Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
rus_klasikleri:babalar_ve_ogullar_18 [2015/07/28 18:23]
127.0.0.1 external edit
rus_klasikleri:babalar_ve_ogullar_18 [2015/11/10 15:07] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Babalar ve Oullar : 18~~
 +=== BABALAR VE OULLAR ===
 +=== 襤VAN SERGEYEV襤 TURGENYEV ===
 +----
 +Yemekten anlamas覺 ve hatta bir zamanlar D羹k WellingtonTa birlikte Louis- Philippe'​in sofras覺nda bulunmu olmas覺, nereye gitse yan覺nda g羹m羹 bir tuvalet 癟antas覺 ve portatif banyo k羹veti almas覺, al覺覺lmam覺,​ 癟arp覺c覺 bir koku s羹rmesi, visti 癟ok ustaca oynamas覺 ve her zaman kaybetmesi, bir de s繹z g繹t羹rmez namusluluu nedeniyle ona sayg覺 g繹steriyorlard覺. Han覺mlar onu tatl覺 bir romantik olarak g繹r羹yorlard覺,​ fakat o, han覺mlar覺n sosyetesiyle ilgilenmiyordu... \\
 +"​G繹r羹yorsun ya Yevgeniy"​ dedi Arkadiy, 繹yk羹y羹 bitirince, "​amcama kar覺 nas覺l haks覺zl覺k ettiini. Art覺k babam覺n paraca s覺k覺nt覺ya d羹t羹羹 zamanlar amcam覺n elindeki avucundakini vererek ona nas覺l yard覺mda bulunduunu s繹ylemiyorum. Belki bilmezsin, 癟iftlik aralar覺nda payla覺lm覺 deildir... Herkese yard覺ma haz覺rd覺r amcam ve unu da s繹yleyeyim,​ k繹yl羹leri destekler hep; onlarla konuurken y羹z羹n buruturup kolonya koklad覺覺 dorudur, evet..."​ "​A癟覺k癟a bir sinir hastas覺"​ diye s繹z羹n羹 kesti onun Bazarov. \\
 +"Belki de 繹yledir; fakat 癟ok iyi bir kalbi vard覺r. Sonra hi癟 de budala deildir. Bana ne yararl覺 繹羹tler verdi bilsen... Hele kad覺nlarla ilikiler konusunda."​ "Ya! Kendisi yard覺ma muhta癟 bir dede... Biliriz b繹ylelerini!"​ \\
 +"​Neyse,​ k覺sacas覺"​ diye s羹rd羹rd羹 m ki, arist Arkadiy, "​umutsuzlua batm覺 bir adam, inan bana... ondan nefret etmek g羹癟 olur." \\
 +"Kim nefret ediyor can覺m ondan?"​ diye kar覺 koydu Bazarov. "Ben gene s繹yleyeceim,​ bir kad覺n覺n ak覺 羹zerine b羹t羹n yaam覺n覺 oynayan, kozu elden gidince ekiyen, ben art覺k hi癟bir ie yaramam diyecek kadar kendini b覺rakan bir adam, adam deildir, b繹yle erkek olmaz. Mutsuz diyorsun: benden daha iyi bilirsin, ama h璽l璽 kendini kurtarm覺 deil eski sa癟mal覺klar覺ndan. ok iyi biliyorsun ki, u zavall覺 Galignani'​yi okuduu ve ayda bir k繹yl羹n羹n birini k覺rba癟tan kurtard覺覺 i癟in kedisini ger癟ekten eylem adam覺 san覺yor."​ "Ama g繹rd羹羹 eitimi, yetitii d繹nemi unutma"​ dedi Arkadiy. \\
 +"​G繹rd羹羹 eitim!"​ diye ba覺rd覺 Bazarov! "​Herkes kendini eitmelidir. Benim yapt覺覺m gibi, 繹rnein. 襤癟inde yaad覺覺m覺z artlara gelince, neden onlara bal覺 olacakm覺覺m hem? Onlar bana bal覺 olsalar 癟ok daha iyidir. Yok, dostum yok, bo d羹羹nceler bunlar hep. Sonra ne oluyor u esrarl覺 kad覺n erkek ilikileri?​ Biz fizyolojistler biliriz ne olduunu onun. G繹z羹n anatomisini incele hele, bak bakal覺m, esrarl覺 bak覺 dediin ey neredeymi?​ B羹t羹n bunlar romantik 癟羹r羹meler,​ k羹flenmi beeniler. Gidip u b繹cei incelesek 癟ok daha iyi ederiz."​ Ve iki arkada a覺r a覺r y羹r羹yerek,​ Bazarov'​un,​ i癟ine ucuz t羹t羹n duman覺 ile kar覺覺k bir 癟eit cerrahl覺k kokusu sinmi odas覺na yolland覺lar. \\
 +Pavel Petrovi癟, kardeinin uzun boylu, zay覺f, veremliler gibi ince sesli, kurnaz bak覺l覺 bir adam olan k璽hya ile konumas覺 boyunca yanlar覺nda kalmad覺. Adam Nikolay Petrovi癟'​in b羹t羹n s繹zlerine, "Evet efendim, emin olunuz, muhakkak efendim"​ diye kar覺l覺k veriyor ve b羹t羹n k繹yl羹leri sarho, h覺rs覺z diye tan覺tmaya 癟al覺覺yordu. iftlik ancak son zamanlarda yeni d羹zene girmiti, yalanmam覺 bir tekerlek gibi g覺c覺rd覺yor ve ya tahtadan yap覺lm覺 ev ii eya gibi her yan覺ndan 癟atl覺yordu h璽l璽. Nikolay Petrovi癟, umutsuzlua d羹m羹yorsa da, bu y羹zden s覺k s覺k g繹羹s ge癟iriyordu ve cesaretsizlie kap覺l覺yordu. 襤lerin yoluna girmesi i癟in 癟ok para gerektiini g繹r羹yordu,​ ama onun paras覺 ise neredeyse t羹kenmiti. Arkadiy doru s繹ylemiti;​ Pavel Petrovi癟 ka癟 kez yard覺m etmiti kardeine. Ka癟 kez, onun 癟覺rp覺nd覺覺n覺,​ ne yapaca覺n覺 bilemeyip kafa patlatt覺覺n覺 g繹rerek, "Sana para verebilirim"​ diyerek ona yard覺m etmiti. Ancak o g羹n elinde yoktu, bu y羹zden de 癟ekip gitmeyi yelemiti. iftlik ileriyle ilgili ufak tefek s覺k覺nt覺lar 羹z羹yordu onu. te yandan Nikolay Petrovi癟'​in b羹t羹n isteine ve 癟ok 癟aba harcamas覺na kar覺n, ileri yoluna koyamad覺覺n覺 da d羹羹nmemezlik edemiyordu, ama kardeinin nerede yan覺ld覺覺n覺 g繹sterecek durumda da deildi. "​Kardeim gereince ie yatk覺n deil"​ diye nedenler buluyordu kendi kendine, "​Aldat覺yorlar onu." \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(117);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​