Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:babalar_ve_ogullar_21 [2015/11/10 15:07] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Babalar ve Oullar : 21~~
 +=== BABALAR VE OULLAR ===
 +=== 襤VAN SERGEYEV襤 TURGENYEV ===
 +----
 +"Evet, kap覺y覺 vurdu, girdi i癟eri"​ dedi. Sonra "Ben yine yandaki daireye gitsem daha iyi olmaz m覺 Nikolay Petrovi癟?"​ diye devam etti. "​Ni癟in gidecekmisin?"​ \\
 +"襤lk g羹nler i癟in daha iyi olmaz m覺 diye d羹羹n羹yorum."​ \\
 +"​Hay覺r,​ hay覺r"​ dedi Nikolay Petrovi癟 duraksayarak ve aln覺n覺 ovuturarak. "​nceden yapmal覺yd覺k. Hanimi benim yavrum!"​ dedi birden canlanarak ve 癟ocua uzan覺p onu yana覺ndan 繹pt羹; sonra eildi, Mitya'​n覺n k羹癟羹k k覺rm覺z覺 g繹mleinin 羹st羹ndeki s羹t beyaz覺 eline koydu dudaklar覺n覺. \\
 +"Ne yap覺yorsunuz Nikolay Petrovi癟"​ diye m覺r覺ldanarak g繹zlerini yere indirdi kad覺n, sonra yava癟a kald覺rd覺 tekrar. G繹z kapaklar覺n覺n aras覺ndan bakarken 癟ok sevimliydi, sevecenlikle ve biraz da budalaca g羹ld羹. \\
 +Nikolay Petrovi癟, Feni癟ka ile 繹yle tan覺m覺t覺. 癟 y覺l 繹nce, uzak bir kasabada, bir handa gecelemek zorunda kalm覺t覺. Ona verilen odan覺n temizlii, yatak 癟araflar覺n覺n yeni konulmu olmas覺 癟ok houna gitmi, onu a覺rtm覺t覺. "Bakan kad覺n Alman olmal覺"​ diye ge癟irmiti i癟inden. Ama ev sahibi kad覺n Rus 癟覺km覺t覺. Elli yalar覺nda,​ 羹st羹 ba覺 temiz, y羹z羹 iyi ve anlay覺l覺,​ konumas覺 ciddi bir kad覺n. ay覺n覺 i癟erken onu lafa tutmu ve 癟ok beenmiti Nikolay Petrovi癟. Tam o s覺ralarda ta覺nm覺t覺 yeni evine ve eski k繹yl羹lerini 癟al覺t覺rmak istemedii i癟in, yan覺na 羹cretli hizmetk璽r ar覺yordu. Arina Savina ad覺ndaki bu kad覺n da kasabaya gelip gidenlerin azl覺覺ndan ve zaman覺n g羹癟l羹羹nden yak覺nd覺 ona. Bunun 羹zerine Nikolay Petrovi癟 ona kendi evine gelmesini ve kahya olarak 癟al覺mas覺n覺 繹nerdi, kad覺n da kabul etti. \\
 +Kocas覺 繹leli 癟ok olmutu, bir tek k覺z覺 vard覺 ondan, Feni癟ka ad覺nda. 襤ki hafta kadar sonra Arina Savina, k覺z覺 ile Maryino'​ya geldi ve b繹lmeye yerleti. Nikolay Petrovi癟 onu se癟mekle 癟ok iyi etmiti. Arina evi d羹zene koydu. On yedisine basan Feni癟ka'​dan kimse s繹z etmiyordu, onu g繹ren 癟ok azd覺. K覺z ortal覺a 癟覺km覺yordu,​ sadece pazar g羹nleri, Nikolay Petrovi癟, k繹y kilisesinin bir k繹esinde onun soluk ince y羹z羹n羹 yandan g繹r羹yordu. B繹ylece bir y覺l覺 ak覺n bir zaman ge癟ti. \\
 +Bir sabah Arina onun 癟al覺ma odas覺na geldi. Her zamanki gibi yerlere kadar eildikten sonra, g繹z羹ne sobadan k覺v覺lc覺m ka癟an k覺z覺na yard覺m diledi. Vakitlerini evlerinde ge癟iren b羹t羹n taral覺lar gibi Nikolay Petrovi癟 de basit ila癟lar覺 繹renmiti ve bir ecza dolab覺 da bulundururdu el alt覺nda. Hastay覺 hemen getirmesini s繹yledi Arina'​ya. Feni癟ka, beyin kendisini istettiini duyunca 癟ok heyecanland覺,​ fakat annesinin arkas覺 s覺ra y羹r羹d羹. Nikolay Petrovi癟 pencereye g繹t羹rd羹 onu ve ba覺n覺 ellerinin aras覺na ald覺. K覺z覺n imi, k覺zarm覺 g繹z羹n羹 iyice inceledikten sonra, g繹z banyosu gerektiini s繹yledi. 襤la癟l覺 suyu orac覺kta haz覺rlad覺,​ sonra g繹z羹n羹 nas覺l y覺kayaca覺n覺 g繹sterdi k覺za. Feni癟ka onun b羹t羹n s繹ylediklerini dinledikten sonra gitmek 羹zere d繹nd羹. "​Beyefendinin elini 繹psene aptal k覺z" dedi Arina. Nikolay Petrovi癟 elini vermedi ve biraz ak覺nl覺k i癟inde, onun eik duran ba覺n覺 sa癟lar覺n覺n ayr覺k yerinden 繹pt羹. Feni癟ka'​n覺n g繹z羹 癟ok ge癟meden iyi oldu, ama Nikolay Petrovi癟'​te b覺rakt覺覺 izlenim 繹yle 癟ar癟abuk yok olmad覺. K覺z覺n 羹rkek, ince, yukar覺 doru bakan y羹z羹n羹 canland覺r覺yordu g繹z羹n羹n 繹n羹nde; o yumuak sa癟lar覺 duyuyordu avucunun i癟inde. Bazen 覺覺kta nemli bir parlakl覺kla inci gibi parlayan dilerinin g繹r羹nd羹羹 hafif ayr覺k masum dudaklar覺 getiriyordu g繹z羹ne. Kilisede, al覺c覺 g繹z羹 ile bakmaya balad覺 k覺za ve konuma a癟maya 癟al覺t覺 onunla. 襤lk balarda k覺z 癟ok 癟ekiniyordu ondan, bir keresinde de, akama doru 癟avdar tarlas覺ndaki dar patikada Nikolay Petrovi癟Te kar覺la覺nca,​ peygamber 癟i癟ekleri ile pelin otlar覺n覺n boy verdii, y羹ksek ve s覺k 癟avdar baaklar覺n覺n i癟ine atm覺t覺 kendini, y羹z y羹ze gelmemek i癟in onunla. Ama Nikolay Petrovi癟, 癟avdar baaklar覺n覺n alt覺n 繹rg羹s羹 aras覺nda ona k羹癟羹k y覺rt覺c覺 bir hayvan gibi bakan k羹癟羹k ba覺n覺 ka癟覺rmam覺t覺 g繹z羹nden, sevgiyle seslendi ona: "​Merhaba Feni癟ka, yiyecek deilim seni, korkma!"​ \\
 +Feni癟ka da "​Merhaba!"​ diye m覺r覺ldanm覺t覺 kar覺l覺k olarak, gizlendii yerden 癟覺kmadan. K覺z yava yava al覺maya balad覺 ona, ama h璽l璽 癟ekingen duruyordu yan覺nda. 襤te bu s覺rada annesi Arina, koleradan 繹ld羹. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(117);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​