Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:babalar_ve_ogullar_22 [2015/11/10 15:07] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Babalar ve Oullar : 22~~
 +=== BABALAR VE OULLAR ===
 +=== 襤VAN SERGEYEV襤 TURGENYEV ===
 +----
 +Feni癟ka ne olacakt覺? Annesinin d羹zene d羹k羹nl羹羹n羹,​ saduyusunu,​ g羹venilirliini ispatlam覺t覺;​ ama daha o kadar gen癟, o kadar d羹羹nceliydi ki... Gerisini anlatmaya l羹zum yok art覺k. \\
 +"Demek durup dururken seni g繹rmeye geldi ha?" diye sordu Nikolay Petrovi癟. "​Kap覺y覺 vurdu, girdi i癟eri?"​ \\
 +"​Evet."​ \\
 +"ok iyi bu. Ver de Mitya'​y覺 kuca覺mda sallayay覺m."​ \\
 +Sonra Nikolay Petrovi癟 balad覺 癟ocuu neredeyse tavana kadar at覺p tutmaya. Bebek bundan 癟ok holan覺yor,​ anne ise her seferinde kollar覺n覺 onun k羹癟羹k 癟覺plak bacaklar覺na doru uzat覺yordu. \\
 +Pavel Petrovi癟 ise zarif 癟al覺ma odas覺na gitmiti. Bu odan覺n duvarlar覺 kuruni renkte k璽覺tla kapl覺yd覺, renk renk 襤ran duvar hal覺lar覺 羹st羹ne, cinslerine g繹re ayr覺lm覺 t羹fekler as覺lm覺t覺. Ceviz eya koyu yeil kadife ile 繹rt羹l羹yd羹. R繹nesans bi癟imi eski kara meeden bir kitapl覺k, olaan羹st羹 g羹zellikteki yaz覺 masas覺n覺n 羹st羹nde bronz heykelcikler ve bir a癟覺k ocak... Mindere att覺 kendini, ellerini ba覺n覺n alt覺nda kenetledi ve g繹zlerini umutsuzca tavana dikerek hareketsiz kald覺. O s覺rada y羹z羹ne yans覺yan eyi duvarlardan saklamak istedii i癟in midir neyse kalkt覺, a覺r a覺r perdeleri a癟t覺 ve kendini tekrar mindere b覺rakt覺. \\
 +O g羹n Bazarov, Feni癟ka ile tan覺t覺. Bah癟ede Arkadiy ile dola覺yor,​ ona birtak覺m aa癟lar覺n,​ 繹zellikle meelerin neden b羹y羹mediini anlat覺yordu. \\
 +"​Buraya telli kavak, laden ve belki de 覺hlamur dikmelisiniz,​ altlar覺na da biraz toprak atmal覺. Bak, u 癟ardaktaki aa癟lar tutmu"​ diye ekledi, "​癟羹nk羹 akasyada, leylak da dayan覺kl覺d覺r,​ bak覺m istemez. Yahu burada biri var." \\
 +Feni癟ka 癟ardakta oturuyordu, Dunyaa ve Mitya ile beraber. Bazarov durdu. Arkadiy, Feni癟ka'​y覺 eski bir dost gibi selamlad覺. Bazarov, ge癟ip gittikten sonra sordu: "Kim bu? Ne g羹zel k覺z!" "Kimi soruyorsun?"​ \\
 +"​Bilmeyecek ne var, i癟lerinde hangisi g羹zelse onu soruyorum."​ Arkadiy, biraz s覺k覺larak,​ Feni癟ka'​n覺n kim olduunu anlatt覺, k覺saca. \\
 +"​Aha"​ dedi Bazarov. "​Az覺n覺n tad覺n覺 biliyormu baban. Babandan holan覺yorum,​ ger癟ekten. Yaman bir herif. Ama tan覺t覺r beni" diye ekledi ve 癟ardaa d繹nd羹 gerisin beri. "​Yevgeniy"​ diye ba覺rd覺 Arkadiy onun arkas覺ndan,​ korku ile. "Ne yap覺yorsun,​ akl覺n覺 ba覺na topla Allah'​覺n覺 seversen."​ \\
 +"​z羹lme can覺m"​ dedi Bazarov. "​Ka癟覺n kuras覺y覺z biz. yle k繹y budalas覺 deiliz."​ Feni癟ka'​n覺n yan覺na gidip apkas覺n覺 癟覺kard覺. "​Kendimi tan覺tabilir miyim" diye balad覺 s繹ze. Sonra nezaketle eilerek. "​Arkadiy Nikolay Petrovi癟'​in arkada覺y覺m,​ zarars覺z bir adam." Feni癟ka, bah癟e s覺ras覺ndan kalkt覺 ve konumadan bakt覺 ona. \\
 +"Ne g羹zel 癟ocuk!"​ diye s羹rd羹rd羹 s繹zlerini Bazarov, "​Korkmay覺n,​ daha kimseye nazar覺m dememitir. Yanaklar覺 neden b繹yle k覺zarm覺?​ Di mi 癟覺kar覺yor?"​ "​Evet"​ diye m覺r覺ldand覺 Feni癟ka, "d繹rt di 癟覺karm覺t覺,​ imdi gene iti di etleri."​ "​G繹sterin bakay覺m... Korkmay覺n, doktordum ben." \\
 +Bazarov 癟ocuu kuca覺na ald覺, Feni癟ka da, Dunyaa da at覺lar 癟ocuun kar覺 koymamas覺na,​ korkmamas覺na. \\
 +"​Anlad覺m,​ anlad覺m. Bir ey deil, iler yolunda. Kusursuz dileri olacak. Bir g羹癟l羹k 癟覺karsa bana haber verin. Ya siz nas覺ls覺n覺z,​ sal覺覺n覺z yerinde mi?" "​襤yiyim,​ 羹k羹rler olsun."​ \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(117);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​