覺ksa,​ zarar yok! Kendinden ge癟mi durumda olanlara da son kutsama yap覺l覺r."​ "Ne olursun Yevgeniy..."​ \\
 +"​Bekleyeceim. imdi uyumak istiyorum. Beni rahats覺z etme." Ve ba覺n覺 eski yerine koydu. \\
 +Yal覺 adam doruldu diz 癟繹kt羹羹 yerden, koltua oturdu, 癟enesini tutup parmaklar覺n覺 vurmaya balad覺... \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(117);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​