Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:babalar_ve_ogullar_25 [2015/11/10 15:07] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Babalar ve Oullar : 25~~
 +=== BABALAR VE OULLAR ===
 +=== 襤VAN SERGEYEV襤 TURGENYEV ===
 +----
 +"Baban iyi bir adam" dedi Bazarov, "Ama eski moda, g羹n羹 ge癟mi art覺k."​ \\
 +Nikolay Petrovi癟, kulaklar覺n覺 d繹rt a癟t覺. Arkadiy kar覺l覺k vermedi. \\
 +"​Modas覺 ge癟mi"​ adam bir iki dakika sessizce kala kald覺, sonra a覺r a覺r y羹r羹yerek eve d繹nd羹. \\
 +"襤ki g羹n 繹nce bakt覺m, Pukin okuyordu"​ diye s羹rd羹rd羹 s繹zlerine Bazarov, "Bu yolla hi癟bir yere varamayaca覺n覺 ona s繹ylemelisin. stelik 癟ocuk da deil, bu sa癟mal覺klardan kurtulmas覺n覺n zaman覺d覺r. G羹n羹m羹zde romantik olman覺n anlam覺 ne? Okumas覺 i癟in doru d羹r羹st bir ey ver ona." "Ne gibi bir ey?" diye sordu Arkadiy. \\
 +"​Balang覺癟 olarak Alman filozof B羹chner'​in Madde ve Kuvvet adl覺 kitab覺n覺 d羹羹n羹r羹m."​ "Bence de" diyerek onu onaylad覺 Arkadiy "Bu kitap halk覺n anlayaca覺 bir dille yaz覺lm覺t覺r."​ \\
 +Konumalar覺 duyduktan sonra, "​襤te b繹yle, sen de, ben de eski modaym覺覺z,​ ge癟mi gitmi bizden"​ diye dert yand覺 Nikolay Petrovi癟 aabeyine, g羹n akam yemeinden sonra, onun 癟al覺ma odas覺nda otururlarken. "​Eh,​belki Bazarov hakl覺, ama bir ey beni 羹z羹yor, saklamayay覺m art覺k. Arkadiy ile iyice yak覺nlaaca覺m覺zdan,​ aram覺zda bir arkadal覺k kurulaca覺ndan baya覺 umutluydum, zaman geldi diyordum, ama 繹yle g繹r羹nm羹yor. O alm覺 ba覺n覺 gitmi, ben yaya kalm覺覺m,​ birbirimizi anlayamay覺z imdi."​ \\
 +Pavel Petrovi癟 sab覺rs覺zca,​ "Peki, nas覺l alm覺 ba覺n覺 gitmi, ne bak覺ndan farkl覺ym覺 bizden?"​ diye sordu. "O nihilist sinyor sokmu bunlar覺 onun kafas覺na. O doktor bozuntusundan nefret ediyorum. Bence arlatan覺n biri. Hi癟 kukum yok, b羹t羹n o kurbaalara kar覺n t覺pta bir ad覺m bile ilerleyememitir."​ \\
 +"Yok, Pavel, 繹yle s繹yleme. Bazarov ak覺ll覺 ve bilgili."​ "​Kibirli ve iren癟"​ diye onun s繹z羹n羹 kesti gene aabeyi. \\
 +"​Evet"​ dedi Nikolay Petrovi癟, "​Kibirli. Ama u da bir ger癟ek ki, kibirli olmadan baar覺ya ulamak zor. Yaln覺z anlayamad覺覺m bir ey var; ben zamana ayak uydurmak i癟in her eyi yapt覺覺m覺 san覺yordum;​ K繹yl羹lerle olan ii iyi y羹r羹tt羹m,​ 繹rnek bir 癟iftlik kurdum, bu y羹zden bu y繹rede ad覺m radikale 癟覺kt覺. Okuyorum, 癟al覺覺yorum,​ 癟a覺n gerektii eylere ayak uydurmak i癟in elimden geleni yap覺yorum... Ama yine de modas覺 ge癟mi diyorlar bana. Biliyor musun Pavel, ger癟ekten onlar覺n hakl覺 olduunu d羹羹nmeye bal覺yorum."​ "Neden 繹yle d羹羹n羹yorsun?"​ \\
 +"​S繹yleyeyim nedenini. Bug羹n oturmu Pukin okuyordum... Hat覺rl覺yorum,​ elime ingeneler'​i ge癟miti... Birden Arkadiy geldi yan覺ma, hi癟bir ey s繹ylemeden,​ sevgi ile ac覺ma kar覺覺覺 bir y羹zle, sanki ben bir 癟ocukmuum gibi, yava癟a elimden kitab覺m覺 ald覺, 繹n羹me bir bakas覺n覺 koydu, Almanca bir kitap... Sonra g羹l羹msedi,​ Pukin'​i de alarak 癟覺kt覺 gitti."​ "Bak sen! Peki, sana verdii kitap ne?" "​Bu."​ \\
 +Nikolay Petrovi癟, redingotunun arka cebinden B羹chner'​in 羹nl羹 yap覺t覺n覺n dokuzuncu bask覺s覺n覺 癟覺kard覺. \\
 +Pavel Petrovi癟, kitab覺 evirdi 癟evirdi; \\
 +"​H覺m!"​ diye homurdand覺. "Demek Arkadiy seni yetitirme iini ele ald覺. Ee, okumaya 癟al覺t覺n m覺 bari?" "Evet, 癟al覺t覺m."​ "Ne anlad覺n?"​ \\
 +"Ya ben budalay覺m, ya da bu kitap batan aa覺 sa癟ma. Korkar覺m ki, ben budalay覺m."​ "​Almanca'​n覺 unutmad覺n herhalde?"​ diye sordu Pavel Petrovi癟. "​Rahat癟a anl覺yorum."​ \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(117);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​