Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:babalar_ve_ogullar_116 [2015/11/10 15:07] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Babalar ve Oullar : 116~~
 +=== BABALAR VE OULLAR ===
 +=== 襤VAN SERGEYEV襤 TURGENYEV ===
 +----
 +Kocas覺 ile kadeh tokutururken Katya, "​Bazarov i癟in!"​ dedi Arkadiy'​nin kula覺na. Arkadiy, kar覺l覺k olarak, elini s覺ms覺k覺 tuttu onun, fakat bunu y羹ksek sesle 繹nermeye cesaret edemedi...
 +;#;
 +* * *
 +;#;
 +Anna Sergeyevna k覺sa bir s羹re i癟inde evlendi daha sonra. Bir ak evlilii deil, akla dayanan bir evlilikti bu. Kocas覺, ilerde Rusya'​n覺n devlet adamlar覺ndan biri olaca覺 umulan 癟ok yetenekli bir avukatt覺. Birbirleriyle 癟ok uyuuyorlard覺. 襤htiyar Prenses 繹ld羹, unutuldu 繹l羹r 繹lmez. \\
 +Baba oul Kirsanovlar Maryino'​da yerletiler. 襤leri de iyileti. Arkadiy kendini 癟iftlik y繹netimine verdi tutku ile ve 癟iftlik imdi iyi gelir sal覺yor. Nikolay Petrovi癟 toprak reformu komisyonuna 羹ye oldu ve b羹t羹n g羹c羹 ile 癟al覺覺yor;​ durmadan dola覺yor b繹lgeyi, uzun konferanslar veriyordu. \\
 +Katya'​n覺n bir olu oldu, k羹癟羹k Nikolay. Mitya ortal覺kta kouup duruyor, durmadan c覺rc覺r b繹cei gibi konuuyor. Fedosya Nikolayevna'​n覺n kocas覺ndan ve Mitya Feni癟ka'​dan sonra gelininden daha 癟ok sevdii kimse yok, Katya piyanonun ba覺na ge癟ti mi b羹t羹n g羹n onunla olmak istiyor. Piyotr, budalal覺ktan,​ kendini beenmekten iyice sap覺tt覺, o da evlendi. Kar覺s覺, kentte bostan覺 olan birinin k覺z覺. \\
 +Dresden'​de,​ Br羹hle tara癟as覺nda,​ kibarlar覺n gezme saati olan iki ile d繹rt aras覺nda, elli yalar覺nda bir beyefendi ile kar覺laabilirsiniz. Sa癟lar覺 neredeyse tamamen aarm覺, damla hastal覺覺 癟ekiyor izlenimi b覺rakan, ama h璽l璽 yak覺覺kl覺,​ 癟ok kibar k覺l覺kl覺 sosyetenin y羹ksek 癟evrelerinde 癟ok uzun s羹re bulunman覺n verdii al覺kanl覺ktan gelme baka bir havas覺 olan bu adam Pavel Petrovi癟'​tir. Sal覺k durumu y羹z羹nden Moskova'​dan Avrupa'​ya ge癟mi ve Dresden'​e yerlemiti. 襤ngilizlere kar覺 癟ok sade, neredeyse al癟akg繹n羹ll羹 davran覺r. 襤ngilizler onu biraz can s覺k覺c覺 bulurlar ama tam bir beyefendi diyerek sayg覺 g繹sterirler ona. Ruslarla ise, daha serbest ve rahatt覺r, can s覺k覺nt覺s覺n覺 da覺t覺r, hem kendisi ile hem onlarla aka eder. Rusya'​dan gelen turistler 癟ok ararlar onu. "​Ge癟ici olarak muhalefette"​ bulunan Matevi 襤lyi癟 Kolyazin, Bohemya sular覺na gitmek 羹zere Dresden'​den ge癟erken onu ziyaret etti. Oralara gelince, Pavel Petrovi癟 onlarla pek az g繹r羹t羹羹 halde, neredeyse taparlar ona. Saraydaki konserlere, tiyatrolara filan hi癟 kimse Her Baron van Kirsanoff kadar kolay ve 癟abuk bilet bulamaz. 襤mkanlar覺 繹l癟羹s羹nde iyilik de eder durmadan; hafif yollu ortal覺覺 da kar覺t覺r覺rd覺,​ eskiden kibar 癟evrelerin kurdu bouna olmad覺 ya; ama yaamak ona a覺r geliyor. Onun kukuland覺覺ndan da a覺r. Rus Kilisesinde ona bir bakmak yeter bunu anlamak i癟in; bir k繹eye 癟ekilip duvara dayan覺r, k覺m覺ldamadan durur 繹yle, d羹羹ncelere dalar, dudaklar覺n覺 覺s覺r覺r, uzun bir s羹re sonra birden kendine gelir ve hani neredeyse belli belirsiz istavroz 癟覺karmaya balar. \\
 +Bayan Kukin de Avrupa'​ya yerleti. imdi Heidelberg'​te,​ art覺k doa bilimleri 羹zerinde 癟al覺m覺yor,​ mimariye d繹nm羹t羹. Dediine g繹re, yeni kurallar bulmu mimaride. rencilerle can cier kuzu sarmas覺, 繹zellikle Heidelberg'​i dolduran, fizik, kimya 繹rencisi Rus gen癟leriyle. Bunlar safkan Alman profes繹rlerini ciddi g繹r羹leri ile 繹nce a覺rt覺r,​ sonra da tam bir hareketsizlik ve tembellikle ayn覺 profes繹rleri ak覺nl覺k i癟inde b覺rak覺rlar. Sitnikov, oksijeni hidrojenden ay覺ramayan,​ ama y覺k覺c覺 eletiri ve kendini beenmilikle dopdolu iki 羹癟 kimya 繹rencisi gen癟le, b羹y羹k Elisevi癟Te arkadal覺k ederek b羹y羹k adam olmaya haz覺rlan覺yor. Petersburg'​ta s羹rt羹p duruyor. S繹ylendiine g繹re, Bazarov'​un davas覺n覺 s羹rd羹r羹yor. S繹ylentiye g繹re biri ge癟ende d繹vm羹 onu, o da 繹tekini; ne olduu belirsiz k羹癟羹k dergilerden birinin bir k繹esine s覺k覺t覺r覺lm覺,​ k羹癟羹k bir yaz覺s覺nda ona dayak atan覺n korkak olduunu 癟覺tlat覺yordu. Buna mizah diyor. Her zamanki gibi babas覺 horluyor onu ve kar覺s覺 bir budala... ve bir edebiyat癟覺 diye bak覺yor ona. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(117);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​