Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
rus_klasikleri:babalar_ve_ogullar_13 [2015/11/10 15:07]
127.0.0.1 external edit
rus_klasikleri:babalar_ve_ogullar_13 [2015/11/12 15:38] (current)
metecuma
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Babalar ve Oullar : 13~~
 +=== BABALAR VE OULLAR ===
 +=== 襤VAN SERGEYEV襤 TURGENYEV ===
 +----
 +"​[[https://​tr.wikipedia.org/​wiki/​Nihilizm|Nihilist]]ler"​ dedi. Arkadiy 羹st羹ne basa basa. \\
 +"Evet. Eskiden [[https://​tr.wikipedia.org/​wiki/​Hegelcilik|Hegelciler]] vard覺, imdi [[https://​tr.wikipedia.org/​wiki/​Nihilizm|Nihilist]]ler t羹redi. G繹receiz bakal覺m, bolukta, havas覺z bir bolukta varl覺覺n覺z覺 nas覺l s羹rd羹receksiniz?​ imdi kardeim Nikolay, l羹tfen 癟覺ng覺ra覺 癟al da kakaomu getirsinler i癟eyim, zaman覺 geldi."​ \\
 +Nikolay Petrovi癟 癟覺ng覺ra覺 癟ald覺 ve "​Dunyaa"​ diye seslendi. Fakat Dunyaa yerine Feni癟ka g繹r羹nd羹 tara癟ada. Yirmi 羹癟 yalar覺nda,​ pembe beyaz, siyah sa癟l覺, kara g繹zl羹, dudaklar覺 癟ocuk duda覺 gibi somurtuk, elleri ince ve beyaz, gen癟 bir kad覺nd覺 bu. st羹nde tertemiz basma bir entari vard覺; yumuak omuzlar覺na yeni, a癟覺k mavi bir 繹rt羹 atm覺t覺. 襤癟i kakao dolu kocaman bir fincan vard覺 elinde, bunu Pavel Petrovi癟'​in 繹n羹ne koyduktan sonra birden a覺rd覺;​ g羹zel y羹z羹n羹 ince derisine s覺cak bir kan dalgas覺 k覺z覺ll覺覺 yay覺ld覺. G繹zlerini indirdi ve masan覺n yan覺nda ayakta durdu, parmaklar覺n覺n ucu ile masaya hafif癟e dayanarak. Oraya geldiinden 繹t羹r羹 utanm覺 gibi duruyordu ya, bir yandan da, gelmek hakk覺md覺r diye d羹羹n羹yordu sanki. Pavel Petrovi癟 kalar覺n覺 癟atm覺t覺 ciddi ciddi, Nikolay Petrovi癟 ise s覺k覺nt覺 i癟indeydi. "​G羹nayd覺n Feni癟ka"​ diye m覺r覺ldand覺 az覺n覺n i癟inde. \\
 +"​G羹nayd覺n"​ diye kar覺lad覺 bunu kad覺n, duyulur duyulmaz bir sesle, sonra kendisine dost癟a g羹l羹mseyen Arkadiy'​ye bir g繹z at覺p sessizce 癟ekildi. \\
 +Tara癟ada birka癟 dakika s羹ren bir sessizlik oldu. Pavel Petrovi癟, kakaosundan bir yudum al覺p birden ba覺n覺 kald覺rd覺. "​襤te say覺n nihilist terif buyuruyorlar"​ dedi yava癟a. Ger癟ekten de bah癟eden Bazarov geliyordu, 癟i癟ek tarhlar覺n覺n 羹st羹nden uzun ad覺mlarla y羹r羹yerek. Keten ceketi ve pantolonu 癟amura bulanm覺t覺;​ bir batakl覺k sarma覺覺 dolanm覺t覺 eski yuvarlak apkas覺n覺n tepesine, sa elinde k羹癟羹k bir torba vard覺; torban覺n i癟inde canl覺 bir ey oynuyordu. H覺zla 癟覺kt覺 tara癟aya ve ba覺n覺 eerek, "​G羹nayd覺n efendim"​ dedi. "aya geciktiim i癟in 繹z羹r dilerim. imdi geliyorum... u mahpuslar覺 yerletirmem gerek."​ \\
 +"Nedir orda tuttuklar覺n覺z,​ [[https://​tr.wikipedia.org/​wiki/​S%C3%BCl%C3%BCk|s羹l羹k]] m羹?" diye sordu Pavel Petrovi癟. \\
 +"​Hay覺r,​ hay覺r, birka癟 kurbaa."​ \\
 +"​Yiyecek misiniz, yoksa beslemek i癟in mi?" \\
 +"​Deneyler yapmak i癟in" diye cevap verdi Bazarov, 繹nemsemeden,​ sonra eve girdi. "Demek kesip bi癟ecek onlar覺"​ dedi Pavel Petrovi癟 de hafif癟e prensibe inanc覺 yok, yaln覺z kurbaalara var." \\
 +Arkadiy ac覺yarak bakt覺 amcas覺na. Nikolay Petrovi癟 de hafif癟e omuzlar覺n覺 silkti. Pavel Petrovi癟 de anlam覺t覺 az覺ndan 癟覺kan o ifadenin boa gittiini ve balad覺 癟iftlikten,​ yeni k璽hyadan s繹z etmeye... K璽hya bir g羹n 繹nce gelmi ona, Foma ad覺nda bir i癟iden yak覺nm覺,​ serserilik ediyormu bu i癟i, hi癟 s繹z dinlemiyormu. "Tam bir [[https://​tr.wikipedia.org/​wiki/​Ezop|Aisopos]] bu Foma" diye eklemi k璽hya, "​Cieri be para etmez biri olduunu her yerde g繹stermi bir adam, ama ileride dank edecek kafas覺na, b覺rakacak budalal覺覺."​ \\
 +Bazarov gelip masaya oturdu, 癟abuk 癟abuk 癟ay覺n覺 i癟meye balad覺. 襤ki karde sessizce ona bak覺yorlard覺. Arkadiy 癟akt覺rmadan bir babas覺na, bir amcas覺na g繹z att覺. "​Uzaa m覺 gittiniz?"​ diye sordu Nikolay Petrovi癟. \\
 +"Telli kavak koruluunun yak覺n覺na, sizin k羹癟羹k batakl覺覺n oraya gittim. Alt覺 tane ku havaland覺rd覺m,​ istersen onlar覺 avlayabilirsin Arkadiy. "Demek siz vurmuyorsunuz?"​ "​Hay覺r"​ \\
 +"Sizin 繹zel ura覺n覺z fizik, deil mi?" diye sordu Pavel Petrovi癟, s覺ra ona gelince. "Evet fizik, genel olarak da doa bilimleri."​ \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(117);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​