Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
rus_klasikleri:babalar_ve_ogullar_19 [2015/07/28 18:23]
127.0.0.1 external edit
rus_klasikleri:babalar_ve_ogullar_19 [2015/11/10 15:07] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Babalar ve Oullar : 19~~
 +=== BABALAR VE OULLAR ===
 +=== 襤VAN SERGEYEV襤 TURGENYEV ===
 +----
 +Nikolay Petrovi癟 ise tersine, Pavel'​in pratik yeteneine 癟ok inanm覺t覺,​ onun 繹羹tlerini soruyordu s羹rekli. "Ben yumuak, zay覺f bir adam覺m"​ diyordu. "​B羹t羹n 繹mr羹m羹 bu k繹y yerine g繹m羹lm羹 gibi ge癟irdim. Sense hayat覺n覺 bouna ge癟irmedin,​ insanlar覺 tan覺yorsun. Onlar覺 kartal g繹zlerinle g繹r羹yorsun."​ Pavel Petrovi癟 bu s繹zlere bir kar覺l覺k vermiyor, kardeinin inanc覺n覺 bozmadan s覺rt覺n覺 d繹n羹yordu. \\
 +Bu kez de, kardeini 癟al覺ma odas覺nda b覺rakarak, evin 繹n b繹l羹m羹n羹 arka b繹l羹m羹nden ay覺ran koridora doru y羹r羹d羹, al癟ak bir kap覺n覺n 繹n羹nde gelince durdu. Bir an teredd羹t etti, sonra b覺y覺klar覺n覺 癟ekitirerek kap覺ya vurdu. Feni癟ka'​n覺n sesi geldi i癟erden: "Kim o? Girin."​ \\
 +"​Benim"​ dedi Pavel Petrovi癟 kap覺y覺 a癟arken. \\
 +Feni癟ka, kuca覺nda 癟ocuu ile oturmakta olduu iskemleden f覺rlad覺 ve 癟ocuu bir k覺za verdi, k覺z da onu odadan 癟覺kard覺. Feni癟ka acele ba覺ndaki 繹rt羹y羹 d羹zeltti. "​z羹r dilerim, rahats覺z ettim" diye s繹ze balad覺 Pavel Petrovi癟. \\
 +Kad覺na bakmadan. "​Sadece ey isteyecektim sizden... Bug羹n haz覺r kasabaya gidecek var. Benim i癟in biraz yeil 癟ay almalar覺n覺 l羹tfen s繹yler misiniz?"​ "​Elbette"​ diye kar覺l覺k verdi Feni癟ka, "Ne kadar emredersiniz?"​ \\
 +"Eh, yar覺m kilo yeter san覺r覺m. Bak覺yorum, bir tak覺m deiiklikler yapm覺s覺n覺z burada"​ diye ekledi 癟evresine ve bu arada Feni癟ka'​n覺n y羹z羹ne bir g繹z atarak. Sonra kad覺n覺n anlamad覺覺n覺 g繹rerek, "​Perdeler demek istiyorum"​ diye a癟覺klad覺. \\
 +"A evet, perdeler. Nikolay Petrovi癟 l羹tfetti bana: ama 癟ok oldu as覺lal覺."​ \\
 +"Evet, ben de nicedir g繹rm羹yorum sizi. ok ho bir oda olmu imdi."​ \\
 +"​Nikolay Petrovi癟'​in sayesinde"​ diye m覺r覺ldand覺 Feni癟ka. \\
 +"Sa bataki o k羹癟羹k yerden daha m覺 rahats覺n覺z burada?"​ diye nezaketle sordu Pavel Petrovi癟, y羹z羹nde en ufak bir g羹l羹mseme belirmeden. \\
 +"​Elbette,​ buras覺 癟ok daha g羹zel,"​ \\
 +"Sizin eski yere kimi koydular?"​ \\
 +"​imdi 癟ama覺rc覺 k覺zlar orada."​ \\
 +"​Ya!"​ \\
 +Pavel Petrovi癟 sustu. "​Neredeyse gider" diye d羹羹nd羹 Feni癟ka: ama yerinden k覺m覺ldamad覺,​ o noktaya m覺hlanm覺 gibi adam覺n kar覺s覺nda durdu, parmaklar覺n覺 sinirli sinirli burarak. "​K羹癟羹羹 neden yollad覺n覺z d覺ar覺?"​ dedi Pavel Petrovi癟 sonunda. "Ben 癟ocuklar覺 severim, getirin de bir g繹reyim."​ \\
 +Feni癟ka utanc覺ndan,​ sevincinden k覺zard覺. Korkard覺 Pavel Petrovi癟'​ten,​ 癟ok az konuurdu adam onunla. \\
 +"​Dunyaa"​ diye seslendi. "​Mitya'​y覺 getirir misin l羹tfen!"​ Feni癟ka evde herkesle nazik konuurdu. "Ama biraz bekleyin, fistan覺n覺 giydireyim de 繹yle."​ Ve Feni癟ka kap覺ya doru y羹r羹d羹. \\
 +"​L羹zumu yok" dedi Pavel Petrovi癟. \\
 +"​imdi gelirim"​ diye kar覺l覺k verdi Feni癟ka, 癟ar癟abuk 癟覺karak. Pavel Petrovi癟 yaln覺z kald覺 ve bu kez al覺c覺 g繹z羹 ile bakt覺 癟evresine. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(117);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​