Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:babalar_ve_ogullar_24 [2015/11/10 15:07] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Babalar ve Oullar : 24~~
 +=== BABALAR VE OULLAR ===
 +=== 襤VAN SERGEYEV襤 TURGENYEV ===
 +----
 +"Doa da sa癟ma, ona verdiim anlam da. Doa bir tap覺nak deildir, bir iyeridir ve insanlar orda 癟al覺an i癟ilerdir."​ \\
 +Bu s覺rada evden, bir 癟ellonun uzayan yay覺ndan 癟覺kma notalar yay覺lmaya balad覺. Biri, amat繹rce olmakla birlikte duyguyla Schuberti'​in Bekleyi'​ini 癟al覺yordu,​ ezgi tatl覺 tatl覺 dalgaland覺 havada. \\
 +"Bu da ne?" diye ba覺rd覺 Bazarov ak覺n ak覺n. "Babam 癟al覺yor?"​ \\
 +"Baban 癟ello mu 癟alar?"​ dedi hayretle Bazarov. "​Evet."​ \\
 +"Yok can覺m, ka癟 ya覺nda baban?"​ "K覺rk d繹rt."​ \\
 +Bazarov birden kahkahalarla g羹ld羹. "Ne g羹l羹yorsun?"​ \\
 +"Bak u ie! K覺rk d繹rt ya覺na gelmi bir pater familias (Latince/​aile babas覺), oturmu 癟ello 癟al覺yor Allah'​覺n k覺r覺nda!"​ \\
 +Bazarov s羹rd羹rd羹 g羹lmesini; ama bu kez Arkadiy g羹lmedi, ak覺l hocas覺na 癟ok sayg覺l覺 olduu halde. \\
 +襤ki hafta kadar ge癟ti aradan. Maryina'​da hayat eskisi gibi s羹r羹yordu. Arkadiy kendini keyfe b覺rakm覺,​ Bazarov ise s羹rekli 癟al覺覺yordu. Evde herkes al覺m覺t覺 ona, teklifsiz davran覺lar覺na,​ k覺sa ve sert konumalar覺na. zellikle Feni癟ka onun yan覺nda 繹yle rahat ediyordu ki, bir gece uykusundan bile kald覺rtt覺 onu. Mitya'​ya n繹bet gelmiti ve Bazarov her zamanki gibi yar覺 esneyerek, yar覺 akalaarak gelmi, iki saat Feni癟ka ile oturmu, 癟ocuu rahat ettirmiti. \\
 +Ancak Pavel Petrovi癟, b羹t羹n benlii ile nefret ediyordu Bazarov'​dan;​ onu kibirli, sayg覺s覺z, alayc覺 ve baya覺 buluyordu. Bazarov'​un kendisine deer vermediini,​ yukardan bakt覺覺n覺 d羹羹n羹yordu kendisine! Nikolay Petrovi癟, hafiften kayg覺lan覺yordu,​ bu gen癟 nihilistin Arkadiy 羹zerinde etkisinin olumluluundan kukuluydu. Ama onu istekle diniliyor, fizik ve kimya denemeleri yaparken zevkle kat覺l覺yordu. Bazarov yan覺nda bir mikroskop getirmiti. Saatlerce bu mikroskopla ura覺yordu. Hizmet癟iler,​ kendileriyle alay ettii halde holanm覺lard覺 ondan. Onu efendi tak覺m覺ndan deil de, kendilerinden gibi g繹r羹yorlard覺. Dunyaa, onunla gevezelik edip f覺ngirdemeye hep haz覺rd覺, k覺r覺tarak ge癟erken Bazarov'​dan yana anlaml覺 anlaml覺 bak覺yordu. Ahmak ve kibirli, boyuna zoraki bir ciddiyet taslayan, ger癟ekte ise tek marifeti sadece sayg覺l覺 g繹r羹nmek, tane tane konumak ve ceketini s覺k s覺k f覺r癟alamak olan Piyotr bile, Bazarov kendisine bakar bakmaz s覺r覺t覺rd覺,​ y羹z羹 ayd覺nlan覺rd覺 adam覺n. Hizmet癟ilerin 癟ocuklar覺 ise "​doktorun"​ arkas覺ndan encikler gibi dola覺p dururlard覺. Ondan sadece yal覺 Prokofyi癟 holanmazd覺,​ masada Bazarov'​a hizmet ederken surat覺 as覺l覺rd覺. "​Katil,​ doland覺r覺c覺"​ derdi ona arkas覺ndan,​ o favorileriyle tam bir domuza benzediini s繹ylerdi Prokofyi癟, kendi bak覺m覺ndan Pavel Petrovi癟 kadar soyluydu. \\
 +Senenin en g羹zel zaman覺 gelmiti... Haziran'​覺n ilk g羹nleri. Hava 癟ok g羹zeldi. Evet, koleran覺n uzaktan uzaa tehditleri geliyordu yine, ama k繹yl羹k yerlerde oturanlar hastal覺覺n bu gibi ziyaretlerine al覺覺kt覺lar. \\
 +Bazarov 癟ok erken kalk覺yor, bir iki mil y羹r羹y羹p dola覺yordu 癟evrede; y羹r羹y羹 i癟in yapm覺yordu bunu, otlar, b繹cekler toplamaya 癟覺k覺yordu. Bazen Arkadiy'​yi de al覺yordu yan覺na. D繹n羹 yolunda genellikle bir tart覺maya giriirlerdi,​ arkada覺ndan daha ak覺ll覺 konumas覺na ramen genellikle Arkadiy yenik d羹erdi. \\
 +Bir sabah, al覺ageldiklerinden daha 癟ok dolam覺lard覺. Nikolay Petrovi癟 onlar覺 kar覺lamak i癟in bah癟eye 癟覺km覺t覺. Tam kameriyenin oraya geldiinden iki arkada覺n ayak sesleri ve konumalar覺n覺 duydu. arda覺n 繹teki yan覺ndan y羹r羹yorlard覺,​ onu g繹rmemilerdi. Arakdiy, "Sen babam覺 yetince tan覺m覺yorsun"​ diyordu. Nikolay Petrovi癟 hi癟 ses etmedi. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(117);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​