Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
rus_klasikleri:babalar_ve_ogullar_14 [2015/11/07 14:55]
metecuma
rus_klasikleri:babalar_ve_ogullar_14 [2015/11/10 15:07] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Babalar ve Oullar : 14~~
 +=== BABALAR VE OULLAR ===
 +=== 襤VAN SERGEYEV襤 TURGENYEV ===
 +----
 +"Son zamanlarda [[https://​tr.wikipedia.org/​wiki/​T%C3%B6tonlar|Teutonlar]]覺n ((G羹n羹m羹zde 襤ngilizce Teuton s繹zc羹羹 hakaret olarak Alman anlam覺nda kullan覺l覺r.)) bu alanda b羹y羹k ilerlemeler yapt覺klar覺n覺 s繹ylediler bana." "Evet, Almanlar bizim 繹retmenimiz bu alanda"​ diye kar覺l覺k verdi Bazarov isteksizce. Pavel Petrovi癟 Almanlar yerine Teutonlar s繹z羹n羹 alayl覺 bir niyetle s繹ylemiti ama kimse dikkat etmedi buna. \\
 +"​Almanlar 羹st羹ne d羹羹nceleriniz bu kadar m覺 y羹ksek?"​ Pavel Petrovi癟 nazik olmaya dikkat ederek. 襤癟ten i癟e k覺zmaya bal覺yor, Bazarov'​un o b羹y羹k umursamazl覺覺,​ soylu ruhuna dokunuyordu. Bu doktor olu sadece kendini beenmi biri olmakla kalm覺yordu,​ isteksiz ve dik kar覺l覺klar veriyordu, sesinde bir kabal覺k, neredeyse k羹stahl覺k vard覺. "​Onlar覺n bilim adamlar覺 uralar覺n覺 bilirler."​ \\
 +"​Anl覺yorum,​ anl覺yorum ve san覺r覺m Rus bilim adamlar覺 i癟in g繹r羹leriniz o kadar 繹v羹c羹 deil."​ \\ "​Korkar覺m deil."​ \\
 +"Sizin bak覺m覺n覺zdan 繹v羹lecek bir al癟akg繹n羹ll羹l羹kle bu" dedi Pavel Petrovi癟, dorulup ba覺n覺 arkaya att覺. "Peki ama, demin Arkadiy sizin hi癟bir otorite kabul etmediinizi s繹yl羹yordu. Nas覺l oluyor bu? 襤nanmaz m覺s覺n覺z hi癟bir otoriteye?"​ \\
 +"Neden inanacakm覺覺m! Sonra ne diye inanay覺m? Akla uygun bir ey s繹ylerse ben de onlarla olurum, ite bu kadar."​ \\
 +"Peki, b羹t羹n Almanlar akla uygun mu konuuyorlar?"​ dedi Pavel Petrovi癟 ve y羹z羹nde bir uzak, souk anlat覺m belirdi, sanki bulutlar覺n 繹tesine at覺lm覺 gitmiti. "​T羹m羹 deil"​ diye kar覺l覺k verdi Bazarov, esnemesini bast覺rd覺, bu gevezelii s羹rd羹rmek istemedii besbelliydi. \\
 +Pavel Petrovi癟, yeenine bakt覺, "​Arkada覺n amma da nazikmi!"​ demek ister gibiydi. "​Bence"​ diye s繹ze balad覺 yeniden, zorlanarak, "​Almanlar覺 savunmamakla g羹nah ilediimi kabul ederim. Rusya Almanlar覺na gelince, onlar覺 bir yana b覺raksam da olur. Ne t羹r yarat覺klar olduklar覺n覺 hepimiz biliriz. Fakat Almanya Almanlar覺 da bana ho gelmez. Eskiden birka癟 Alman vard覺 u alanda, bu alanda... [[https://​tr.wikipedia.org/​wiki/​Friedrich_Schiller|Schiller]],​ s繹zgelii [[https://​tr.wikipedia.org/​wiki/​Johann_Wolfgang_von_Goethe|Goethe]]... Kardeim 繹zellikle bay覺l覺r onlara. Ama imdilerde sadece kimyac覺 ve materyalist 癟覺kar覺yorlar."​ \\
 +"襤yi bir kimyac覺 yirmi kez daha yararl覺d覺r bir ozandan"​ diye s繹z羹n羹 kesti onun Bazarov. \\
 +"Ya demek 繹yle" dedi Pavel Petrovi癟 ve uyuyacakm覺 gibi kalar覺n覺 kald覺rd覺 hafif癟e. \\
 +"​Anlad覺覺ma g繹re, demek siz sanat覺 tan覺m覺yorsunuz?"​ \\
 +Bazarov alayl覺 alayl覺 g羹ld羹: \\
 +"Para kazanma sanat覺 ya da basur hap覺 ilan覺."​ \\
 +"yle efendim 繹yle. 襤i akaya al覺yorsunuz,​ anl覺yorum. Demek siz b羹t羹n bunlar覺 yok say覺yorsunuz,​ 繹yle mi? ok iyi. Demek sadece bilime inan覺yorsunuz?"​ \\
 +"Size 繹nce de s繹ylediim gibi, ben hi癟bir eye inanmam. Hem bilim nedir... soyut olarak bilim? Bilimler vard覺r, birtak覺m sanatlar, ura覺lar gibi, ama soyut bilim diye bir ey yoktur."​ \\
 +"ok g羹zel. Peki, toplumca benimsenmi birtak覺m gelenekler de vard覺r, onlara kar覺 da ayn覺 olumsuz davran覺覺 m覺 ta覺yorsunuz?"​ \\
 +"Nedir o, bulmaca m覺?" diye sordu Bazarov. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(117);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​