Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
rus_klasikleri:babalar_ve_ogullar_16 [2015/11/10 15:07]
127.0.0.1 external edit
rus_klasikleri:babalar_ve_ogullar_16 [2015/11/12 16:11] (current)
metecuma
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Babalar ve Oullar : 16~~
 +=== BABALAR VE OULLAR ===
 +=== 襤VAN SERGEYEV襤 TURGENYEV ===
 +----
 +Subay 癟覺k覺nca her yerde boy g繹stermeye balad覺. Sosyetenin sevgilisi olan Pavel Petrovi癟, her t羹rl羹 sa癟mal覺a ve delilie d羹k羹nd羹,​ afra tafraya vurdu ii; ama b羹t羹n bunlar 癟ekiciliini art覺r覺yordu. Kad覺nlar deli divane oluyorlard覺 onu i癟in, erkeklerse z羹ppe ad覺n覺 takmakla birlikte, i癟in i癟in ona imreniyorlard覺. Hi癟 ama hi癟 benzemedii fakat candan sevdii kardei ile bir evde oturuyordu. \\
 +Babam hafif癟e topallard覺. Biraz 羹zg羹n g繹r羹nen g羹zel bir y羹z羹, kara kara g繹zleri, yumuak sa癟lar覺 vard覺, tembellikten holan覺rd覺,​ ama okumay覺 sever, sosyeteden 癟ekinirdi. Amcam ise hi癟bir akam覺n覺 evde ge癟irmez, g繹z羹peklii ve 癟eviklii ile 繹v羹n羹rd羹. O g羹nlerin zengin gen癟leri aras覺nda jimnastii moda haline getirmeye kalkm覺t覺. Topu topu yar覺m d羹zine Frans覺zca roman okumutu. Yirmi yedi ya覺nda art覺k y羹zba覺yd覺;​ parlak bir askerlik yaam覺 bekliyordu onu. Birden her ey deiiverdi. \\
 +O zamanlar Petersburg sosyetesinde,​ ad覺 bug羹n bile unutulmam覺 olan bir kad覺n g繹r羹lmeye balam覺t覺. Prenses R. Bu kad覺n覺n iyi yetimi, sayg覺 g繹ren ama budalaca bir kocas覺 vard覺. ocuklar覺 yoktu. 襤kide bir kalkar yabac覺 羹lkelere gidiverirdi,​ derken bakard覺n覺z d繹nm羹 Rusya'​ya. K覺sacas覺 garip bir hayat s羹rd羹r羹rd羹. Ad覺 budala yosmaya 癟覺km覺t覺,​ her 癟eit elenceye d羹k羹nd羹. Bitkin d羹羹nceye kadar dans ederdi, kat覺la kat覺la g羹lerdi ve yemekten 繹nce lo oturma odas覺nda kabul ettii gen癟lerle akala覺rd覺. Fakat geceleyin alar, hi癟bir eyde huzur bulmaz, 癟ou zaman odas覺nda sabaha kadar dola覺r durur, s覺k覺nt覺 i癟inde parmaklar覺n覺 ovuturur, ya da oturup, 羹羹m羹 ve solgun, dua kitab覺na kapan覺rd覺. Ertesi g羹n, gene o kibar kad覺n oluverirdi, arabas覺na binip ziyaretlerini yapar, g羹ler, gevezelik eder, en k羹癟羹k bir elence bulaca覺 eye b覺rak覺r kendini. a覺rt覺c覺 g羹zellikte bir v羹cudu vard覺. Alt覺n rengindeki, alt覺n kadar a覺r sa癟lar覺 dizlerine inerdi, ama gene kimse g羹zel demezdi ona. Y羹z羹nde g羹zel olan yaln覺zca g繹zleriydi... G繹zleri bile deil, 癟羹nk羹 bu g繹zler ufak ve gri idi, fakat bu g繹zlerin i癟indeki anlam... Keskin, k羹stah癟a denebilecek kadar ilgisiz ve karasevdaya varan d羹羹ncelerle doluydu... Bilmecemsi bir anlam. Giderek dili en sa癟ma sapan s繹zleri gevelerken bile olaan羹st羹 bir ey par覺ldard覺 bu g繹zlerde. Giyinii zarifti. Pavel Petrovi癟 bir baloda kar覺lat覺 onunla, birlikte mazurka oynad覺, bu oyun s羹resince kad覺ndan tek bir ak覺ll覺ca s繹z duymad覺覺 halde ona deli divane vuruldu. Baar覺lara al覺覺kt覺,​ bu kad覺nla da murad覺na erdi 癟ar癟abuk; fakat bu kolay baar覺 ateini soutmad覺. Tersine, kendisini t羹m羹 ile teslim ettii zaman bile sanki i癟inde h璽l璽 sakl覺, dokunulmam覺 ve ele ge癟irilemez,​ insan覺n eriebilme g羹c羹n羹 aan bir ey olduunu g繹r羹p ona daha baland覺. Ruhunda ne gizliydi, bunu ancak Allah bilir! Sanki kendisinin bile anlamad覺覺 bir tak覺m gizemli g羹癟lerin eline d羹m羹t羹 bu kad覺n, bu gizemli g羹癟ler istedikleri gibi oynuyorlard覺 onunla. B羹t羹n davran覺lar覺 karma kar覺覺k tutars覺zl覺klar i癟indeydi; kocas覺nda kuku uyand覺racak tek mektubu, 繹yle b繹yle tan覺d覺覺 bir adama yazm覺t覺 ve sevgisinde kederli bir ey vard覺; g繹nl羹m羹n se癟kini ile art覺k g羹lm羹yor, akalam覺yordu,​ onu dinliyor ve ak覺nl覺kla bak覺yordu y羹z羹ne. Kimi zaman bu ak覺nl覺k birden bire 羹rpertici bir korkuya d繹n羹羹yordu. Y羹z羹nde yabans覺l覺k,​ 繹l羹m benzeri bir anlat覺m beliriyordu,​ yatak odas覺na kapat覺yordu kendini ve hizmet癟isi kula覺n覺 anahtar deliine dayay覺nca onun h覺癟k覺ra h覺癟k覺ra alad覺覺n覺 duyard覺. Kirsanov ka癟 kez, onunla tatl覺 bir bulumadan sonra evine d繹nerken y羹reinin kahredici bir ruh 羹z羹nt羹s羹 ile dolduunu duyar, bunu da toptan bir baar覺s覺zl覺k bilinci izlerdi. "Daha ne istiyorum?"​ diye sorard覺 kendi kendine, y羹reindeki o ac覺 ile. Bir g羹n ona, ta覺n覺n 羹st羹nde sfenks oyulmu bir y羹z羹k verdi. "Bu ne?" diye sordu kad覺n. "​Sfenks mi?" "​Evet"​ dedi, "Bu [[https://​tr.wikipedia.org/​wiki/​Sfenks|sfenks]] ((Sfenks, kafas覺 ko癟, ku, veya insan, g繹vdesi ise uzanan bir aslan eklini alan heykel.)) sizsiniz."​ \\
 +"Ben mi?" diye sordu kad覺n ve anla覺lmaz bak覺larla bakt覺 ona. \\
 +Sonra hep o gariplik i癟inde anlams覺z bir g羹l羹mseyile. "​Biliyor musunuz, ne gurur okay覺c覺 bir ey bu?" diye ekledi. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(117);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​