Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:babalar_ve_ogullar_113 [2015/11/10 15:07] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Babalar ve Oullar : 113~~
 +=== BABALAR VE OULLAR ===
 +=== 襤VAN SERGEYEV襤 TURGENYEV ===
 +----
 +Birden kula覺na bir araba t覺k覺rt覺s覺 geldi... K繹y羹n sessizlii i癟inde kulaa 繹zellikle 癟arpan bir ses. Araba gittik癟e yaklat覺 yaklat覺, ite art覺k atlar覺n kinemeleri duyulabiliyordu. Vasiliy 襤vanyi癟 yerinden f覺rlad覺, pencereye kotu. D繹rt at koulmu, iki kiilik bir araba k羹癟羹k evin avlusuna giriyordu. Bunun ne olduunu anlayamadan merdivenlere kotu, delice bir sevince kap覺larak... Giyimli bir uak araban覺n kap覺s覺n覺 a癟覺yordu; ba覺 siyah 繹rt羹l羹, siyah mantolu bir han覺mefendi iniyordu arabadan... \\
 +"Benim ad覺m Odintsov"​ dedi "​Yevgeniy Vasilyi癟 daha sa m覺? Siz babas覺 m覺s覺n覺z? Doktorumu da getirdim."​ \\
 +"​Kurtar覺c覺 melek!"​ diye ba覺rd覺 Vasiliy 襤vanyi癟, kad覺n覺n elini tutarak s覺k覺 s覺k覺 dudaklar覺na bast覺rd覺. Bu arada Anna Sergeyevna'​n覺n getirdii doktor, g繹zl羹kl羹,​ k覺sa boylu, y羹z羹nden Alman olduu anla覺lan bir adam, a覺r a覺r iniyordu arabadan. "Daha sa, benim olum Yevgeniy sa, imdi kurtulacak! Han覺m! Han覺m!.. Bir melek geldi bize g繹klerden..."​ "​Allah'​覺m,​ ne olur?" diye ba覺rd覺 yal覺 kad覺n, koarak oturma odas覺ndan 癟覺kt覺 ve bir ey anlamadan kendini yere at覺p Anna Sergeyevna'​n覺n ayaklar覺na kapand覺, delirmi bir kad覺n gibi onun eteklerini 繹pmeye balad覺. \\
 +"Ne yap覺yorsunuz,​ ne yap覺yorsunuz?"​ dedi Anna Sergeyevna, fakat Arina Vlasyevna onu dinlemiyordu ve Vasiliy 襤vanyi癟 "Bir melek! Bir melek!"​ o deyip duruyordu. \\
 +Almanca konuarak, "Hasta nerededir?"​ diye sordu doktor sonunda, biraz da 繹fkeyle. Vasiliy 襤vanyi癟 toparland覺. \\
 +"​Burada,​ burada, l羹tfen benimle gelin, sayg覺deer meslekta覺m",​ diye ekledi, eski g羹nlerini hat覺rlayarak. \\
 +"​A!"​ dedi Alman, ters bir g羹l羹mseme ile. Vasiliy 襤vanyi癟, 癟al覺ma odas覺na g繹t羹rd羹 onu. \\
 +"Anna Sergeyevna Odintsov'​dan bir doktor geldi" dedi, olunun kula覺na eilerek, "o da burada."​ \\
 +Bazarov birden g繹zlerini a癟t覺. "Ne dedin?"​ \\
 +"Dedim ki, Bayan Odintsov burada ve sana bu doktor beyi getirmi."​ Bazarov g繹zlerini odada gezdirdi. "O burada, g繹rmek isterim onu." \\
 +"​G繹receksin Yevgeniy; ama 繹nce doktorla konumal覺s覺n. Ben ona hastal覺覺n覺n b羹t羹n hik璽yesini anlat覺r覺m,​ 癟羹nk羹 b繹lge doktoru gitti, sonra k羹癟羹k bir kons羹ltasyon yapar覺z."​ Bazarov, Alman'​a bakt覺. \\
 +"Eh, bari 癟abuk konuun, yaln覺z Latince olmas覺n; 癟羹nk羹 art覺k 繹l羹yorum, bu ne demektir bilirim."​ \\
 +Aesculapius'​un yeni 繹rencisi,​ Vasiliy 襤vanyi癟'​e d繹nerek; "Bay Almanca biliyor anla覺lan"​ dedi. "​Rus癟a konusak daha iyi" dedi yal覺 adam. Ve kons羹ltasyon balad覺. \\
 +Yar覺m saat sonra Anna Sergeyevna, Vasiliy 襤vanyi癟le 癟al覺ma odas覺nda girdi. Alman doktor ona, hastan覺n iyilemesi i癟in hi癟 umut olmad覺覺n覺 f覺s覺ldad覺. \\
 +Gen癟 kad覺n Bazarov'​a bakt覺 ve kap覺da duralad覺, Bazarov'​un,​ ate i癟indeki, 繹l羹m solukluu kaplam覺 y羹z羹 ve ona 癟evrilen donuk g繹zleri kad覺n覺 hayli a覺rtm覺t覺. 襤癟inde bir korku duydu, souk, 羹z羹c羹 bir korku; eer onu ger癟ekten sevmi olsa b繹yle bir duyguya kap覺lmayaca覺 d羹羹ncesi ge癟ti akl覺ndan bir an. \\
 +"​Han覺mefendinin l羹tf羹 sayesinde..."​ diye balad覺 Vasiliy 襤vanyi癟. \\
 +"Baba, bizi yaln覺z b覺rak... Ar覺na Sergeyevna, m羹saade edersiniz deil mi? Mademki..."​ \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(117);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​