Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:babalar_ve_ogullar_26 [2015/11/10 15:07] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Babalar ve Oullar : 26~~
 +=== BABALAR VE OULLAR ===
 +=== 襤VAN SERGEYEV襤 TURGENYEV ===
 +----
 +Pavel Petrovi癟 tekrar evirdi 癟evirdi kitab覺 elinde ve kardeine kuku ile bakt覺. 襤kisi de sustular. "​Akl覺ma gelmiken"​ diye balad覺 Nikolay Petrovi癟, konuyu deitirmeye 癟al覺t覺覺 besbelliydi. "​Kolyazin'​den bir mektup ald覺m."​ "​Matvey 襤lyi癟'​ten mi?" \\
 +"Evet. Kente gelmi, ili denetleyecekmi. Art覺k 癟ok 繹nemli bir kii oldu. Diyor ki, akraba olduumuz i癟in bizleri g繹rmekten memnun olacakm覺. Seni, beni, Arkadiy'​yi davet ediyor."​ "Sen gidecek misin?"​ diye sordu Pavel Petrovi癟. "​Hay覺r,​ ya sen?" \\
 +"Ben de gitmem. Yok yere otuz millik yola kim s羹r羹klenir?​ Matthieu saltanat覺n覺 g繹stermek istiyor. eytan g繹rs羹n surat覺n覺. B羹t羹n il ayaklar覺na kapanacak... Bizler olmasak da olur. zel konsey 羹yesi olmak da sanki b羹y羹k bir ey! Ben orduda kal覺p o s覺k覺c覺 癟ark覺n k繹lesi olsayd覺m imdi generaldim. Neyse, sen de, ben de modas覺 ge癟mi insanlar覺z art覺k, baksana!"​ Nikolay Petrovi癟 i癟ini 癟ekti: \\
 +"Evet, Pavel. Anla覺lan,​ tabutlar覺m覺z覺 haz覺rlay覺p kollar覺m覺z覺 g繹s羹m羹zde kavuturman覺n g羹n羹 geldi."​ \\
 +"Yo, ben 繹yle kolay kolay umutsuzlua d羹mem"​ diye m覺r覺ldand覺 Pavel Petrovi癟. "Bizim doktor beyle bir 癟at覺ma olacak aram覺zda, bundan eminim."​ \\
 +at覺ma, o g羹n akam 癟ay覺nda oldu. Pavel Petrovi癟, sinirli ve kararl覺 bir halde, savaa haz覺r indi oturma odas覺na. Sadece bir bahane bekliyordu d羹man覺n 羹zerine at覺lmak i癟in, fakat bu bahanenin 癟覺kmas覺 da uzun zaman ald覺. Bazarov, yal覺 Kirsanovlar覺n yan覺nda (iki kardeten s繹z ederken hep bu deyimdi kullan覺yordu) 癟ok konumad覺. O akam pek keyifli olmad覺覺 i癟in sessiz sessiz 癟ay i癟iyordu birbiri arkas覺na. Pavel Petrovi癟, sab覺rs覺zl覺k i癟inde yan覺p tutuuyordu;​ sonunda istedii oldu. \\
 +S繹z, komu 癟iftlik sahiplerinden birine gelmiti. Bazarov, Petersburg'​tan tan覺d覺覺 bu adam i癟in, k羹癟羹mseyerek,​ "Tam bir al癟akt覺r, aristokrat bozuntusu"​ dedi. \\
 +"​Sormama m羹saade eder misiniz?"​ diye balad覺 Pavel Petrovi癟, dudaklar覺 titreyerek, "sizce al癟ak ve aristokrat s繹zleri bir anlama m覺 geliyor?"​ \\
 +"Ben aristokrat bozuntusu dedim" diyerek kar覺l覺k verdi Bazarov, tembel tembel 癟ay覺n覺 yudumlayarak. \\
 +"​Oras覺 繹yle, ama san覺yorum ki, siz ger癟ek aristokratlarla aristokrat bozuntusu dediklerinizi bir tutuyorsunuz. Bu d羹羹ncenizi paylamad覺覺m覺 size s繹ylemek g繹revimdir san覺yorum. Cesartel s繹yleyeyim ki, herkes beni liberal d羹羹nceli,​ progr癡s yanl覺s覺 bir adam olarak bilir; ama ite bu y羹zden aristokratlara sayg覺 duyar覺m ben ger癟ek aristokratlara. L羹tfen unutmay覺n efendim."​ (Bu s繹zler 羹zerine Bazarov g繹zlerini kald覺r覺p Pavel Petrovi癟'​e bakt覺 sert sert, "​襤ngiliz aristokrasisi. Onlar, haklar覺n覺n k羹癟羹c羹k bir par癟as覺ndan bile vazge癟miyorlar,​ bu y羹zden de bakalar覺n覺n hakk覺na sayg覺 g繹steriyorlar;​ kendilerine kar覺 olan y羹k羹ml羹l羹klerini tam olarak yerine getirmelerini istiyorlar onlardan ve bundan 繹t羹r羹 bakalar覺na olan y羹k羹ml羹l羹klerini yerine getiriyorlar. 襤ngiltere'​ye 繹zg羹rl羹羹n羹 aristokrasi verdi, onu gene o s羹rd羹r羹yor 襤ngiltere i癟in."​ \\
 +"​Evet"​ dedi Bazarov, "ama neyi ispatlamak istiyorsunuz bununla?"​ \\
 +"unu say覺n efendim, unu ispatlamak istiyorum, eer insan 繹z deerinin bilincinde deilse, kendine kar覺 sayg覺s覺 yoksa -bu duygular aristokratlarda 癟ok gelimitir- toplumsal ey i癟in salam temel de olamaz toplum yarar覺 i癟in. 襤 kiisel karakterdedir say覺n bay覺m. 襤nsan覺n kiisel karakteri, kaya gibi g羹癟l羹 olmal覺d覺r,​ 癟羹nk羹 her ey onun 羹zerine kurulur. S繹zgelimi, siz benim al覺kanl覺klar覺m覺,​ giyimimi, yol yordam d羹k羹nl羹羹m羹 alaya al覺yorsunuz,​ bunu 癟ok iyi biliyorum. Ama bunlar bir kendine sayg覺 duygusundan,​ bir \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(117);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​